Waw magazine

Waw magazine

Menu
© AWEX-WBI / Photo de Pascal Broze

EXPLORT, De wereld verkennen

  • Business
  • / Économie
Wallonie

Door Lucie Hermant

François in Singapore, Aurore in Montreal en anderen in steden als Tokio of Sydney hebben als doel om wereldwijd kennis te maken met het beroepsleven. Het programma ‘Explort’ biedt hun die mogelijkheid. 

 

Het Explort-programma betreft in de eerste plaats studenten (uitsluitend studenten die binnen de Franstalige Gemeenschap van België zijn ingeschreven.) van opleidingen die een link hebben met de internationale handel. Dit project van het Agence wallonne à l’Exportation et aux InvestissementsEtrangers (AWEX) biedt hun een stage in het buitenland, echte beroepservaring, een training met begeleiding door oude rotten in het vak en financiële bijstand. Met € 1.300 per maand voor een periode van maximaal twee maanden en een tegemoetkoming van 50% in de kosten van de vliegtickets gaan de internationale deuren open voor de meest wilskrachtige jongeren.

 

Fantastische ervaring

Toen tweedejaarsstudent François Collinet van de masteropleiding aan de Hogeschool voor Bedrijfskunde van de Universiteit van Luik (HEC-ULg) in 2012 naar Singapore mocht, stortte hij zich in het avontuur. “Ik had anderhalf jaar daarvoor meegedaan aan het Erasmusprogramma en miste die ervaring alweer. Mijn eerste criterium bij het kiezen van een stageplaats was dus de mogelijkheid om te reizen. Met Explort deed zich een mooie gelegenheid voor om mijn koffers te pakken en dus ben ik ervoor gegaan!” Zonder dat enthousiasme had François niet van die buitenkans kunnen profiteren. “Om te beginnen, moet je een behoorlijk lijvig inschrijvingsformulier van meerdere bladzijdeninvullen. Daarop moet je allerlei gegevens verstrekken, een beschrijving geven van je plannen, aangeven waar je over tien jaar denkt te staan, op welke prestatie je het meest trots bent enzovoort. Ik ken verschillende mensen die het formulier nooit hebben ingeleverd. Het is inderdaad een eerste motivatietest, maar gezien de ervaring die je te wachten staat, is het echt de moeite waard om er een paar uur werk in te steken!”

Een van de belangrijkste voorwaarden voor de acceptatie van een aanvraag is dat de student de Engelse taal voldoende beheerst. Het vereiste niveau komt overeen met B1 volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen. “Ik ben zonder moeite geslaagd voor de Engelse toets bij de Forem in Luik, waardoor ik naar de volgende fase mocht. Een vrouwelijke manager van AWEX in Luik heeft me opgeroepen voor een motivatiegesprek, dat heel ontspannen verliep. Na afloop zei ze tegen me dat AWEX zich opnieuw zou melden met voorstellen voor bestemmingen. Singapore stond niet op de basislijst, maar op het laatste moment deed zich een gelegenheid voor. Ze hebben me dus gebeld met dit voorstel en ik heb geen seconde geaarzeld. Enkele dagen later kreeg ik een telefoontje van de handelsattaché die daar werkte. We hebben ruim twintig minuten in het Engels gepraat over mijn levensloop, over wat ik daar zou moeten doen enzovoort. Hij heeft me ook veel informatie gegeven over Singapore. Hij wilde dat ik goed wist waar ik aan begon”, zegt François glimlachend. Vervolgens moest de stagiair een zomercursus van enkele dagen volgen in het gebouw van HECULg. Toen in september daarna het nieuwe studiejaar begon, zat hij in het vliegtuig naar Azië. Een zeer leerzame ervaring, waaraan hij alleen maar goede herinneringenbewaart. “Ik had echt geluk dat ik daarnaartoe mocht voor een stage! Singapore is een van de meest dynamische plekken ter wereld, vooral op economisch gebied. Het is een stadstaat met een goede naam en een heel interessant economisch model.” François benadrukt dat deze stage hem in menselijk en professioneel opzicht heeft verrijkt. “Ik heb internationale kansen gekregen waarvan ik het bestaan niet eens had geweten zonder het Explort-programma. Ik heb meegedaan aan netwerkbijeenkomsten met mensen die letterlijk uit alle delen van de wereld kwamen. In dat soort situaties pas je je aan, leer je veel en maak je kennis met nieuwe mensen, nieuwe culturen en andere manieren van communiceren. Voor de intermenselijke relaties is dat ontzettend belangrijk!”

 

Afgestudeerde zoekt werk in de hele wereld

De tweede versie van het Explort-programma is gericht op afgestudeerden die interesse hebben in buitenlandse handel. Binnen de Franstalige Gemeenschap van België krijgen werkzoekenden die een willekeurige hogere opleiding hebben gevolgd, de kans om de wereld te verkennen. AWEX biedt hun coaching, een beroepsgerichte stage en € 1.300 tot € 1.800 aan financiële bijstand per maand naar gelang de bestemming. Ze hebben als taak om de handel van een Waals bedrijf in het buitenland te ontwikkelen. Anders dan het programma voor studenten kenmerkt het programma voor afgestudeerden zich door rechtstreekse samenwerking met bepaalde bedrijven en een welomlijnd doel.

