Waw magazine

Waw magazine

Menu
© Stéphane de Ribaucourt

Apkiosk - Gebruiksvriendelijke informatie-uitwisselingen

  • Business
  • / Hightech
Brabant wallon  / Nivelles

Door Marc Vanel

Het begon allemaal met één eenvoudig idee en een niche: bouwwerven. De wetgeving legt immers al sinds enige tijd een verplichting op voor werven van meer dan € 500.000 (indertijd € 800.000) om een prikklok te installeren om rechtstreeks alle personeelsbewegingen te registreren. Alain Préat, hoofd van het Nijvelse bedrijf, licht toe: “We hebben daarom een koffertje ontworpen met een 3G-verbinding waarmee de identiteit van elke werknemer in real time naar de RSZ kan worden verzonden. Er wordt ook een foto gemaakt voor een betere controle. Het apparaat kost zo’n € 2 000 maar kan indien nodig volledig geherprogrammeerd en hergebruikt worden.” ApKiosk verkocht het eerste jaar meteen een honderdtal machines, maar de jaren daarop slechts de helft daarvan, hoewel er volgens de Confederatie Bouw zo’n 700 tot 800 werven zijn die in aanmerking komen. “Uiteraard verkopen we niet elke dag zo’n toestel. Het vervult immers geen enkele behoefte, het voldoet enkel aan een verplichting, en heel wat mensen proberen op de een of andere manier die verplichting te omzeilen”, aldus nog de ondernemer.

Globale oplossing

Gesterkt door deze ervaring besluit het jonge bedrijf een product met een ruimer potentieel te ontwikkelen voor scholen. Eind 2013 stelt het aan een onderwijsinstelling in Ciney voor om een interactieve terminal voor het volledige beheer van zijn refter te installeren. Via een programma kunnen de ouders de maaltijden op voorhand betalen en kunnen de kinderen in real time maaltijden bestellen en ze vervolgens afhalen aan de toog in de refter. Het systeem kent een groot succes.

Kort daarna wint ApKiosk een aanbesteding voor een globale oplossing voor meerdere scholen. Ook hier werden ze geholpen door de wetgeving. De decreten van de Franse Gemeenschap vragen immers om geldverkeer in scholen zo veel mogelijk te beperken en bewijsstukken te leveren voor alle uitgaven, zowel in real time als via driemaandelijkse overzichten. De basissoftware werd dit jaar uitgebreid en scholen kunnen er nu ook heel wat administratieve zaken mee beheren: beheer van de gegevens van de kinderen, inschrijvingen voor de opvang, kosten voor fotokopieën, schoolagenda, rapporten… Alle gegevens zijn ook beschikbaar voor de ouders! Een zeer veelzijdige maar tegelijk zeer efficiënte tool. 

Crèches en onthaal

“We beseften al snel dat we geen terminals moesten verkopen, maar wel een volledige dienst aangepast aan de behoeften van de klant”, verklaart Alain Préat, “een interactief en volledig project dat echt meerwaarde biedt. We hebben ons systeem getest met alle bestaande soorten scholen in alle netten. Ondertussen hebben we heel wat vertrouwen opgebouwd en hebben we een team van vier vertegenwoordigers dat scholen benadert om onze oplossing te promoten. Daarnaast hebben we nog een team van 12 programmeurs hier in Nijvel en nog een dertigtal andere in ons atelier in Tubbeke. Nu gaan we ons toespitsen op het domein van de ‘grote’ crèches, in ziekenhuizen of universiteiten, die te maken hebben met een permanent komen en gaan van kinderen. Met het systeem, dat de naam ApKids kreeg, kan men op voorhand opvangdagen betalen en overzichten opvragen van de resterende dagen, de vorderingen in het aanvraagdossier, vaccinaties enz.”


www.apkiosk.com


@ Stéphane de Ribaucourt

Your opinion counts