Waw magazine

Waw magazine

Menu
© IRIS

IRIS - De kunst om van papier goud te maken... of bits

  • Business
  • / High Tech
Brabant wallon  / Louvain-la-Neuve

Door Thierry Desiraut

Wanneer de pas aan de UCL afgestudeerde burgerlijk ingenieurs Pierre De Muelenaere en Jean Didier Legat in 1981 elektronische kringlopen ontwierpen voor het herkennen van lettertekens, konden ze zich niet inbeelden dat hun onderneming ooit deel zou uitmaken van de Japanse Canon-groep.


Voor deze ambitieuze jonge onderzoekers gaat het op de eerste plaats om een doctoraats- scriptie. In die tijd is het oprichten van spinoffs in de mode. Pierre zet de stap in 1987 en sticht de firma IRIS. Een van de mooiste succesverhalen van de Waalse industrie. In het begin was het een KMO met een project waarin weinig mensen geloofden. Vandaag is het een van de parels aan de kroon van Canon, een van de grootste internationale groepen. 

Alles berust op een vaststelling. Elke onderneming bezit een massa aan informatie die ze op eender welk moment nodig kan hebben. Een groot deel van die gegevens was tot in de jaren ´90 op papier genoteerd. Met de veralgemening van de informatica moest men een middel vinden om die gegevens te digitaliseren en ze door tekstverwerking toegankelijk te maken. Uitgerekend dat was het voorwerp van het onderzoek van beide ingenieurs. Met de hulp van de UCL en van een privé-investeerder ontwikkelden ze een prototype van een elektronische kaart waarmee gedrukte teksten konden worden gelezen. Wel moesten ze de wereld er nog van overtuigen dat dit de goede oplossing was. De moeilijkheid is dat er bij tekstverwerking verschillende soorten lettertekens verschijnen. Dat maakt optische herkenning ingewikkeld.

Overigens zijn er veel concurrenten op dat terrein. Ten slotte is de markt nog niet rijp. Jean Didier Legat en een privé-investeerder beslissen dus het schip te verlaten. Maar Pierre Demuelenaere doet koppig voort. “Veel mensen zeiden me: ‘jullie technologie zal binnenkort voorbijgestreefd zijn, want de nieuwe mode is het papierloze kantoor’. Daar sprak men toen al over. Men zei me: ‘jullie komen te laat, jullie technologie dient tot niets enz.’ Maar wat er gebeurde, was juist het tegendeel: we hebben een zeer mooie ontwikkeling gekend op basis van behoeften die alleen maar groter werden.(1)

Een bewogen geschiedenis 

En de goede oplossing heet OCR-systeem (Optical Character Recognition). Een schijnbaar eenvoudig idee: men neemt een scan of een digitale foto van een tekst op papier en dankzij speciale software verandert men die in een tekstbestand voor diverse formats. Men hoeft de teksten dus niet over te tikken en de tabellen, bijvoorbeeld, niet opnieuw te maken. Een enorme tijd en energiewinst. Er dient zich een Waalse partner aan, de firma Prodata, die geleid wordt door en zekere Pierre Rion (zie WAW nr. 37).

Samen gaan ze langzaam maar zeker de markt veroveren. Dertig jaar later is IRIS een van de beste specialisten geworden op de in volle expansie verkerende markt voor tekstherkenning. De firma biedt een breed gamma draagbare scanners aan met hoge scanresolutie en hoge digitaliseringssnelheid. Bovendien zijn ze compact genoeg om in een handtas te passen. De onderneming haalt dan grote contracten binnen bij de Belgische rijkswacht en bij de autokeuringscentra, bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers van het Groothertogdom Luxemburg en bij Belgische banken. IRIS ontwerpt ook software voor het beheren van zo uiteenlopende data als vragenlijsten voor de volkstellingen in België en in Tsjechië, en voor het BTW-bestuur, maar ook voor brieven met behulp van een scanner voor PC.

In 1994 doet de KMO een meesterzet: ze brengt de IRISpen uit, een soort ballpoint die teksten scant en die in reële tijd digitaliseert. Zo kan men ook documenten, werknota’s en vergaderingsverslagen direct op een computer importeren. Dat blijkt een succes en de firma begint aan haar internationale ontwikkeling. Ze opent dochterondernemingen in Frankrijk en in de Verenigde Staten. In mei 1999 gaat IRIS naar de Brusselse beurs. De waarde van de firma wordt dan geraamd op 2 miljard Belgische frank.

Diversifiëring 

Naast de technologietak werd I.R.I.S. Professional Solutions opgericht, dat bij ondernemingen en besturen optreedt als enige gesprekspartner om zowel dienstverlening als spitstechnologische oplossingen aan te bieden voor het doelmatig beheren van de informatiestromen. Wat men ECM (Enterprise Content Management) noemt, omvat uiteenlopende diensten zoals het aanmaken van bestanden, alsook de distributie, de publicatie en de archivering ervan. Kortom, alles wat te maken heeft met het dagelijks beheer. Die activiteit is vandaag goed voor drie vierde van de omzet van Iris, dat momenteel bijna €100 miljoen haalt en vestigingen heeft in Louvain-la-Neuve, Brussel, Vilvoorde en Antwerpen, maar ook in Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Nederland, de VS en Hong Kong. Iris stelt 600 personen te werk. “De vraag van de markt is groot. Oplossingen zijn aantrekkelijker dan technologieën. Operationele oplossingen, natuurlijk. En dat is juist onze kracht. Na dertig jaar kunnen we ontelbare referenties voorleggen” (2), stelt Christophe Sintubin, Corporate Marketing Director van de groep.

Een vriendelijk overnamebod

En het zijn die troeven die de Canon-groep hebben overtuigd om in 2013 een vriendelijk overnamebod uit te brengen op IRIS. De Japanse groep bezat al 17% van de maatschappelijke aandelen en besloot uiteindelijk de zaak volledig in handen te nemen, waarbij hij de historische aandeelhouders tegelijk een mooie meerwaarde bood.

De Japanners wilden zich duidelijk laten inspireren door het geheim van het succes van deze spin-off, die aanvankelijk slechts uit twee personen bestond en die nu voor heel de Canon-groep HET deskundigheids en referentiecentrum is op het gebied van informatiebeheer. Canon wil die knowhow gebruiken om zijn andere dochterondernemingen in Europa beter te ontwikkelen.

Dankzij een minnelijke overeenkomst kon Pierre de Muelenaere nog drie jaar aan het hoofd van de firma blijven, vóór hij het roer doorgaf aan een stafmedewerker van de Canon-groep. Zo kon hij de overgang verzekeren en zorgen voor de integratie van de firma in de groep, zonder dat ze haar autonomie verloor en moest verzaken aan wat het geheim van haar succes vormde. Hij heeft er helemaal geen spijt van, wel integendeel. “Onder de vlag van een Japanse vennootschap zullen de resultaten veel beter zijn dan wanneer I.R.I.S. op zichzelf was blijven bestaan. Het gaat natuurlijk niet meer om een zuiver Belgisch verhaal, maar dat is het ook nooit echt geweest, aangezien I.R.I.S. reeds aandeelhouders van zowat overal had, zelfs nog voor het naar de beurs ging. En wij werken onvermijdelijk op een wereldmarkt met wereldwijde klanten.” IRIS blijft hoe dan ook een juweel van de Waalse economie en een succes dat een voorbeeld kan zijn voor andere KMO’s.

http://iriscorporate.com


1 uittreksel uit een interview van JC Verset – RTBF)
2 Digital Energy Solutions Alain de Fooz | Dec 17, 2016)

 

Your opinion counts