Waw magazine

Waw magazine

Menu
© Way to Stage

Way to Stage

  • Tendance
  • / Culture
Brabant wallon  / Lessines

Door Anne-Charlotte Beatse

Een hoogwaardig opleidingscentrum voor muziektheater opent zijn deuren in Lessines. 

Uniek in Europa!

 

“Passie, harmonie, uitmuntendheid, talent. Vinden die woorden weerklank in u? You are on the Way! ” Dat is de slagzin van dit hoger opleidingsinstituut voor musical dat in april in Lessines werd ingehuldigd. Het biedt een volledig opleidingsprogramma aan voor zang, dans en toneelspel. Way toStage zal zijn deuren officieel openen aan het begin van het nieuwe schooljaar en ongetwijfeld veelkunstenaars lokken, die dikwijls moeten vaststellen dat er geen hogere beroepsopleidingen bestaan die beantwoorden aan hun verwachtingen. Way to Stage zal openstaan voor studenten vanaf de leeftijd van 16 jaar, die een musicalopleiding willen volgen. Na drie jaar studeren onder de hoede van hooggekwalificeerde leraren, zullen ze klaar zijn om internationaal op te treden. Te meer daar het programma ook zal voorzien in opvoeringen in andere talen (Nederlands en Engels).

Er zullen dus mooie ontmoetingen plaatsvinden in die klassen vol jong talent, dat meer dan ooit gemotiveerd is en er een multidisciplinaire wereld zal aantreffen, waarin het leert zingen, dansen en toneelspelen... Slechts een dertigtal leerlingen zullen toegang krijgen tot dat kwaliteitsonderwijs en aan de voorbereidende klassen kunnen beginnen. Voor zo’n uitdaging zal een stevige motivatiedoorslaggevend zijn!

Het plan om die ongewone kunstschool op te richten, ontsproot uit een eenvoudige vaststelling. Er bestaat in Franstalig Europa gewoonweg geen enkele school die beroepskunstenaars een volledige opleiding geeft in de technieken van het muziektheater. Dat soort volledig en hoogwaardig onderwijs, dat in Amerika en de Angelsaksische landen sterk ontwikkeld is, wordt tot op vandaag in onze Franstalige contreien nergens aangeboden. Dat gebrek aan geschoolde professionele profielen laat zich des te meer voelen, wanneer er grote opvoeringen moeten worden georganiseerd. Als grote Amerikaanse maatschappijen prestigieuze schouwburgen zoals het theater Mogador in Parijs opkopen, dan valt er op die vaststelling niets af te dingen zodra de rollen moeten worden verdeeld. Eén keer op twee blijkt dat de producties niet kunnen doorgaan omdat er te weinig opgeleidekandidaten zijn. In Frankrijk is het al gebeurd dat een verscheidene maanden op voorhand aangekondigd schouwspel moest worden geannuleerd, terwijl eenzelfde blijspel dat in Londen werd opgevoerd, probleemloos zijn sterren en artiesten vond! Dat wijst op het belang en de noodzaak om meer kunstenaars te vormen in onze Franstalige gebieden (Zwitserland, Luxemburg, België, Frankrijk), die allemaal te lijden hebben onder hetzelfde gebrek aan een geschikte beroepsopleiding voor muziektheater.

 

