Waw magazine

Waw magazine

Menu
© Mastercell

MaSTherCell - Cellen zonder grenzen

  • Business
  • / Hightech
Hainaut  / Gosselies

Door Gilles Bechet

In 2011 werd de start-up MaSTherCell opgericht. Het bedrijfje in het Biopark van Gosselies zou al snel een begrip worden in de celtherapie. De kmo is intussen geïntegreerd in de Israëlische onderneming Orgenesis en beschikt nu over alle troeven om Europa (en meer) te veroveren.


Celtherapie: wie had er 15 jaar geleden al van gehoord? Vandaag geldt celtherapie als veelbelovende tak bij uitstek in de geneeskunde. Deze zachtere, op maat geleverde therapeutische aanpak beoogt de vervanging of compensatie van zieke cellen van een orgaan of organisme door gezonde cellen, bij voorkeur stamcellen die bij de zieke zélf werden weggenomen.

Op het Biopark van Gosselies zijn meerdere bedrijven bezig met celtherapie. Samen vormen ze een heel ecosysteem dat research, opleiding, productie en diensten omvat. Een ervan is MaSTherCell dat in 2011 werd opgericht als spin-off van de ULB, met als missie de fabricagemethodes op industrieel niveau te delen en te optimaliseren. Het oprichtende management mocht hiervoor rekenen op investeringen van het Fonds Theodorus, Sambrinvest en Sofipôle. MaSTherCell – omschreven als een CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) – ontwikkelt zelf geen geneesmiddelen maar levert “celmaterie” aan (bio)farmaceutische groepen of bedrijven die dat wél doen. “Celtherapie is arbeidsintensief, eist zware investeringen in infrastructuur en heeft zeer dure reagensen nodig. Om commercieel levensvatbaar te zijn, moeten de kosten gedrukt worden. Efficiëntieverbetering in fabricageprocedés is een van de beste hefbomen daartoe”, analyseert general manager Denis Bedoret.

Dienstenwaaier 

MaSTherCell wil méér zijn dan dienstverlener: het wil voor zijn klanten een partner voor de lange termijn zijn. Grote troef hierbij is de combinatie van wetenschappelijke expertise van topniveau met een diepgaande kennis van alles wat een labomgeving linkt met de markt. Het bedrijf is gevestigd op twee platformen van 600 m² in een nagelnieuw gebouw in het Biopark. Administratie en verkoop zijn ondergebracht op de ene verdieping; de andere is productiezone met classificaties van D tot A volgens het vereiste isolerings- en beschermingsniveau. MaSTherCell beperkt zich niet tot louter productie maar biedt – en dat is precies zijn kracht! – een hele dienstenwaaier aan, te beginnen bij het technologie-overdrachtlab waar met de klant de overdracht van zijn technologie en zijn werkmethodes wordt geregeld. Verder is er de productiesimulatie waar de voorwaarden worden geschapen om aan industriële vereisten te voldoen. En tot slot: het lab voor kwaliteitscontrole waar monsters worden getest van elk lot dat de productiezone verlaat. Activiteit waarbij het enkel om advies gaat, is miniem. Deze gaat meestal gepaard met simulatie en daarna afhandeling van de productie. MaSTherCell heeft zijn initiële strategie vrij snel moeten aanpassen. De eerste Waalse bedrijven die zich op celtherapie toespitsten (Promethera, Bone Therapeutics en Cardio3 dat later Celyad werd), kozen ervoor (om diverse redenen) om interne productiecapaciteit te ontwikkelen.

MaSTherCell is daarom de buitenlandse markt gaan verkennen. Om zijn ontwikkeling te versnellen fuseerde MaSTherCell in 2015 met het Israëlische Orgenesis dat meerderheidsaandeelhouder werd van de Belgische kmo die nochtans haar autonomie behoudt. Het beslissingscenter blijft in Gosselies, binnen de dynamiek van de biowetenschappen, onder de koepel van Biowin.

MaSTherCell is niet de enige speler op de wereldmarkt maar behoort toch tot de twee belangrijkste in Europa en is toonaangevend wat immuuntherapie aangaat. Klanten zijn vooral Amerikaanse, Israëlische of Europese bedrijven die actief zijn op de Europese markt. “Met celmaterie ben je verplicht om je te beperken tot de omgeving van de centra waar de cellen worden afgenomen en verwerkt. Daarin verschillen we van de traditionele biofarmasector. Zo’n partijtje cellen kan soms niet langer dan een dag of zelfs slechts enkele uren opgeslagen worden.”

