Waw magazine

Waw magazine

Menu

De Bierroute

  • La Route de la Bière

Door Waw

Een gastronomische wandeling, gezondheid, sport, een rally langs geklasseerd of natuurlijk erfgoed, een religieuze of historische bedevaart… allemaal thema’s op het menu van nieuwe toeristische producten in de 21ste eeuw, volgens de regels van duurzaam, sociaal en ecologisch verantwoord toerisme.

Thematisch toerisme is gebaseerd op concreet, geloofwaardig en authentiek erfgoed. Het is opgebouwd rond een duidelijk en steekhoudend concept dat allerlei aanbiedingen een gemeenschappelijk kenmerk geeft. Vanaf dan is het slechts een rode draad, een voorwendsel dat toelaat om duizend en een reispleziertjes te ontdekken. Wallonië of de Franse regio Nord Pas de Calais zullen nooit het massatoerisme lokken zoals bijvoorbeeld Parijs of Firenze dat doen. Maar de rijkdom van hun geschiedenis is een goudmijn voor toeristische scenario’s.

De bierbreedtegraad

Als je een lijn trekt van Calais naar Dusseldorf, zie je een as waarrond een merkwaardige hoeveelheid brouwerijen is ingeplant. Die lijn loopt doorheen de regio Nord-Pas-de-Calais, heel Vlaanderen en Wallonië en Rijnland-Westfalen. Een streek die gekenmerkt wordt door de rijkdom en vooral de creativiteit van de bierbrouwkunst. Natuurlijk zijn er in Europa andere regio’s met een bierbrouwtraditie, maar in de hele wereld is er geen enkele die zo oud is en die zo een gevarieerd aanbod heeft. Dat maakt de wereldwijde reputatie van het Belgische bier. Ten noorden en ten zuiden van die as bestaat er natuurlijk ook bier, maar die bieren kennen nergens de kleurschakeringen van goudblond tot donker over rood en bruin. Net zoals dat met de chocolade het geval is, onderscheidt België zich door die drang om het verschil te willen maken. Creativiteit is een voorwaarde om te overleven.

Een stroom van bier

De mode van speciale bieren is inmiddels wijd verspreid en de productietechnologie vind je over de hele wereld. Maar traditie is niet te koop. In 1900 waren er 3.223 brouwerijen in België, goed voor een productie van 1.461.000 hectoliter. Om die stroom te versassen beschikte België over 185.036 cafés, ofwel 1 per 32 inwoners. In 1912 zal dat aantal zelfs stijgen tot 214.405. Tijdens de Eerste Wereldoorlog daalt het aantal brouwerijen tot 2.109, in de Tweede Wereldoorlog zelfs tot 789. Die daling was natuurlijk het gevolg van het feit dat de mannen onder de wapens werden geroepen en dat de koperen vaten in beslag werden genomen of gestolen om te gebruiken in de wapenindustrie, en van een gebrek aan grondstoffen. Een eeuw later telde België nog 115 brouwerijen, die samen 15.650.224 hectoliter produceren. Maar het meest opvallend is de stijging van de uitvoer van bier. In 1900 ging dat om 5.000 hectoliter en in 2003 om 6.738.198 hectoliter. In 2012 produceerde België 18.751.008 hectoliter. Maar liefst 62,32 % daarvan was bestemd voor de export. De binnenlandse consumptie bedroeg 8.227.841 hectoliter, wat neerkomt op 74 liter per inwoner. In 2014 telde België iets minder dan 200 brouwerijen en meer dan 2.500 verschillende biersoorten. Als je daar de bieren bijtelt met een beperkte productie, zoals de etikettenbieren, dan tellen we meer dan 8.700 bieren. En er is natuurlijk niet alleen de kwantiteit, maar ook de kwaliteit van dat rijke aanbod. We gaan op pad…

Het scenario

We kozen er uitdrukkelijk voor om de as van de Bierbreedtegraad tussen Rijsel en Luik te volgen, met op een juiste moment een uitstapje naar Keulen en Dusseldorf. Die twee steden pakken uit een heel uitgesproken bierpatrimonium en bierfolklore.   

Heel concreet stellen we voor dat je met het bier doet wat sommigen onder ons met de wijn doen in Frankrijk. Dat wil zeggen: de toeristische, culturele en gastronomische aspecten van het bier tonen waarbij het niveau van het onthaal aangepast wordt aan de vraag. Dit is immers wat het team van de Bierroute voorstelt, namelijk de hele trip aanpassen aan de vraag en dan nog liefst aan de bovenkant van het gamma. De Bierroute is dus een verblijf dat voor de toerist à la carte is ontwikkeld, met een comfortniveau dat hij zelf bepaalt, in een tijdspanne die hij zelf kiest en met de smaken die hij wenst. De Bierroute die hij kiest zal dus op hem lijken.

 

De partners

Concept, persrelaties en internationale promotie

Alain Voisot

s.alain.voisot@laroutedelabiere.eu

+32 (0) 475 49 66 63

— — — —

Organisatie: L’Echappée bière

Nicolas Lescieux

nicolas@laroutedelabiere.eu

+33 (0)6 95 91 39 63

— — — —

Communicatie en marketing: WAW Wallonie Magazine

Jean-Willy Lardinoit

direction@wawmagazine.be

jw.lardinoit@laroutedelabiere.eu

+32 (0) 4 220 96 50

Photos

Bekijk de gallery "La Route de la Bière"
Your opinion counts