Het ontstaan van Way to Stage

Achter die uitdaging gaat Christophe Godfroid schuil, de directeur van Way to Stage, die boven alles dat gebrek aan kwalitatief hoger onderwijs wil verhelpen. Gelet op de toenemende vraag vanuit hetartistieke milieu, waren de ambities van Christophe heel aantrekkelijk en kreeg hij er veel positieve reacties op. Zelfs al geeft hij glimlachend toe dat hij niet meer gelooft in het lot, toch lijkt het mooie verhaal dat aan de basis van Way to Stage ligt, tamelijk goed op een van die magische vertelsels die je soms in boeken aantreft. Vanaf de eerste stadia van het project, kon hij rekenen op het enthousiasmeen de steun van heel wat instellingen en bekende personen... Voor dit avontuur heeft Christophe zich weten te omringen met een professorenkorps dat bestaat uit internationaal befaamde kunstenaarszoals Fabrice Pillet (Les Misérables, Phantom of the Opera), Audrey Levêque (Sister Act), Florence Wiot (sterdanseres van het Koninklijk Ballet van Wallonië) en de Belgische regisseur Franck VanLaecke, die bekend werd door zijn grote creaties, zoals Kuifje en de Zonnetempel en, recenter, 14-18 the Musical, die meer dan 335.000 toeschouwers trok in België. Uiteindelijk zullen de studenten, tijdens hun opleiding aan Way to Stage en wanneer ze hun eerste stappen in het beroepslevenzetten, dankzij die hoogwaardige omkadering kunnen profiteren van de verschillende professionele netwerken van hun leraars.

 

Een ideaal kader om te leren

De school vond een onderkomen in een volledig gerenoveerde oude watermolen. De charme van dat prachtige gebouw, dat binnenkort dat jonge talent zal verwelkomen, laat zich voelen zodra je er binnengaat. Hoewel het gebouw helemaal op het platteland rond Aat ligt, profiteert Way to Stage toch van de nabijheid van de grote verkeersaders en is de school vanuit Brussel gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Een gedroomd kader voor deze nieuwsoortige academie, waar al een inspirerende sfeer heerst en waar het gewoonweg aangenaam leven is. Net zoals in een school zal er voor de cursussen gebruik worden gemaakt van drie ruimtes, die voortdurend toegankelijk zijn: een klas voor groepszang, een klas voor toneelrepetitie en een rustruimte waar de studenten zich tussen de lessen door kunnen ontspannen. Op basis van een uurrooster met 26 lesuren op vier dagen zullen de studenten worden onderverdeeld in groepen van tien tot maximum twaalf. Ze zullen veel aandacht krijgen van de professoren, die hun zullen onderdompelen in een geschikte opleiding, die zal worden aangepast aan eenieders niveau. En, als kers op de taart, zullen er gedurende één uur per week ook individuele zanglessen worden gegeven. Zoals we kunnen vaststellen, wil Way to Stage een uitmuntende opleiding verstrekken, door meer bepaald die geïndividualiseerde aanpak te bieden, vooral bij het aanleren van vocale technieken die zeer specifieke verfijningen vergen.

Terwijl directeur Christophe Godfroid de nadruk legt op de eisen die deze kunsttak stelt, wijst hij ook op alle verschillen die er bestaan tussen het Franse en het Angelsaksische muziektheater. “De kunstvan het muziektheater is veeleisend en technisch. Ze vergt specifieke uitmuntendheidskwaliteit op drie essentiële gebieden, namelijk zang, dans en toneelspel. Het gaat om een volwaardige kunst en wij willen beroepsartiesten vormenVerder onderstreept hij dat men goed moet beseffen welke verschillen er bestaan tussen Franstalig muziektheater en musicals in het Engels. “Inzake schriftuur zijn er fundamentele verschillen. Muziektheater in het Frans levert mooi pop– en variététoneel op, terwijl de kwaliteit van de uitvoering niets te maken heeft met de musicals die je bijvoorbeeld op Broadway kunt zien. In Franse voorstellingen kan je makkelijk een danser van een zanger of toneelspeler onderscheiden. Dat is helemaal niet het geval bij voorstellingen in Amerika of in Londen,waar een en dezelfde kunstenaar alle disciplines tot in de perfectie beheerst”.

Het lijdt absoluut geen twijfel dat dit mooie project van Christophe Godfroid en zijn team toekomst heeft. De motivering kent geen grenzen, zelfs niet letterlijk, aangezien dit buitengewone avontuurzich ook zal afspelen aan de andere kant van de landsgrens, namelijk in Perpignan, met “Way to Stage Méditerranée”.

 

www.waytostage.com

Your opinion counts