Waw magazine

Waw magazine

Menu
© Stéphane Laruelle

FRED COLANTONIO
Op weg naar perfectie

  • Portrait
Liège

Door Maaike van Eijk

Of we hem nu een mentor, coach, verbinder, redenaar, trainer, gids of Jedi noemen… Fred Colantonio is iemand die, toen hem de schellen van de ogen vielen, de grootsheid van de mens en de overvloed aan onontgonnen mogelijkheden zag.

Een uur in zijn gezelschap geeft je meteen energie maar ook vertrouwen in jezelf, in je bedrijf en in alles wat je doet. Hij laat je luisteren naar je eigen wensen en geeft je de kracht om ze waar te maken. Hij is als een aspirientje dat je hoofdpijn verlicht en je kalmeert. Hij is als een glas vers sinaasappelsap dat je energie geeft voor de rest van de dag. Hij is dat vleugje zuurstof dat je helpt om even op adem te komen waardoor je een pauze durft in te lassen in je beroepsleven en je op een andere manier naar jezelf durft te kijken. Deze inspirator is 36 jaar en tegenwoordig consultant, congresspreker en auteur van verschillende boeken over internet, marketing en relationele strategieën. Zijn laatste lezingen over de mentaliteit van winnaars zijn gepubliceerd onder de titel L’attitude des Héros (De houding van de helden). Ze zijn het resultaat van zeven jaar bezinning en een regelrechte hit. Zijn boeken Inspiration en Action (de eerste twee delen van een trilogie) zijn bestsellers. Daarin toont hij aan dat carrières van buitengewone mensen zoals Steve Jobs, Richard Branson of Oprah Winfrey voor iedereen bereikbaar zijn. Fred Colantonio doorkruist heel België en geeft lezingen in Frankrijk, Kroatië en Portugal om over zijn ervaringen te vertellen en ze te delen met een ieder die zichzelf wil overstijgen en ten volle wil leven.

Een routineus of een gepassioneerd leven

Sommige gebeurtenissen of dingen die we hebben meegemaakt, hoe klein ook, beïnvloeden een belangrijk deel van ons leven. We kunnen gemotiveerd raken door onze passies, door inspirerende mensen die we ontmoeten, of door toevalligheden (waar Fred overigens niet in gelooft) die later vanzelfsprekend lijken. Het leven van Fred Colantonio zit er vol mee. In 1996 gaat hij criminologie studeren aan de rechtsfaculteit van de Luikse Universiteit. Hetzelfde jaar dat e-mail zijn intrede doet in de academische wereld. Wellicht een detail. Of niet, natuurlijk. Hij komt uit een arbeidersgezin en combineert studeren met een studentenbaan in een grote winkel om zo een deel van zijn studie te bekostigen. “Die baan aan de kassa was sociologisch gezien heel interessant. Toen al bestudeerde ik het menselijke gedrag, zonder dat ik me daarvan bewust was”, vertelt Fred. Gedrag analyseren groeit uit van een hobby tot een beroep. In 2001 maakt hij zijn afstudeerscriptie over illegaal downloaden van muziek, een baanbrekend werk dat zijn twee passies combineert: internet en muziek. Zijn scriptiebegeleider is niemand minder dan de internationaal erkende doctor in de criminologie Georges Kellens. Fred leest een werk van de Australische professor Peter Grabosky, een specialist in cybercriminaliteit, en stelt aan professor Kellens voor om in zijn volgende lessen aandacht te besteden aan de problematiek van cyberpiraterij. Tegen elke verwachting in stelt de befaamde professor hem voor om zelf die les te geven. Dat zal hij drie maanden later doen. Samen met een medestudent gaat Fred, niet zonder enige druk, de uitdaging aan. Historisch gezien wordt dat zijn allereerste lezing… Een paar maanden later, op het Internationaal Criminologiecongres, wordt Fred uitgenodigd aan de tafel van professor Kellens, die zich in het gezelschap bevindt van professor Grabosky himself.

