Waw magazine

Waw magazine

Menu
© Isabelle de Beir

ACTIVITEITEN EN EVENTS

  • Dossier
Liège  / Liège

Door Mélanie Noiret

Op 17 januari 2014 gaat de Cité Miroir open voor het publiek en vanaf dan zullen er heel wat culturele evenementen worden georganiseerd.

Er zullen twee soorten events zijn: diegene die Mnema organiseert, en die van andere instellingen, die van de infrastructuur van de Cité Miroir gebruik zullen kunnen maken voor hun eigen culturele activiteiten. Er is slechts één voorwaarde: het event moet absoluut een logisch verband hebben met de f i losof ie en doelstel l ingen van Mnema. “Onze infrastructuur moet niet alleen worden gekozen om wat ze is, maar ook om wat ze vertegenwoordigt. Doordat we de dingen op die manier bekijken, worden wij geen concurrenten van de overige culturele organisaties in Luik. De activiteiten zullen zo gericht zijn op onze doelgroep, dat het alleen maar gepast en logisch kan zijn om ze in de Cité Miroir te organiseren. Wij willen bruggen bouwen tussen de verschillende publieken en het diverse culturele aanbod. Dus, geen concurrentie, maar zeker wel samenwerking”, legt Jean-Michel Heuskin uit. Praktisch gezien stelt Mnema voor wie gebruik wil maken van hun gebouw, naast de zalen ook een loket, een ticketbalie en drie verdiepingen met horecazaken ter beschikking. Er zullen ook banen worden gecreëerd. Ook op dat punt blijft de vzw trouw aan zijn principes: hij gaat al meteen voor tewerkstelling en beroepsopleiding in de cultuursector samenwerken met het plaatselijke OCMW. Maar Mnema kijkt ook verder dan de eigen streek en voorziet ook samenwerking binnen de Euregio, met op termijn opvoeringen die in het Nederlands, Duits en Engels zullen worden vertaald.

 

Op het programma

 Tijdens het open weekend van 17, 18 en 19 januari 2014 zal het publiek de mogelijkheid hebben om te investeren en zich de nieuwe ruimten toe te eigenen. Er zullen videoprojecties en een fototentoonstelling zijn over de vooruitgang van de werken, naast een aantal gratis muziekspektakels en toneelopvoeringen. Op 16 januari al zal Abdou Diouf, secretaris-generaal van de Francofonie en gewezen president van Senegal, de reeks tweemaandelijkse conferenties ‘Dialogue des Cultures’ inleiden, die onder meer zullen gaan over het probleem van de minderheden, de migratie en de interculturaliteit.

 Van 2 tot 15 februari zal het festival ‘Paroles d’Hommes’ in de Cité Miroir zijn 13de editie houden. Het basisthema van het festival is de mensenrechten. Er zijn twee theateropvoeringen: Le peuple de la nuit en Un Paradis sur Terre , en een concert van Angélique Ionatos , Et les rêves prendront leur revanche.

 Op 11 februari zal het publiek opnieuw kennis kunnen maken met L’Étranger van Camus (van wie pas het honderdste geboortejaar werd herdacht), in samenwerking met het Théâtre de Liège en het festival Pays de Danses. In maart komt hierop een vervolg, deze keer in samenwerking met het CAL (Centre d’Action Laïque de la Province de Liège), met À la découverte d’Albert Camus.

 Een primeur voor Luik! Van 20 tot 22 februari wordt, in samenwerking met de Territoires de la Mémoire het toneelstuk Le Carnaval des Ombres opgevoerd. Het is een fascinerend autobiografisch verhaal, geschreven door Serge Demoulin. Het gaat over de incorporatie van de Oostkantons door nazi-Duitsland en de gevolgen die vandaag nog steeds voelbaar zijn.

 De vzw Les Grignoux organiseert de internationale Biënnale van de Fotografie met twee tentoonstellingen, van 15 tot 25 mei.

 Na Parijs, Marseille en Vaison-la-Romaine zal het festival Au Fil des Voix zijn tenten opslaan in de Cité Miroir, en drie muzikale voorstellingen brengen die de culturele diversiteit in de kijker zetten. Van 20 tot 22 maart.

 De slotavond van de wedstrijd Aux encres citoyens ! Aux encres et cetera, een initiatief van het Maison des Sciences de l’Homme van de ULg, vindt plaats op 26 april. In de herfst van 2013 werd deze wedstrijd voor leerlingen van het hoger middelbaar onderwijs gelanceerd, met als doel een podium te bieden waar jonge burgers zich kunnen uiten. Het uitgangspunt is een citaat van Amin Maalouf. Ze kunnen zelf hun uitdrukkingsvorm kiezen (slam, gedicht, pleidooi) en de laureaten van de geschreven proef zullen in het openbaar hun ideeën verdedigen.

 Vanaf januari zullen op de ‘Mercredis de Mnema’ één keer per maand theater- en poëziecreaties worden voorgesteld, zoals bijvoorbeeld op 26 februari Bien au-dessus du silence, waarin vijf personages oude of hedendaagse gedichten ten gehore brengen, waarin onze betrokkenheid bij de wereld wordt onderzocht.

 Ook film krijgt natuurlijk een plaats in de programmatie, en er is elke maand één voorstelling. De eerste vindt plaats op 28 januari, met Ce n’est qu’un début, een film over de vorming van een filosofie-atelier in een kleuterschool.

 Er is ruim plaats voor theater. Noteer alvast Le journal d’un poilu (14 maart), Têtes à claques (16 maart), Sans ailes et sans racines (4 april), La vie c’est comme un arbre  (9 mei) en Celui qui se moque du crocodile n’a pas traversé la rivière (16 mei).