Terughoudendheid overwinnen

De markt evolueert snel, met uitstekende ontwikkelingsperspectieven. Het bedrijf heeft zijn omzet sinds 2013 elk jaar verdubbeld, tot ruim 10 miljoen euro in 2016. Productieverhoging is noodzakelijk om binnen redelijke termijnen te kunnen blijven voldoen aan de grote vraag. Daarom wil MaSTherCell zijn vestiging uitbreiden met een tweelingvleugel die de productieoppervlakte verdubbelt. De werken zouden in september moeten starten en een jaar duren. Het betreft een investering van 5 miljoen euro. Het bedrijf verwacht tegen 2021 een omzet van 30 miljoen euro te draaien met 225 à 250 werknemers op deze site.

MaSTherCell hoopt dat in de nabije toekomst veel jonge Waalse bedrijven toetreden tot zijn klantenkring. “Voor sommige start-ups lijken wij duur, maar onze prijs is gewoon de marktnorm. Om samen te werken met een partner moet vaak intrinsieke terughoudendheid overwonnen worden.” Vele jonge bedrijven vrezen de controle te verliezen over hun fabricageprocedé en over het product dat ze al jaren koesteren in hun laboratorium. “Er valt op dat punt helemaal niets te vrezen. Vertrouwelijkheid is de hoeksteen van ons vak. Biotherapie is in het algemeen een sector die nog niet tot maturiteit gekomen is. Wie vanaf de start miljoenen euro investeert in productietools, blokkeert enorme bedragen die ongetwijfeld op een andere, op termijn rendabelere manier geïnvesteerd hadden kunnen worden.”

In een industriesector die het van precisie en personalisering moet hebben, is het niet altijd aangewezen om productievolumes aan te halen. Denis Bedoret houdt zich op de vlakte: “Wij hebben al honderden klinische pakketten voor patiënten aangeleverd en daarmee wellicht levens gered. We staan zeer dicht bij de patiënt bij pathologieën die dodelijk zouden zijn als er niet werd ingegrepen met geavanceerde technologieën.” 

Grote structurele flexibiliteit

Technologie is uiteraard niet weg te denken in deze sector. En automatisering behoort zeker tot de ingrijpende trends voor de toekomst. Op de markt verschijnen nu de eerste uitrustingen. “Dat gaat een impact hebben op de fabricagekosten en ook op de beveiliging van de fabricageprocessen, zonder daarom het werkgelegenheidsniveau te bedreigen.”

MaSTherCell heeft momenteel 85 mensen aan het werk op zijn site in Gosselies. Het bedrijf heeft de ambitie om tegelijk met zijn ontwikkeling ook zijn Waalse verankering veilig te stellen en te versterken. De sleutel voor de groei ligt vooral bij het personeel van wie een grote structurele flexibiliteit wordt verwacht. De teams worden per project ingedeeld en passen zich aan de technologieën en de procedés van de klant aan. “Wij werken graag met mensen die oog voor het algemeen belang delen met de nodige soepelheid om te kunnen samenwerken met mensen van andere afdelingen. Ieder voegt daarbij zijn eigen specificiteit toe om in dezelfde richting te evolueren.” Een andere sleutel voor succes is alert te blijven voor wat leeft en beweegt, en dit op drie niveaus. Om te beginnen flexibiliteit en tevredenheid van het personeel; daarnaast oog blijven hebben voor de concurrentie en de marktevoluties; en tot slot de evolutie in de technologie, dankzij permanent contact met universitaire labs en met de belangrijkste fabrikanten van uitrusting. Rekrutering vormt tot nu geen bijzonder probleem in een Waalse context waar er geen gebrek is aan gekwalificeerd personeel. “Wij stellen onze eisen maar hebben ook een fijne werksfeer te bieden waar respect en transparantie de samenwerking bevorderen. Een uitdaging voor de toekomst is die hartelijke sfeer te handhaven ondanks de groei, door ervoor te zorgen dat al onze medewerkers altijd hun plaats vinden in het geheel.”

www.masthercell.com


 

Your opinion counts