Waw magazine

Waw magazine

Menu
© @Laurence Vanhée

Geluk op het werk

  • Portrait
Brabant wallon  / Wavre

Door Carole Depasse

Laurence Vanhée en Joëlle Huaux kennen elkaar niet en toch hebben ze iets gemeen, al waren ze daar liever aan ontsnapt: een burn-out. Ze zijn uit het bedrijfsleven gestapt en sporen vandaag werknemers en werkgevers aan om in te zetten op een groeicurve van… geluk. ‘Ik wil gelukkig zijn op mijn werk’, verklaart Laurence Vanhée.

‘Ik heb het niet over welzijn op het werk en niet over voldoening, ontplooiing of betrokkenheid. Nee, ik heb wel degelijk het woord “gelukkig” gebruikt.’ Na een hardnekkige burn-out van een jaar gaat Laurence Vanhée in 2010 opnieuw aan het werk als HRdirecteur van de FOD Sociale Zekerheid. Wat op haar visitekaartje staat, bevalt haar niet. Ze laat er nieuwe drukken met de tekst ‘Algemeen directeur van het geluk – ontwikkelaar van menselijk erfgoed’. Je moet maar durven. In die tijd was geluk op het werk een taboe of een grap; het werd (nog) niet ernstig genomen, maar zij geloofde erin.

Happyformance

Enkele jaren later geniet Laurence Vanhée van haar overwinning. Het personeelsbeleid van de FOD is gereorganiseerd en een groot succes gebleken, en in 2013 is bij uitgeverij Die Keure het boek Happy RH - le bonheur au travail, rentable et durable gepubliceerd, vertaald als Happy HR – geluk op het werk, langdurig lonend. Laurence neemt ontslag en richt de firma Happyformance op, die algauw een succes wordt. Het streven naar geluk op het werk, het eigen geluk en dat van de medewerkers, is geen lachertje meer, vooral omdat intussen is aangetoond dat geluk organisaties meer ‘opbrengt’ dan het respectloos uitbuiten van de human resources. De cijfers zijn er: in termen van het bbp levert geluk op het werk miljarden euro’s winst op. Uit universitair onderzoek is ook gebleken dat een gelukkige werknemer twee keer minder vaak ziek is, zes keer minder vaak afwezig, negen keer loyaler, 31% productiever en 55% creatiever. Dat stemt tot nadenken, maar dan moeten zowel werknemer als werkgever gelukkig willen zijn. De verantwoordelijkheid ligt immers bij elk van hen. ‘Had iemand mij voor mijn burn-out gezegd dat ik het langzamer aan moest doen, dan zou ik niet geluisterd hebben’, geeft Laurence Vanhée toe. Ook grenzen stellen is iets wat je moet leren.

Sinds 1 september 2014 is de nieuwe wetgeving in verband met psychosociale risico’s op het werk van kracht. De wettelijke bepalingen gaan over de preventie van al die risico’s en focussen niet meer uitsluitend op de preventie van geweld, pesten of ongewenste intimiteiten op het werk. Psychosociale risico’s op het werk moeten deel uitmaken van het preventiebeleid van de onderneming, net zoals alle andere risico’s die de gezondheid en de veiligheid van werknemers in het gedrang kunnen brengen

 

