Waw magazine

Waw magazine

Menu
© Marc Vanel | Als derde Waalse wijngaard, produceert de coöperatieve vereniging Vin de Liège iets meer dan 100 000 flessen.

Coöperaties

  • Dossier
Wallonie

Door Waw

eendracht maakt macht

Hoe financier je een wijngaard zonder geld ? Door een coöperatie op te richten, verdorie !

 


© Joël Coupez
De druivenpluk in de wijngaard van het Bois de Dames in Terhulpen.

Vin de Liège, de pioniers

De coöperatieve vereniging Vin de Liège, die in 2010 werd opgericht om opnieuw wijngaarden in Luik te krijgen, is op de eerste plaats een professioneel re-integratieproject. Om haar activiteiten te financieren, heeft ze in verscheidene fasen 2.200 coöperanten bijeengebracht, die één of meer aandelen van 500 euro in het project hebben gekocht. Verscheidene Waalse investeringsfondsen doen ook mee voor ongeveer 350.000 euro, meer bepaald Noshaq en W.Alter. De leden leveren niet enkel een financiële bijdrage, maar ze werken ook in de wijngaard of de wijnkelder, waardoor iedereen zich kan inleven in het project. Op tien jaar tijd heeft Vin de Liège 16,5 hectare aangeplant ten noorden van de Vurige Stede, in Heure-le-Romain (Oupeye) en in Eben-Emael (Bassenge). Als derde Waalse wijngaard en eerste met resistente druiven, produceert de coöperatie iets meer dan 100.000 flessen. Dankzij het minutieuze werk van Alec Bol en zijn team, heeft ze vanaf het begin ook een bio-certificaat.

Haar werk diende als voorbeeld voor de coöperatie Vin du Pays de Herve, die in 2017 werd opgericht en in september jongstleden voor de eerste keer oogstte.

Sirault, een echt wijnbouwdorp

Sinds een groep van elf inwoners in 2016 de coöperatieve vereniging Le Vignoble de Sirault oprichtten, is het leven grondig veranderd in dit dorpje van de gemeente Saint-Ghislain. De door apotheker Jean-Christophe Vanderelst voorgezeten organisatie telt nu 200 coöperanten, die elk 500 tot 5.000 euro investeerden. De tweede jaargang van de wijngaard kwam uit in december en de productie van 3.000 flessen was in een oogwenk verkocht.

De wijngaard omvat nu negen over de gemeente verspreide percelen met resistente druivensoorten, die samen ongeveer drie hectare bestrijken. Midden in het dorp werd een wijnkelder gebouwd, waar iedereen zijn geoogste druiven binnenbrengt. Verscheidene keren per jaar komt er een vinoloog uit de Languedoc om de productie te superviseren.

De coöperatie heeft niet enkel geïnvesteerd in inoxkuipen en in enkele grote fusten, maar ook in prachtige aarden kruiken waarin de wijn heel zuiver kan rijpen. De Muscaris is echt prachtig. Vanaf dit jaar wil men de productie verdubbelen, met voorrang voor de schuimwijn en voor “Le A part”.

Is Waals-Brabant de streek van coöperatieve wijngaarden ?

Deze jonge provincie bulkt van de samenwerkingsprojecten, meestal in de vorm van vzw’s. De voornaamste is ook de oudste : de wijngaard Villers-la-Vigne werd in 1994 immers op initiatief van Richard Kerner aangeplant op grond van de beroemde abdij. Hij wordt nu al 25 jaar onderhouden door een team van 300 enthousiaste vrijwilligers. In 2004 verving het team de eerste wijnstokken door Regent in rood en Phoenix in wit, waarvan de eerste door Christophe Waterkeyn in wijn wordt omgezet door “koolzuurmaceratie”, zoals de Beaujolais. De wijngaard is ook peter van of verbonden met de Poirier du Loup in Torgny, de wijngaarden van Rixensart en Terhulpen en van de Vignoble du Martinet in Charleroi.

Naar aanleiding van het jaarlijkse feest op de Avenue des Combattants, in 2007, ontstond in Rixensart bij de bewoners van die laan het idee om een wijngaard aan te leggen. De vzw Vins de Genval kwam er vier jaar later, toen het gemeentebestuur daarvoor een terrein van 14 are achter de Villa du Beau Site ter beschikking stelde. Op dat perceel werden bijna 650 Solaris-stokken geplant – waarbij elke wijnstok gesponsord werd door een inwoner (15 euro/stok) – alsook in de tuin van verscheidene buren. In 2015 werd er een wijnkeldertje ingericht en het kleine aantal geproduceerde flessen wordt gedegusteerd tijdens de lokale feesten.

Dezelfde sfeer heerst in buurgemeente Terhulpen, waar een door Xavier Ide gecoördineerde groep inwoners in 2014 op het Bois des Dames 720 Johanniter-stokken plantten, een resistente druivensoort die steeds meer succes kent in Wallonië. Jaarlijks worden er enkele honderden flessen geproduceerd, die enkel verkrijgbaar zijn tijdens buurtfeesten. In 2018 werden er 150 nieuwe stokken geplant om de productie een beetje uit te breiden.

In de lijn van het programma “Wavre en Transition”, werd op initiatief van Pablo Cremers en enkele anderen de vzw Les Pieds dans la Dyle opgericht, die nu verscheidene percelen bebouwt in Waver en omstreken. De methode omvat teelt zonder chemische producten, beheer van planten en gras en een zo natuurlijk mogelijke vinificatie zonder toevoeging van gist of sulfiet. Om mee te werken aan het project is er geen investering nodig ; een jaarlijks lidgeld van 25 euro volstaat. Veel flessen zijn er nog niet geproduceerd, maar het begin is veelbelovend.


©Marc Vanel
De vzw Vins de Genval plantte bijna 650 Solaris-stokken op een perceel van 14 are.

Your opinion counts