 Op 23 mei wordt het seizoen afgesloten met een concert van Las Hermanas Caronni, twee tweelingzussen van Argentijnse origine, die gepokt en gemazeld zijn in de tango en de opera, en de invloeden hebben ondergaan van de Zwitserse, Italiaanse, Russische en Spaanse cultuur van hun familie.

 

Permanente tentoonstellingen

In de Cité Miroir zullen er twee permanente tentoonstellingen zijn.

⇒ De eerste, Plus jamais ça ! Parcours dans les camps nazis, is een creatie van Territoires de la Mémoire en is sinds haar ontstaan in 2000 een enorm succes. Het is een bewust sober parcours dat alle fases schetst die een gevangene in een naziconcentratiekamp doorliep, van de arrestatie tot de overvolle wagons, van de dwangarbeid tot de verbrandingsovens. Het is een symbolisch parcours dat gebaseerd is op de ervaringen van drie belangrijke stichtende leden van Territoires de la Mémoire: René Deprez, Guy Melen en Paul Brusson, die alledrie de kampen overleefden. Meer dan 200.000 bezoekers in 10 jaar, en zoals Jacques Smits graag opmerkt, ‘een plek die op natuurlijke wijze respect oproept bij alle generaties, want er is nog nooit één spoor geweest van vandalisme of vernieling.’ Een nieuwe plek nodigt uit tot een aanpassing, en de tentoonstelling wordt uitgebreid met twee nieuwe stations die de aberraties van andere, helaas recentere, dictatoriale en genocidale regimes in het licht stelt. We mogen ook de ‘grijze zone’ niet vergeten, waarin de bezoeker zich af kan vragen wat hij of zij in dezelfde situatie gedaan zou hebben. Het is een fundamentele vraag waar geen oordeel of wrok op volgt, maar die nodig is om je bewust te worden van de soms nauwelijks zichtbare mechanismen die ertoe leiden dat ‘normale’ mensen beulen worden. 

 De tweede tentoonstelling, Entre galeries et forges. Histoires d’une émancipation, gaat over de sociale verworvenheden. We volgen een familie over verschillende generaties heen, van de industriële revolutie tot onze tijd. Het algemene stemrecht, betaalde vakanties, het recht op staken, de sociale zekerheid: … het zijn allemaal voordelen die door actie zijn afgedwongen en in sommige landen nog niet bestaan. Als je leert dat er voor deze rechten strijd moest worden geleverd, kun je ze beter waarderen, maar word je je ook bewust van rechten die nog niet verworven zijn.

 

De overdracht van herinneringen als studieobject

Philippe Raxhon is hoogleraar Geschiedenis aan de Université de Liège en bestuurslid van Territoires de la Mémoire. Hij werkt aan de oprichting van een studie- en onderzoekscentrum over de overdracht van herinneringen. Dit centrum, dat op hetzelfde moment als Mnema boven de doopvont wordt gehouden, heeft het geheugen als studieproject. De missie: de mechanismen en de uitdagingen van het geheugen begrijpen en wetenschappelijke analysetools ontwikkelen om een expertise bij te dragen aan de projecten in dit domein, o.a. het herdenkingstoerisme, een toekomstgerichte sector. Het centrum is ontstaan aan de afdeling Hedendaagse geschiedenis van de ULg, maar wil interuniversitair en interdisciplinair werken. Er zullen universitaire experts meewerken van de Fédération Wallonie- Bruxelles die gespecialiseerd zijn in verschillende domeinen van de menswetenschappen. Philippe Raxhon vertelt: “Het centrum zal een plaats zijn die openstaat voor de maatschappij en de wereld, waar we samenkomen om aan projecten te werken met een maatschappelijke maar ook een wetenschappelijke insteek.” Het zal eveneens een leerplek zijn, met theoretische opleidingsmodules maar ook een praktischer aanpak die zijn expertise uit de werking van het geheugen haalt. “De tijdgeest is rijp voor zo’n centrum. We komen in een ‘Momentumperiode’, met een aantal grote herdenkingen zoals die van het begin van de Eerste Wereldoorlog (100 jaar geleden in 2014), en in 2015 de Bevrijding (70 jaar geleden), en de Slag bij Waterloo (200 jaar geleden). Het zijn gebeurtenissen die Europa fundamenteel veranderd hebben en die allemaal in Wallonië hebben plaatsgevonden. Onze regio is een echte route voor Europese invasies, op het geografische en geopolitieke kruispunt van de grote conflicten, waardoor we een rijke en pijnlijke geschiedenis hebben. Het is dus niet zonder betekenis dat dit centrum hier het licht ziet.” Naast deze gebeurtenissen is er ook het gunstige effect van het ‘décret mémoire’ dat de regering van de Franstalige Gemeenschap in 2009 heeft goedgekeurd en dat heeft geleid tot de oprichting van een ‘Raad voor de overdracht van de herinnering’, die wordt voorgezeten door Ph. Raxhon. Van 10 tot 12 maart 2014 organiseert het nieuwe centrum in de Cité Miroir een inauguraal wetenschappelijk colloquium, Persécution et résistance en Italie. De la période fasciste à l’invasion nazie (Vervolging en verzet in Italië. Van de fascistische periode tot de invasie door de nazi’s), waarin de oorsprong van het fascisme wordt bestudeerd. Met medewerking van Belgische en Italiaanse specialisten.

 

Amis et citoyens de Mnema

Zowel bedrijven als individuen kunnen een bijdrage leveren waardoor ze ‘volwaardig burger’ van Mnema worden. Wie een financiële participatie neemt, verbindt zich met het project en geniet tal van voordelen op de activiteiten.
www.mnema.be

Photos

Bekijk de gallery "Cité Miroir - Activités & événements"
Your opinion counts