Waw magazine

Waw magazine

Menu
© Chateau de Freux

Het Kasteel van Freux

  • Découverte
  • / bonnes adresses
Luxembourg  / Libramont-Chevigny

Door Quentin Deuxant

In het hart van de Ardennen is het Domein van het Kasteel van Freux het idyllische kader om een reeks evenementen te organiseren. Het biedt zijn gasten een ongebruikelijk onderkomen. Gedurende hun buitengewoon verblijf kunnen de gasten er van het kasteelleven proeven en er in een doorzichtige bol overnachten om naar het burlen van de herten te luisteren.


Het Kasteel van Freux werd in een op zijn minst vijandige omgeving gebouwd door de tweelingbroers Auguste en Constant Goffinet, die tot de voornaamste adviseurs en vertrouwensmannen van Leopold II behoorden. Het woord ‘freux’ komt van het Latijn ‘frigidus’, dat ‘koud’ betekent. De winters zijn hard op die plek, wat de bouwwerken sterk bemoeilijkte.

Het was dankzij de volharding en de vindingrijkheid van de beide gebroeders Goffinet dat dit domein aan het einde van de 19e eeuw in dat moerasachtige gebied ontstond. Zij kwamen uit een adellijke familie uit de streek en hun vader was zelf in dienst van de eerste koning der Belgen geweest. Hun eerst opdracht was... het kasteel als dusdanig te bouwen. “Toen ze de site kochten, bestond het kasteel zoals we het nu kennen, niet”, verklaart Véronique de Fierlant, die samen met haar echtgenoot Edouard het kasteel nu in bezit heeft. “Drie huizen die zich op deze plaats bevonden, werden samengevoegd om het kasteel te vormen. Auguste en Constant Goffinet hebben toen geleidelijk aangrenzende gronden gekocht om het domein uit te breiden.

Meester worden over het water 

De volgende taak was het droogleggen van die zeer moerassige gronden. “Ze hebben lang aan dat probleem gewerkt. Door het aanleggen van visvijvers, vonden ze het middel om het water te kanaliseren”, vervolgt Véronique de Fierlant. “Daarom zijn er 60 vijvers die over heel het domein verspreid liggen. Zo zijn de gebroeders Goffinet erin geslaagd economisch voordeel te halen uit een moeilijke natuurlijke toestand. Dat was heel berekend.” Meester worden over het water leverde voordeel op voor Charles de Fierlant, de vader van de huidige eigenaar Edouard. Toen deze aan het einde van de 20ste eeuw aan het hoofd van het domein kwam te staan, breidde hij de viskweek verder uit en bleef de door de wisselvallige weersomstandigheden geplaagde site zeer goed onderhouden. 

Investeren in groen en ongebruikelijk toerisme

Toen Charles vijf jaar geleden stierf, moesten zijn kinderen zich opnieuw beraden over de toekomst van het kasteel en zijn immens domein. “Wij hebben er een jaar gewoond”, vertrouwt Véronique de Fierlant, de schoondochter van Charles, ons toe. ‘We droegen er haast voortdurend onze hoge laarzen en kleedden ons warm. Het huis voldeed helemaal niet aan de huidige comfortnormen! Toen we zagen in wat voor een staat het kasteel verkeerde, kreeg het toeristisch plan waaraan we al 10 jaar – nog vóór de dood van de vader van Edouard – dachten, een heel andere dimensie. Alles moest worden gerenoveerd.” Dak, sanitair, isolatie, elektriciteit, verwarming… Er moesten immers grote werken worden aangevat om van het kasteel op termijn een onderkomen voor 43 personen te maken. De werken zijn nog bezig, maar de opening van het onderkomen is gepland voor de eindejaarsfeesten van 2017.

Maar in afwachting daarvan en om die grote werken ook financieel haalbaar te maken, hebben de heer en mevrouw de Fierlant al een reeks toeristische activiteiten georganiseerd op het domein. “We hebben al ervaring in die sector, aangezien we ons vakantiehuis – La Héronnière – reeds 11 jaar verhuren”, preciseert Véronique de Fierlant. “Tijdens gesprekken met verscheidene spelers uit de toeristische sector hebben we gehoord van iemand die de befaamde ‘Sphairs’ verkoopt, opblaasbare doorzichtige en verwarmde bollen waarin toeristen de nacht kunnen doorbrengen. We vonden die interessant en hebben er zes gekocht, die we op het domein hebben geplaatst.

Vanuit de bol luisteren naar het burlen van de herten 

De “Sphairs van Freux” zouden al vlug veel toeristen uit de streek en van elders verleiden. Voor Véronique de Fierlant kwam het er vooral op aan een buitengewone ervaring aan te bieden. “In het begin wilden we de ‘Sphairs’ enkel voor het publiek openstellen tijdens de burlperiode van de herten, waarvan er immers veel in de buurt leven, en het burlen kan heel goed op het domein worden gehoord. Maar wegens de grote vraag zagen we al vlug in dat het belachelijk was de bollen niet tijdens de rest van het jaar te gebruiken. Sinds dit jaar staan we op Airbnb en hebben we er enorm veel succes mee: ik heb haast alle dagen werk met die logeerformule.

Na een deel van de renovatie te hebben voltooid, besloten de eigenaars verleden jaar trouwens om een deel van het kasteel te verhuren voor het organiseren van bruiloftsfeesten. Een dienstverlening waarvan het belang vergroot wordt doordat er vlak naast het kasteel een kerk staat…

Cultuur in overvloed... 