Dat soort details maken een mens. Fred studeert cum laude af met een 19 op 20 voor zijn eindscriptie, iets waar hij en vooral zijn ouders heel trots op zijn omdat zij altijd in hem geloofd hebben. Hij ontvangt zijn diploma in de aula De Méan, dezelfde plaats waar hij een paar jaar later een cursus digitale marketing zal geven. Weer zo’n detail. Daar en dan wordt Fred Colantonio zich ervan bewust dat hij meer aankan dan wat hij dacht, door zich een winnersmentaliteit eigen te maken.

Met een bijkomend masterdiploma Criminaliteit en organisaties stapt hij de beroepspraktijk binnen als criminoloog. Een vaste baan, een duidelijk afgebakende carrière, maar wellicht een te rustig leventje voor deze levensgenieter die gefascineerd is door menselijke relaties en het leven in het algemeen. Naast zijn gewone bestaan maakt Fred websites met de Mac die hij gekocht heeft van zijn eerste salaris. Hij maakt zijn eerste website voor een afdeling van de faculteit Politieke Wetenschappen van de Luikse Universiteit. Dat is een schot in de roos. “Ik heb daar heel veel lof voor gekregen”, herinnert Fred zich. Zijn werk wordt de hemel in geprezen en hij onderbreekt zijn loopbaan om als freelancer te gaan werken. In het begin is het lastig, vooral op financieel vlak. “Ik heb opnieuw moeten leren vragen, iets wat fundamenteel is in ‘L’attitude des Héros’. Ik heb geleerd dat je in beweging moet blijven en dat het werk niet vanzelf komt aanwaaien. Ik had daarvoor nog nooit een website ontwikkeld, maar ik had de wil om dat te doen. Ik ben dus op een paar deuren gaan kloppen en ik heb me dat eigen gemaakt. Ik ben daar almaar beter in geworden en langzaam maar zeker ben ik gegroeid.”

Bij de opstart van zijn activiteiten krijgt hij opleidingscheques waarmee hij heel diverse cursussen kan volgen aan de HEC Business School. Hij volgt er alle opleidingen op het gebied van communicatie en marketing. “Ik heb daar ongelooflijke docenten ontmoet die me de ogen openden op het vlak van improvisatie, durf en marketing. Tot op de dag van vandaag zijn dat mijn Jedi’s. Zonder hen zou ik niet staan waar ik nu sta.” Hoe overtuig ik? Hoe verkoop ik mezelf? Tijdens zijn studie criminologie bestudeerde Fred de negatieve betekenis van ‘tot de daad overgaan’, nu wordt hij geboeid door de positieve betekenis ervan. In de opleidingen ziet hij enorm veel overeenkomsten met zijn studie. Bij een van die cursussen stelt hij een vraag over marketing op het internet, waarop men hem vraagt om zelf een lezing daarover te geven. Dat wordt zijn eerste echte training met als titel Hoe maak ik een website voor nul euro? De geschiedenis herhaalt zich. Fred gaat opnieuw een uitdaging aan waar hij vooraf niet op voorbereid was. Maar hij ontdekt vooral zijn talent als spreker, de roeping om zijn kennis en ervaring over te dragen en te delen. In zes maanden tijd staat zijn agenda voor de helft volgeboekt met trainingen. Al snel merkt hij hoe moeilijk het is om de trainingen te combineren met zijn communicatiebedrijf. Vanaf 2010 wijdt hij zich volledig aan zijn trainingen, die vanaf dan de vorm aannemen van seminars en conferenties voor honderden mensen. “Het web is de rode draad door mijn carrière, maar het zijn de mensen die me echt interesseren.”

