Waw magazine

Waw magazine

Menu
© Voor de Touriste IV, 444 door een drone genomen foto’s – de blauwe zones – waren nodig om heel de buitenkant van het schip weer te geven.

Géo Drone

  • Dossier
Namur  / Florenne

Door Christian Sonon

staat ten dienste van de landmeters

 

In het kader van het restaureren van gebouwen of van het opvolgen van bouwwerken kunnen drones worden gebruikt voor fotogrammetrie. Een architecten- en landmetersbureau uit Florennes heeft die techniek zelfs op zijn naamkaartjes vermeld.


“Ongeveer vijftien jaar geleden heb ik fotogrammetrie geleerd volgens de oude methode, waarbij je – bijvoorbeeld van een gebouw – opnames maakte met een analoog fototoestel en die foto’s daarna, met behulp van een 3D-bril, overtrok met Oost-Indische inkt om er werkplannen van te maken. Sindsdien is deze meettechniek, die door landmeters en topografen werd gebuikt, aanzienlijk geëvolueerd, eerst door het verschijnen van digitale fotografie en computersoftware, en vervolgens dankzij de drones. Drie hulpmiddelen die ons het werk veel gemakkelijker hebben gemaakt …

Quentin Burton is landmeter bij Equilateral in Florennes, een bureau voor architectuur, stedenbouw, landmeting en fotogrammetrie. Het is op dit laatste gebied dat deze jonge huisvader zich zodanig heeft gespecialiseerd, dat hij er zelfs les over geeft aan landmeters en ingenieurs. Om te kunnen profiteren van de nieuwe technieken, heeft hij met zijn vennoten de firma Géo Drone opgericht en enkele luchtvaartuigen gekocht om zijn opdrachten tot een goed einde te brengen. Het is beter er een of twee op voorraad te hebben, voor het geval een drone zou crashen”, zegt degene die zijn vliegvergunning in Temploux behaalde. Uit onhandigheid? “Veeleer door de risico’s van het vak. Een van mijn drones werd immers neergehaald door een buurman, die niet wist dat we metingen uitvoerden: hij dacht dat we hem aan het bespioneren waren! Sindsdien gaan we aan alle deuren aanbellen om uit te leggen wat we komen doen.”

Op de millimeter nauwkeurig

En wat doet hij ? Hij stuurt de drone rond het gebouw en laat hem een hele reeks foto’s nemen, waarmee hij een 3D kopie kan maken om op basis daarvan zeer nauwkeurige plannen te verkrijgen. “We leggen eerst een hele reeks ijkpunten vast met behulp van een traditionele theodoliet of een GPS. Met onze drone maken we dan in de lucht en op de grond foto’s die met die punten overeenkomen. Die foto’s steken we daarna in een computerprogramma dat op basis van die ijkpunten en die foto’s een op de millimeter nauwkeurig 3D model van het gebouw gaat maken. Alsof we het terrein in ons kantoor hadden gebracht ! Op basis daarvan kunnen we een orthofoto maken, dat wil zeggen een reconstructie met textuur van het beeld van het model volgens het gekozen projectievlak. Let wel : dat is geen herstelde foto. De details zijn ongelooflijk nauwkeurig : elke steen staat op zijn plaats en heeft het juiste reliëf. Met behulp van de orthofoto kan de architect daarna een juist plan van het gebouw tekenen.


Met fotogrammetrie werd een model gemaakt van een industriesite te Mont-Saint-Guibert.

“ Een van mijn drones werd immers neergehaald door een buurman, die niet wist dat we metingen uitvoerden : hij dacht dat we hem aan het bespioneren waren! Sindsdien gaan we aan alle deuren aanbellen om uit te leggen wat we komen doen.”


Voor restauraties, steengroeven, videogames …

Het Naamse bureau voerde of voert de restauratie uit van erfgoed zoals de school van het seminarie van Floreffe, van het kasteel en de tuinen van Annevoie (een groot werf dat in 2016 begon), en van de Touriste IV, een schip in privébezit dat aan het begin van vorige eeuw de verbinding tussen Dinant en Namen onderhield en dat ongetwijfeld voorgoed zal aanmeren te Namen, ter hoogte van de nieuwe loopbrug. Maar fotogrammetrie en drones kunnen ook heel nuttig zijn voor het opmaken van de plaatsbeschrijving van een bouwplaats of voor het opvolgen van de evolutie van een steengroeve, dat wil zeggen voor het beheren van de ontginning en het berekenen van de voorraden. Die techniek kan bovendien worden gebruikt voor toeristische en culturele doeleinden. Zo zou er een model kunnen worden gemaakt van de ruïnes van de abdij van Villers-la-Ville, zodat de bezoekers met behulp van een bril met toegevoegde werkelijkheid de indruk zouden hebben dat ze rondwandelden in de abdij vóór die in verval kwam. “De ontwerpers van videogames gebruiken ook die techniek”, benadrukt Quentin Burton. “Bijvoorbeeld om de indruk te geven dat men een auto bestuurt op het echte circuit van Francorchamps … Maar in dergelijk geval leveren wij slechts de bestanden. Verder hangt het af van de deskundigheid van de computergrafici … 

www.geo-drone.net

À lire aussi

Your opinion counts