Maar de plannen waarover Véronique de Fierlant en haar echtgenoot het meest enthousiast zijn, houden verband met cultuur. “We hebben al een hele reeks evenementen rond kunst en convivialiteit georganiseerd”, legt ze uit. “Er vonden in het kasteel of op het domein al vertelmaaltijden plaats met Ardense verhalen die speciaal voor de gelegenheid werden geschreven, alsook concerten en avonden met ‘ondeugende vertelsels’. Dat is een sector waar me meer en meer willen aan werken.

Daarvoor werd verleden jaar speciaal een vereniging opgericht, de VZW “Arts et Patrimoine de Freux”, die al een eerste evenement heeft georganiseerd. “Tijdens het weekend van de Jachtfeesten van Saint-Hubert in 2016 hebben we 25 artiesten uit verschillende kunsttakken gevraagd iets te maken over de natuur”, legt de eigenares uit. “Het was echt een succes, zowel voor de kunstenaars als voor het publiek. We hebben tussen 2500 en 3000 bezoekers geteld tijdens het drie dagen durende evenement. Alle kunstenaars hebben gevraagd om te mogen terugkomen. Dat heeft ons gesteund in ons plan om het evenement te herhalen en er een jaarlijkse gebeurtenis van te maken.

In 2017 vond het evenement plaats tijdens het tweede weekend van september. “We hebben tweemaal zoveel kunstenaars gevraagd en de datum werd vastgelegd op die van de Erfgoeddagen. We hebben de vroegere paardenstallen opengesteld, die door de bouwgezellen waren gerenoveerd met oude technieken. En we hebben een grote maaltijd georganiseerd met streekgerechten en met een jazzy sfeer op zaterdagavond. Iedereen heeft de handen uit de mouwen gestoken om van de gebeurtenis een succes te maken!”, vertelt de eigenares trots.

… in een Natura 2000-zone

Natuur en cultuur vormen de twee hoekstenen voor het project van het Domein van het Kasteel van Freux. Om dat tot een goed einde te brengen, moet er niet enkel worden gebouwd, maar moeten ook de natuurruimten worden aangelegd en onderhouden. Het is een moeilijke opdracht. Het domein is beschermd als Natura 2000-zone. Om het behoud van de biodiversiteit te garanderen, moet het beheer van het domein voldoen aan welbepaalde regels. De bezoekers zullen daar gelukkig om zijn, maar voor Véronique de Fierlant en haar echtgenoot kan dat heel wat hoofdbrekens kosten. “Heel het bebouwde deel van de site wordt op de wijze van vroeger gerenoveerd en dat is een keuze”, legt ze uit. “Volgend jaar vatten we de renovatie van twee vroegere hooischuren aan met technieken die veel middelen vergen. Maar voor de omgeving van het kasteel en de aanleg van het domein legt de bescherming door Natura 2000 dwingende regels op. Het is heel eenvoudig: we mogen niets doen!

De eigenaars van het domein zien nochtans ook de positieve kant van de zaken. “Onze site is een echte natuurlijke schatkamer en we staan erop alle troeven daarvan tot hun recht te doen komen. We hebben het geluk dat we dikwijls bezoek krijgen van zeldzame vogels, meer bepaald van zwarte ooievaars. En verder zijn er de herten, de vleermuizen... Daar willen we allemaal ons voordeel mee doen. We organiseren bijvoorbeeld activiteiten met Natagora, om op zoek te gaan naar vleermuizen, en we vergemakkelijken de toegang tot het domein door een natuurgids in te schakelen. We vragen geen geld aan wie rondleidingen wil organiseren op onze site. Maar we hebben een akkoord met de organisatie voor het bereiden van de maaltijden voor de wandelaars. Die opbrengsten zijn voor ons.

Verantwoordelijkheidszin 

De echtgenoten de Fierlant schijnen van hun voorouders te hebben geleerd hoe ze hun plan moeten trekken en hoe ze iets moeten ondernemen. Twee kwaliteiten waardoor ze een voor de streek belangrijk erfgoed in stand kunnen houden. “Het is waar dat het domein een belangrijk deel van het plaatselijke erfgoed vormt”, antwoordt Véronique de Fierlant. “De mensen uit het dorp waren blij dat mijn man het kasteel overnam en ze hebben ons hulp aangeboden. Dat heeft ons echt deugd gedaan!”  

Het moet erbij gezegd worden dat grote eigendommen in deze streek nogal gemakkelijk verdwijnen in de zakken van buitenlandse investeerders, die niet veel respect hebben voor traditionele gebouwen. “Het is juist dát wat de bewoners op prijs stellen: onze verantwoordelijkheidszin voor dat erfgoed en het feit dat we al het mogelijke doen om het te respecteren bij de renovatie. We zouden het niet anders willen doen.” Met al die goede bedoelingen kunnen we de eigenaars van het Kasteel van Freux alleen maar veel succes toewensen. En zoveel mogelijk mensen uitnodigen om dat uitzonderlijke domein te bezoeken. 

Domaine du Château de Freux
Rue Suzerain 42
B-6800 Libramont-Chevigny
+32 476 85 97 12 / info@domaineduchateaudefreux.be
www. domaineduchateaudefreux.be

Your opinion counts