De winnersmentaliteit

In februari 2012 wordt hij uitgenodigd om over internet te komen praten op Salon Objectif Com. Daar heeft hij het voor het eerst over de ‘winnersmentaliteit’, een onderwerp dat hem uitermate boeit en waar hij al jaren onderzoek naar doet. Het wordt een enorm succes. Het publiek is laaiend enthousiast, Fred wordt overdonderd. Hij is ervan overtuigd dat succes het gevolg is van de combinatie van een winnende manier van denken en een winnende manier van doen, met als resultaat die winnersmentaliteit. De bekendste mensen ter wereld hebben de weg naar het succes gevonden met precies dezelfde kaarten die wij allemaal bij aanvang toebedeeld kregen. Tijdens zijn lezingen vertelt hij anekdotes uit het leven van Steve Jobs (Apple), Richard Branson (Virgin) of Oprah Winfrey (Harpo Productions), mensen die zijn idee van succes belichamen. “Ik geloof in het vermogen van mensen om zichzelf te overstijgen, om dingen te doen die elk op hun manier het verschil kunnen maken en die de wereld kunnen veranderen. Ik denk dat het bij de meeste mensen een beetje is zoals met de software die ze gebruiken: standaard benutten ze maar twintig procent van hun mogelijkheden.’” Daar is dit genie van de persoonlijke marketing van overtuigd. In Inspiration, het eerste deel van zijn trilogie over de winnersmentaliteit, schetst Fred Colantonio het portret van die overdonderende persoonlijkheden, zet hij de verschillende aspecten van hun karakters in de schijnwerpers (zes attributen van de winnaar) en belicht hij hun carrières (hoe word ik een winnaar in drie stappen?).

Na de inspiratie is het de beurt aan Action, zijn tweede boek uit de reeks. Nog altijd gebaseerd op hetzelfde recept en op de verhalen van succesvolle captains of industry, pept Fred zijn lezers op en dwingt ze letterlijk om tot actie over te gaan. Ze moeten vijf principes toepassen volgens zeven graadmeters voor succes, altijd geïnspireerd door grote triomfen in de zakenwereld en zelfs door fictiehelden. Hij wil ons tonen dat we allemaal tot grote dingen in staat zijn en op ons niveau een positieve invloed kunnen hebben, net zoals die mensen die wij als rolmodel beschouwen. “Iedereen kan op zijn eigen niveau verder komen dan hij of zij dacht. Ieder heeft zijn berg, ieder heeft zijn eigen top”, voegt Fred er nog aan toe. Het laatste deel van de trilogie verschijnt in februari 2015 en zal gaan over de betekenis van wat we doen. Wat als bepaalde figuren die ver boven de gewone zakenwereld uitstijgen nu eens zijn geslaagd omdat ze door hun houding de onderliggende redenen van hun daden hebben kunnen overbrengen? Dan is het een kwestie van Waarom we dingen doen, vooraleer we ons afvragen Hoe we ze doen. Want de dingen die we echt uitmuntend doen, zijn vooral dingen die ons hart sneller doen kloppen en die ons echt boeien.

We hebben allemaal onze helden, bekende en minder bekende. Misschien onze moeders of onze broeders, mensen die we ooit eens ontmoet hebben of met wie we al een heel leven samenleven. “We zijn allemaal iemands held.” Laten we ons inspireren, zoals Fred het vraagt, laten we dingen doen, terwijl we een betekenis vinden voor wat ons bezielt.

BIBLIOGRAFIE

Signification – Vind wat u bezielt. De winnersmentaliteit, verschijnt in februari 2015;

Action – Na de inspiratie, de uitdagingen van de actie. De winnersmentaliteit, 2014;

Inspiration – Uw winnersmentaliteit, geïnspireerd door de allergrootsten. De winnersmentaliteit, 2013;

Communication professionnelle en ligne – Media en sociale netwerken begrijpen en gebruiken. EdiPro, 2011.

Référencement, e-marketing et visibilité web – Dertig praktische tips voor beslissers en webmasters. EdiPro, 2010.

Informatie : Tel. : +32 (0)486 99 58 68
contact@fredcolantonio.com www.fredcolantonio.com - www.lattitudedesheros.com
Your opinion counts