Be Happy Day

Happyformance helpt vandaag ondernemingen een geluksbeleid uit te stippelen, met name in de afdeling human resources, een departement dat Laurence vanbinnen en vanbuiten kent. Drie actiepunten. Het eerste is het organiseren van bijeenkomsten binnen de onderneming. Op die manier kan het management de nieuwe paradigma’s in verband met de evolutie van de arbeidswereld uitleggen. Wat is geluk op het werk en hoe kan het worden gecultiveerd? Dat is de taak  van Happy HR. Tweede element: de invoering van concrete projecten binnen de onderneming om de HR-strategieën te verbeteren en op termijn de organisatie te transformeren. Ondernemingen begrijpen dat de klassieke aanpak van al te prestatiegericht functioneren niet langer werkt en dat je daarmee waarde vernietigt in plaats van creëert. Bedrijven vragen dan ook hulp om te veranderen. Happy HR dus. Derde aspect: events. ‘Samen met Jean-Paul Erhard, CEO van Peoplesphere, het tijdschrift voor HR-managers in België, heb ik ter gelegenheid van de eerste Internationale Dag van het Geluk (20 maart) de gemeenschap “Happy Organisations”opgericht. Op die symbolische dag brengen we alle organisaties samen die geloven dat geluk op het werk een duurzame prestatiehefboom is. Omdat we moeilijk iedere keer tot 20 maart kunnen wachten, hebben we de “Happy lunch” in het leven geroepen, speciale dagen waarop we één keer per trimester op een unieke locatie een politicus, academicus of iemand uit het bedrijfsleven uitnodigen om te komen praten over geluk op het werk.’ Ten slotte, en dat is een wereldpremière, start Laurence Vanhée in samenwerking met de Business School van Luik (HEC) met het Executive Master Class Program over geluk op het werk, een initiatief voor bedrijfsleiders, één dag per maand. Van september 2015 tot maart 2016 gaan de CEO’s terug naar de schoolbanken, om over geluk te leren!

 

Happyformance

Laurence Vanhée

+32 (0)475 50 06 04 l

aurence@happyformance.com www.happyformance.com 

 

BURN-OUT, ZUIVER VERLIES VOOR DE ONDERNEMING

Joëlle Huaux, die als coach gespecialiseerd is in burn-outs, was zelf ook het slachtoffer van professionele uitputting. Ze maakte een vliegende start als reclamevrouw en keek niet op een uurtje meer of minder. Samen met haar vennoten propte ze twee werkdagen in één. Het ene deel werd besteed aan de voorbereiding van wedstrijden waaraan haar agentschap deelnam. Het andere deel werkte ze aan haar klantendossiers. Vijf en zelfs zes dagen per week spendeerde ze 13 à 16 uur aan zittend kantoorwerk. Kortom, haar loopbaan volgde hetzelfde traject als dat van zoveel entrepreneurs, de drijvende krachten van het bedrijfsleven. Na jarenlang over haar grenzen te zijn gegaan, volgde de diagnose. Burn-out! Vandaag is ze niet alleen. Uitgerekend de meest performante en betrokken werknemers, de workaholics, lopen het grootste risico. Waardoor het bedrijf zijn beste krachten dreigt te verliezen. En dat twee keer. Verlies aan rendement tijdens de periode waarin de eerste symptomen opduiken. En in de volgende fase verlies door afwezigheid. De rentabiliteit krijgt zo een serieuze klap!

Is burn-out een modeverschijnsel? Zeer zeker niet. Het is een ernstige lichamelijke storing en niet zomaar een gemoedstoestand. Het is een lang, verraderlijk proces dat maar al te vaak te laat wordt opgespoord en soms uitgroeit tot een ernstige ziekte. Vandaag engageert Joëlle haar ervaring en kennis binnen ‘Business & Life Coaching’. Haar klanten zijn ‘welzijnsexperts’ in bedrijven, haar programma heet ‘Stop burn-out’. Dat legt zich toe op drie pijlers: sensibiliseren, burn-out opsporen en binnen de perken houden. Dankzij het instrument Strat’nGoTM kan men de organisatorische en relationele risico’s op burn-out binnen de onderneming evalueren en er een oplossing voor zoeken, meer bepaald door de ontwikkeling van ‘co-creatief leiderschap’. Stap voor stap begeleidt Joëlle ook personen in hun genezingsproces. Ze stuurt hen om gedragingen die aanleiding kunnen geven tot uitputting te veranderen en helpt hen om opnieuw betekenis en welzijn te vinden, om op een andere manier te presteren. Op die manier schept een burn-out misschien nieuwe kansen...

Joëlle Huaux Coaching

+32 (0)476 67 16 16

jh@joellehuaux.be www.joellehuaux.be 

Your opinion counts