Waw magazine

Waw magazine

Menu
© Smart Valley

CBTC - Een ontmoet- ingspunt tussen China en Europa

  • Business
  • / Innovation
Brabant wallon  / Louvain-la-Neuve

Door Gilles Bechet

Chinese investeerders vestigen een technologisch innovatiecentrum in het wetenschapspark van Louvainla-Neuve. Belgische en Chinese ondernemingen zullen daar informatie of onderzoeksprojecten kunnen uitwisselen en vanaf 2020 de voorbereidingen treffen om beide markten voor elkaar toegankelijk te maken.


Door het immense ontwikkelingspotentieel van zijn markt is China een nieuw Eldorado voor veel Belgische ondernemingen. Hetzelfde geldt voor de Chinese firma’s die aangetrokken worden door de grote Europese markt. Niettemin blijft de toegang voor beide kanten moeilijk, zowel om administratieve als om culturele redenen. Een contact-, besprekings- en uitwisselingspunt zou heel nuttig kunnen zijn. Dat is het voorstel van het toekomstige China Belgium Technological Center, dat zijn activiteiten in 2020 aanvat en waarvoor zopas de eerste grondwerken van start zijn gegaan op de site van het wetenschapspark Einstein van Louvain-la-Neuve. 

Enorme verwachtingen

Het zal een “all-in”-ondernemingscentrum zijn voor hoogtechnologische Chinese ondernemingen en voor Europese bedrijven die belangstelling hebben voor de Chinese markt. Op termijn zou er plaats zijn voor 200 ondernemingen en 1500 banen. In de eerste fase zal het vastgoedcomplex een conferentiecentrum, een samenwerkingsruimte, een zakencentrum en kantoren op maat omvatten, alsook een hotel. Het plan voor dat project gaat terug tot het bezoek van president Xi Jinping aan België, in maart 2014 en tot het ondertekenen van een eerste akkoord met de toenmalige premier, Elio Di Rupo. Aan Chinese kant zijn er enorme verwachtingen, meer bepaald in het voetspoor van het initiatief One Belt, One Road, dat ook de “Nieuwe Zijderoute” wordt genoemd en dat in 2013 door de Chinese president werd gelanceerd voor het promoten van een open economie en voor een toename van de economische en commerciële uitwisselingen tussen zijn land en de rest van de wereld.

Er bestonden contacten tussen Wallonië en de provincie Hubei, met haar hoofdstad Wuhan, waar samen met een universiteit een incubatieproject voor start-ups uit de hoogtechnologische sectoren werd aangevat. Vandaar het voorstel aan de UCL om die structuur na te maken op de ter beschikking staande gronden in het wetenschapspark.

Een volledig ecosysteem

De projectontwikkelaars hebben gekozen voor de meestbelovende sectoren, namelijk biowetenschappen, communicatietechnologieën, groene technologieën en ten slotte slimme fabricage (of smart manufacturing), een prioritaire sector voor de Chinezen, die meer geautomatiseerde, intuïtieve en duurzame fabricageprocessen willen ontwikkelen. Het CBTC zal de voornaamste Chinese incubator in Europa zijn, want degene die bestaan in Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk, zijn beperkt tot één enkele bedrijfssector. “Onze eerste doelstelling”, zo zegt Dr. Zhiwei Song, business director van UI International dat het project stuurt, “is het concreet faciliteren van ontmoetingen en samenwerking tussen Belgische of Europese ondernemers en hun Chinese tegenhangers”. Voor de Chinese ondernemingen is het belang van strategische aard. Ze zullen technologische akkoorden kunnen sluiten met Belgische ondernemingen om hun producten dankzij de “Europese kwaliteit” te verbeteren en om aan een toenemende vraag op de Chinese markt te voldoen. Ze zullen ook hun producten kunnen aanpassen aan de Europese markt, waar de consumenten specifieke verwachtingen hebben en de normen en regelgevingen meestal strenger zijn.  Belgische ondernemingen die zich op de Chinese markt willen vestigen, zullen er gesprekspartners vinden om hun de toegang te vergemakkelijken door begeleiding voor recht, financiering, intellectuele eigendom, octrooien en, meer algemeen, voor de manier om zaken te doen in China. Dat geeft ook directe toegang tot een netwerk van Chinese gesprekspartners, wat heel kostbaar kan zijn, omdat handel en zakendoen ginder nog sterk relatiegebonden zijn. Zoals werd onderstreept door de aanwezigheid in het wetenschapspark, zal de incubator zich richten op spitstechnologieën. “De ondernemingen zullen worden gekozen op basis van zeer strikte maatstaven en van een echt onderzoeks- en ontwikkelingspotentieel. Alle kandidaturen moeten ter goedkeuring zowel worden voorgelegd aan het wetenschapspark als aan het CBTC. Wij leveren dan weer diensten en zorgen ervoor dat de ondernemingen voldoende kans hebben om elkaar te ontmoeten, ongeacht hun strategie en het partnerschapsniveau dat hun interesseert.” Dankzij de nabijheid van de universiteit, zal het centrum een volledig ecosysteem kunnen creëren, waarin onderwijs en onderzoek, innovatie en handel samen deelnemen aan een technologische samenwerking tussen twee continenten.