Aurore Duijsens is een actrice van dertig jaar die deze uitwisseling heeft geprobeerd. Door als beginneling gratis haar diensten aan te bieden voor het Waalse bedrijf OncoDNA, kreeg ze een training die haar uiteindelijk een baan opleverde. “Na een niet-afgemaakte rechtenstudie van drie jaar heb ik twee jaar de Cours Florent in Parijs gedaan, waarna ik twee jaar als actrice in Barcelonaheb gewerkt. Op 25-jarige leeftijd ben ik om persoonlijke redenen teruggekomen naar België, zonder precies te weten wat voor werk ik wilde doen. Ik kreeg snel een baan als handelsvertegenwoordigervoor het jonge farmaceutische bedrijf VISTA-Life Pharma. Daar ben ik een jaar gebleven, maar daarna voelde ik de behoefte om me te ontplooien en te reizen. Ik zocht voortdurend, praatte met iedereen die ik tegenkwam en stuitte uiteindelijk op het Explort-programma. Ik had niet echt ervaring op het gebied van internationale handel en export, maar had wel een interessante taalkundige achtergronden enkele relevante beroepskwaliteiten. Daarom heb ik mijn kans gewaagd! Nadat ik online het dossier had ingevuld, de Engelse toets had gemaakt en enkele informatiebijeenkomsten had gevolgd, werd ik door drie coaches opgeroepen voor een gesprek. Volgens mij wilden ze dat ik mijn motivatie aantoonde.” Waarom wil je dit programma volgen? Over welke competenties beschik je? Op welk gebied denk je later te gaan werken? De vragen die werden gesteld, klonken zo vanzelfsprekend voor Aurore dat ze het gesprek blij en vol vertrouwen afsloot. “Ik denk dat ik echt alles heb laten zien wat ze van me verwachtten tijdens dat interview. Ik pas me heel gemakkelijk aan nieuwe situaties en culturen aan. Ik ben in zekere zin een kameleon, waardoor geen enkele situatie me angst inboezemt. Ik ben een heethoofd en vind het vreselijk als mensen nee tegen me zeggen!” zegt ze lachend. “Later hebben ze me trouwens verteld dat het kwam door de manier waarop ik de kamer binnenkwam endoor het feit dat ik heel consequent bleef in mijn antwoorden. Ze hebben gezien dat ik wist wat ik wilde en waar ik naartoe ging. Het feit dat ik echt voor de ervaring koos en alles zou geven wat ik te bieden had, heeft hen denk ik gerustgesteld.”

Zo bemachtigde Aurore in januari 2015 haar ticket voor Montreal. Twee maanden lang moest ze in Quebec nieuwe investeerders zoeken voor het farmaceutisch bedrijf OncoDNA. Voor Aurore was de keuze van het bedrijf belangrijker dan de bestemming van de stage. “Ik had geen duidelijk idee van de plaats waar ik naartoe wilde, dat was helemaal geen argument. Ik ben trouwens midden in januari vertrokken, tijdens de strengste winter die Montreal in jaren had meegemaakt”, zegt de jonge vrouw glimlachend. “Beroepsmatig was het voor mij een echte leerschool. Omdat de kantoren daar erg klein waren, werkte ik veel bij mij thuis. Ik maakte afspraken met verschillende potentiële medewerkers die ik op het spoor was gekomen. Ik legde met zo veel mogelijk mensen contact en bracht regelmatig verslag uit aan AWEX. Aan het einde van mijn verblijf heb ik een belangrijk contract gesloten voor OncoDNA. Toen mijn taak volbracht was, ben ik teruggekomen.”

 

Na Explort

Aan zijn stage heeft François Collinet vooral goede relationele vaardigheden overgehouden. “Tegenwoordig werk ik als analist in de telecomsector. Dat betekent dat ik met alle hiërarchische niveaus in mijn bedrijf moet communiceren. Ik moet me zowel tot de eenvoudigste medewerkers als tot de belangrijkste managers richten. Het is dus belangrijk dat ik in staat ben om mijn houding, mijn manier van praten, van boodschappen overbrengen, aan te passen. En dat is echt iets wat ik tijdens mijn stage in Singapore heb geleerd.”

Aurore is begonnen aan een ‘success story’, want ze is naar België teruggekomen met de belofte van een nieuwe baan. Een echte. En wel direct. “Zodra ik terug was, heeft het bedrijf me een business development-functie aangeboden. Als ik niet het Explort-programma had gevolgd, was een dergelijke baan ondenkbaar geweest, aangezien ik geen diploma en geen echte ervaring had.” Minder dan eenjaar later is ze al weer opgeklommen bij OncoDNA“Ik ben nu degene die de patiënten en de oncologen ontmoet en doe de rechtstreekse klantenwerving voor mijn afdeling. Daardoor kan ik veel reizen”, zegt de jonge dertiger die geen zitvlees heeft verheugd.

 

www.explort.be

Your opinion counts