Waw magazine

Waw magazine

Menu
© Marc Angeroth

Montignies - Sur-Roc - Het Hoge Land, tussen rots en water

  • Patrimoine
Hainaut  / Montignies-sur-Roc

Door Marie-Marthe Schuermans

In april jongstleden werd Montignies-sur-Roc tot “Mooiste dorp van Wallonië” verkozen, zodat het voortaan in de hoogste categorie meespeelt. Maar hoewel dit charmante dorp aan alle selectiecriteria voldoet, hebben we er toch nog een pluspuntje gevonden.


Kent u veel plaatsen waar men u begroet, ook wanneer men u niet kent? Dat is het geval in Montignies-sur-Roc, een groen en heuvelachtig dorp in de gemeente Honnelles. Is het omdat men de inwoners ervan “de bergbewoners” noemt, dat die 532 zielen zo beminnelijk zijn? Feit is alleszins dat degenen die wij tegenkwamen, zichtbaar trots waren op hun recente erkenning – je zou voor minder! Want om tot de club van de “Mooiste dorpen” toe te treden, moet men blijk geven van een authenticiteit en een erfgoed bezitten die, via die erkenning, onvermoede schatten volop tot hun recht doen komen.

Gastvrijheid en feestelijkheid

Je wordt onmiddellijk getroffen door de pracht van de place Fulgence Masson, die de naam draagt van een minister van justitie en advocaat uit Bergen. Uit liefde voor zijn dorp en voor de natuur schonk hij de prachtige lindebomen en platanen die dat dorpsplein sieren. Hun perfecte uitlijning vormt een elegant scherm voor de huizen, die meestal in de 18e eeuw werden gebouwd. Bij mooi weer worden de banken en het gazon verlicht door de gedempte zonnestralen. Op sommige plaatsen zorgt het felle licht dan weer voor een prachtig visueel contrast. Niets komt de aldaar heersende rust verstoren. Toch is dit rustige dorp ook heel gastvrij. Elk jaar vinden er lokale evenementen plaats, die telkens veel uiteenlopende nieuwsgierigen lokken. Om te beginnen is er het toneel: 700 toeschouwers woonden begin augustus 2017 de opvoering van het stuk “Le prénom” (De Voornaam) bij, dat in openlucht werd gespeeld in het park van het kasteel. Een wedstrijd voor trekpaarden, markten voor ambachtelijke producten, sportevenementen en prestigieuze manifestaties (zoals een oldtimer-tentoonstelling voor de liefhebbers van prachtige oude auto’s) maken deel uit van het activiteitenprogramma. Die vele ontmoetingsdagen doen het dorp baden in een vrolijke feeststemming en benadrukken vooral de levenskunst en de gastvrijheid van de dorpelingen. Ze bewijzen ook dat landelijkheid en cultuur prima kunnen samengaan.

Het kasteel 

Dikwijls vertellen kastelen de geschiedenis van de opeenvolgende bewoners. Het kasteel van Montigniessur-Roc vormt daarop geen uitzondering. We kunnen in alle geval bevestigen dat de huidige heerlijkheid sinds 1811 door huwelijk in handen is van de familie la Motte Baraffe, een oud geslacht dat uit Artesië afkomstig is. In de loop der eeuwen onderging het kasteel veel veranderingen, meer bepaald de verbouwing tot “folie”, zoals men luxueuze buitenverblijven toen noemde. De in de 17e eeuw opgetrokken L-vormige bijgebouwen dienen tegenwoordig als opslagplaatsen en stallen. De gunstig gelegen dreef naar het op zijn Frans aangelegde park bevat enkele prachtige boomsoorten. Waren de in vijfhoek geplante haagbeuken getuigen van geheime afspraakjes? Of boden de op die manier ontworpen tuinen veeleer uitzicht op het kasteel?  

In de ruimte binnen de muren vindt men ook een boomgaard, een moestuin en zelfs een vroegere ijskelder, waarvan later een grot werd gemaakt. Doordat het eigendom laag in het dorp ligt, heeft het ook een vijver en een waterbevoorrading vanuit de Petite Honnelle. 

Omdat er in het verleden nogal wat laakbare daden werden gepleegd, kan het kasteel nu niet meer worden bezocht. Dat neemt echter niet weg dat, zoals we hierboven al hebben vermeld, de eigenaars de plaats bij gelegenheid ter beschikking stellen voor een opname of een tentoonstelling.

Enkele ontdekkingen 

Nieuwsgierigen vinden er hun gading en liefhebbers van wandelingen ook. Sportbeoefenaars kunnen maar best bottines aantrekken voor sommige uitstappen, want op sommige plaatsen zijn de paden naar de waterzones glibberig en tamelijk steil. Vanop het dorpsplein kun je verschillende richtingen uit. Langs de Kerkstraat bereik je het kasteel van la Motte en de kerk met een aan OnzeLieve-Vrouw gewijde grot. Het witte herenhuis is ook de moeite waard. Met zijn op muurtjes geplaatste traliewerk ziet het er heel elegant uit. Aan de andere kant bevindt zich op enkele steenworpen van het centrum de Belgisch-Franse grenspost met zijn wachthuisje dat eertijds als douanekantoor dienst deed en op de officiële scheidingslijn tussen beide buurlanden staat. Maar douaniers en controles zijn er niet meer: de weg is vrij en het landschap verandert nauwelijks!

Het dorp heeft nog een andere bijzonderheid, namelijk de Romeinse heerweg die (in rechte lijn) van Bavay (Henegouwen) naar Keulen (Duitsland) loopt, via Tongeren (Belgisch-Limburg) en die het grondgebied van de gemeente kruist.

Misschien verwondert het u dat u hier een Jeanne de Bellevillestraat aantreft. Dat was een heldin uit de oorlog van 14-18. Ze werd in Brussel geboren en ging bij het verzet om hulp te bieden aan de Engelsen die na de gespierde doortocht van de Duitsers in het dorp vastzaten. Samen met Gabrielle Petit, een andere heldin uit de Eerste Wereldoorlog, werd ze gearresteerd en tot dwangarbeid veroordeeld.

INLICHTINGEN 
« Les Plus Beaux Villages de Wallonie »
Rue Haute 7
B-5332 Crupet
+32 83 65 72 40 / info@beauxvillages.be
www.beauxvillages.be


LA BRASSERIE DES ROCS

Deze brouwerij is een bloeiende plaatselijke onderneming die heel het jaar door bier van uitstekende kwaliteit produceert. U kunt kiezen tussen licht bier, bruin bier, amberkleurig bier en wit bier. Bovendien is er de Triple impériale, een bier dat uitsluitend tegen het einde van het jaar wordt gebrouwen om naar de Verenigde Staten te worden geëxporteerd. Momenteel worden er verbouwingswerken uitgevoerd aan de brouwerij. Daaruit blijkt hoe dynamisch het beheer van de onderneming is.

Brouwerij « L’Abbaye des Rocs »
Chaussée Brunehault 37
B-7387 Montignies-sur-Roc
+32 65 75 99 76 ou +32 476 25 23 68
www.abbaye-des-rocs.com

Your opinion counts