Waw magazine

Waw magazine

Menu
© digital wallonia

Digital Wallonia

  • Dossier

Door Waw

EEN TRANSVERSALE STRATEGIE VOOR DE DIGITALE SECTOR

De digitale sector in Wallonië is tegenwoordig een van de aanjagers van innovatie. Waarom doen de bedrijven in deze sector het zo goed in het buitenland ? Wat zijn hun sterke punten? We vroegen Benoît Hucq, algemeen directeur van Digital Wallonia, om ons daar meer over te vertellen.

 
Benoît Hucq, de directeur van Digital Wallonia
 

Wat is de opdracht van uw instelling ?

Wij moeten de marktdeelnemers inschakelen om de strategie inzake digitale transversaliteit uit te voeren die de Waalse regering in 2015 in gang heeft gezet. De digitale sector omvat een geheel van technologieën en kansen die transversaal ontwikkeld moeten worden in alle industriële en economische sectoren, of het nu gaat om de digitalisering van bedrijfsprocessen, kunstmatige intelligentie of het internet der dingen. Zo hebben we een programma ontwikkeld voor het gebruik van digitale technologie in de industrie van de toekomst. Dat loopt uiteen van de voedingsmiddelenindustrie en de mechatronica tot de gezondheidszorg en de maakindustrie.

Welk aandeel heeft de digitale sector in de Waalse economie ?

De digitale sector is goed voor ongeveer 2 % van het Waalse BBP, tegenover 1,5 % enkele jaren geleden. De sector groeit dus, maar wel in een bescheiden tempo. Kijken we naar het aantal bedrijven, dan zien we tussen 2015 en 2017 een groei van 12 %. De sector heeft een toegevoegde waarde van 25 % en draagt 6 % bij aan de werkgelegenheid. Opmerkelijk is dat de groei van het aantal banen in Wallonië sterker is dan het Belgische gemiddelde, dat op 3 % ligt.

Wat zijn de sterke punten van de sector ?

De sterke punten zijn duidelijk te vinden op gebieden als software engineering, softwareontwikkeling en software consultancy. Zo constateren we een procentuele stijging van het aantal bedrijven dat zich bezighoudt met geavanceerde technologieën, met name kunstmatige intelligentie en het internet der dingen.

Wat zou de groei belemmeren ?

Als het gaat om risicokapitaal en de beschikbaarheid van competenties, is er duidelijk sprake van belemmerende factoren. Ondernemers die digitale specialisten in dienst willen nemen, hebben het moeilijk. Ik was hiervoor ook ondernemer in de digitale sector en weet dus dat de toegang tot competenties een terugkerend probleem is om een sterke groei op peil te houden.

Hebben de bedrijven in deze sector sneller succes in het buitenland dan bij ons ?

Voor de digitale sector ligt het exportcijfer relatief hoog, wat ook logisch is omdat digitale producten zich natuurlijk goed lenen om geëxporteerd te worden. Met het Awex hebben we ook een internationale Digital Wallonia-hub ontwikkeld. We hebben tien hubs over de hele wereld, waardoor we de Waalse digitale sector met de lokale industriële of economische ecosystemen kunnen verbinden om technologische of commerciële samenwerkingsverbanden aan te gaan en zo de export te bevorderen.

www.digitalwallonia.be

Your opinion counts