Een technologisch project

Twee jaar vóór het begin van de activiteit heeft nog geen enkele onderneming haar definitief akkoord gegeven. In China gebruikt een groep van vijf personen de officiële en professionele netwerken om de voordelen van de incubator aan te prijzen. Er werden reeds verscheidene belangrijke personen aangesproken, maar Dr. D. Song wil hun namen nog niet geven. Bij de UCL werden er al verschillende informatievergaderingen in het wetenschapspark en in bedrijfskringen belegd. “Er zijn nog vragen en men is nog bang”, verklaart Philippe Barras, DG van de UCL en verantwoordelijke voor de promotie en het beheer van de wetenschapsparken. “Maar de mensen hebben goed begrepen dat het niet gaat over ‘B to C’, maar over een technologisch project.” Philippe Barras wil zich bij voorrang richten op ondernemingen die al exportervaring hebben en die voet aan de grond willen krijgen op de Chinese markt.

We zijn gaan beseffen dat we start-ups niet de beste dienst bewijzen door ze in dat bad te gooien wanneer ze commercieel nog te zwak zijn. De Chinese bedrijven, daarentegen, hebben al verscheidene keren getoond dat ze graag willen investeren in Europese start-ups.

Voor de UCL biedt het CBTC ook indirecte voordelen op academisch niveau. Er wordt met Chinese universiteitslaboratoria samengewerkt aan onderzoeksprogramma’s, maar dat zijn geen gecoördineerde initiatieven. De universiteit is zich bewust van haar achterstand, meer bepaald tegenover de Vlaamse universiteiten, en ze heeft er dan ook een strategische prioriteit van gemaakt door een “China Desk” te openen. “Wij willen meer samen werken op academisch niveau, uitwisseling van profesoren vergemakkelijken en meer Chinese studenten op de campus krijgen. Daarvoor kan het CBTC als een hefboom werken.

Cultureel deel

De investering van UI Europe in Louvain-la-Neuve omvat ook een vastgoedgedeelte. Om veel Chinese expats te kunnen opvangen op de site, willen de CBTCbeheerders op drie plaatsen in de universiteitsstad in totaal 300 appartementen bouwen. Omdat ze hun landgenoten zo goed mogelijk willen integreren in de bevolking van Louvain-la-Neuve, wensen ze er ook een cultureel deel in op te nemen, waaraan vorm is gegeven door een bijdrage voor het renoveren van het Museum van Louvain-la-Neuve. In ruil dient het museum dan elk jaar een “Chinees” evenement te organiseren, waardoor cultuur de integratie zal helpen bevorderen.

Maar waarom eigenlijk Louvain-la-Neuve en België? Aan de argumenten voor een strategische vestiging in het centrum van Europa, voegt Dr. Song nog toe dat de overheden van beide landen tot op het hoogste niveau uitstekend samenwerken. Hij geeft ook een onverwacht en sentimenteel argument. “Zeer lang geleden, hebben de Belgen de Chinezen geholpen bij het bouwen van een spoorweg tussen Peking en Wuhan. Welnu, de directeur van het WuHan EastLake Hi-Tech Innovation Center, dat deelneemt aan het project, is afkomstig van Wuhan. Voor hem lijdt het geen twijfel dat we, om onze netwerken uit te breiden, op de eerste plaats een beroep moeten doen op wie ons vroeger al geholpen heeft.” Ten slotte voegt Dr. Song eraan toe: “De Belgen zijn een zeer pragmatisch volk. Jullie praten weinig, maar doen veel. Dat komt zeer goed overeen met de Chinese mentaliteit.”

www.baev.be


EEN REFERENTIE VOOR HET PARK
De toekomstige gebouwen van het China Belgium Technological Center zullen worden opgetrokken in het Wetenschapspark Einstein, vlak bij Louvainla-Neuve. Het project wordt door United Investment Europe gefinancierd ten belope van € 200 miljoen en zal 28.000 m² groot zijn. Het gebouwencomplex zal kantoren, laboratoria, een hotel met 160 bedden, een dienstverlenings- en conferentiecentrum omvatten, alsook logistiek en parkings. De uitvoering van de werken werd toevertrouwd aan een tijdelijke vereniging bestaande uit de Belgische aannemers Franki, CIT Blaton, en BPC, onder supervisie van het architectenbureau baev/ archipelago. De site van acht hectare ligt tussen de N4 en de E411, in een valleitje met in het midden een weg. Om een functionele eenheid te maken, zal het centrum hoger liggen op een sokkel die bestaat uit een dubbel plateau dat boven de weg wordt geplaatst. Voor de vijf gebouwen van de eerste fase van het project wordt materiaal gebruikt dat typisch is voor Louvain-la-Neuve: baksteen en beton. Een andere merkwaardige bijzonderheid van de site is, dat het regenwater volledig wordt opgevangen, opgeslagen en gerecycleerd in regentuinen waar riet en irissen zullen groeien. Zoals dat het geval is bij gelijkaardige incubatoren in China, wordt heel de site rond een openbaar plein gebouwd. “De bouwheer wil de uitwisseling tussen Belgen en Chinezen bevorderen”, verklaart Jean-Sébastien Mouthuy, projectcoördinator bij archipelago. “Het zal voor iedereen een ontmoetingsplaats zijn die hopelijk een referentie zal worden voor het wetenschapspark.”

Your opinion counts