Waw magazine

Waw magazine

Menu

EyeD Pharma

  • Business
Liège  / Liège

Door Florence Thibaut

TEN AANVAL TEGEN GLAUCOOM

EyeD Pharma, gevestigd op het terrein van het CHU de Liège, ontwerpt intraoculaire implantaten tegen glaucoom, de tweede oorzaak van blindheid in de wereld. Deze implantaten bevinden zich nu in de preklinische onderzoeksfase, maar zouden tegen 2028 op de markt kunnen komen in Europa en Amerika.

 


Mélanie Mestdagt

EyeD Pharma werd in 2012 opgericht door Jean-Marie Rakic, hoofd van de afdeling Oogheelkunde van het CHU de Liège, en Jean-Michel Foidart, medeoprichter van Mithra, om de noodzaak tot voortdurende behandeling van glaucoompatiënten weg te nemen. Glaucoom is een onomkeerbare ziekte die het gezichtsveld verkleint, wat tot blindheid kan leiden als de ziekte niet tijdig wordt behandeld. “Glaucoom wordt meestal veroorzaakt door een verhoging van de oogboldruk”, zegt Mélanie Mestdagt, doctor in de biomedische wetenschappen en CEO sinds oktober 2013. “De ziekte wordt nu behandeld met oogdruppels, die levenslang noodzakelijk zijn. Het implantaat dat wij ontwikkelen, maakt het mogelijk om drie jaar lang dagelijks een constante hoeveelheid geneesmiddelen in het oog af te geven. De patiënt krijgt daardoor meer rust en wordt minder met zijn ziekte geconfronteerd. Hij is verzekerd van de toediening van zijn medicatie, terwijl bijwerkingen, zoals oogirritatie en aantasting van het gezichtsvermogen, worden vermeden. De aanbrenging van het implantaat is niet invasief en vereist slechts een sneetje van twee millimeter. De ingreep duurt ongeveer vijftien minuten en gebeurt op de dagpoli.

Het farmaceutisch bedrijf werkt sinds zijn oprichting nauw samen met de medische sector om de ontwikkeling van zijn prototypes voortdurend bij te stellen. “Al onze producten hebben als doel om de patiënten een comfortabeler leven te bezorgen. Het duurt heel lang om ze te ontwikkelen. De ontwerpcyclus ligt tussen de tien en twaalf jaar. We moeten zeker weten dat ze altijd zo goed mogelijk aan de behoeften van de patiënten voldoen. We staan voortdurend in contact met Belgische oogartsen, maar ook met oogspecialisten in het buitenland.

“ Wij richten ons op heel kleine delen van het menselijk lichaam. Onze technologie kan ook interessant zijn voor andere toepassingen en ziekten.”

 

Wetenschappelijke uitmuntendheid

Dankzij een aantal fondsenwervingen kon het team van EyeD Pharma zich ontwikkelen en verschillende competenties toevoegen die essentieel zijn voor de groei van het bedrijf. “Toen ik hier kwam werken, waren we met zijn vieren. Het omslagpunt werd bereikt in 2017. Tegenwoordig vormen we een team van 65 mensen en zijn we op zoek naar twintig nieuwe medewerkers. De essentiële deskundigheid is volledig aanwezig. In ons vakgebied zijn bepaalde profielen zeldzaam en lastig te vinden. Het is een sector die lijdt onder een tekort aan talent, hoewel er initiatieven zijn om hier iets aan te doen, met name binnen Forem.

Het management staat onder andere voor de uitdaging om de teamgeest te bevorderen en een bedrijfscultuur tot stand te brengen die gericht is op het uitwisselen en delen van informatie. “Om onze ambitieuze doelstellingen te halen, moet we een groep vormen en ons verenigen. We zitten in hetzelfde schuitje. We hoeven het niet per se met elkaar eens te zijn, maar moeten wel op een welwillende en respectvolle manier met elkaar omgaan. Die waarden, dat gevoel van verbondenheid en die samenhang moeten we dagelijks uitdragen.

Om zich van andere inkomsten te verzekeren, ontwikkelt EyeD Pharma sinds 2018 een commerciële activiteit die draait om de distributie van chirurgisch materiaal voor oogoperaties. Door een nieuwe kapitaalverhoging in 2019 kon het bedrijf 28 miljoen euro ophalen om de technologische ontwikkeling van zijn implantaat te versnellen. Door de innovatieve toedieningswijze zou deze behandeling later nieuwe toepassingen voor andere oogaandoeningen mogelijk kunnen maken. “We moeten eerst zeker weten dat onze producten reproduceerbaar zijn. Jaarlijks worden wereldwijd ongeveer 30 miljoen mensen getroffen door glaucoom. Het potentieel is enorm.

Een fabriek van 6.500 m2

Een aantal maanden geleden is het Luikse biotechnologiebedrijf begonnen met het ontwerp van een gloednieuwe fabriek van 6500 m2, die op het technologiepark van Sart-Tilman zal verrijzen. Ook dit is een keerpunt in zijn geschiedenis. Deze fabriek, waaraan tot november 2021 wordt gebouwd, maakt een grootschaligere productie mogelijk. De ruimte wordt gedeeld met UniD Manufacturing, een zusterbedrijf met dezelfde aandeelhouders dat zich richt op de productie van micro-implantaten voor andere toepassingen. “Al onze afdelingen, van productie tot HR en R&D, worden op dezelfde plek samengebracht. Dat is een groot voordeel voor de teamgeest, maar stimuleert ook de innovatie, die een centrale rol speelt in ons vakgebied”, legt Mélanie Mestdagt uit. “In de farmaceutische sector is het vaak zo dat de productieteams de andere teams nooit tegenkomen. Wij willen die situatie omdraaien en breken met de traditie.

De directie van EyeD Pharma wilde daarom dat de fabriek niet alleen in technologisch opzicht vooroploopt en aan de zeer strenge eisen van de farmaceutische sector voldoet, maar ook een gezellige plek is die zich leent voor contacten. “Het gebouw is zodanig ontworpen dat de medewerkers verplicht zijn om met elkaar te communiceren. Iedereen moet elkaar tegenkomen op de centrale binnenplaats, of het nu gaat om directeuren, arbeiders of administratief medewerkers. Bij de koffieautomaat kom je veel te weten. Die momenten van uitwisseling zijn ook nuttig voor de projecten. Hoe beter we elkaar kennen, hoe beter we samenwerken. Die visie komt tot in de stenen van het gebouw tot uitdrukking.

2021, een beslissend jaar

De nieuwe fabriek, waarvan de bouw op 30 miljoen euro is begroot, is ontworpen met hulp van ingenieursbureau Coceptio in Bergen en zal ook dienen als productiecentrum voor andere biomedische spelers. “Op termijn is het de bedoeling om de verworven knowhow rendabel te maken. Wij richten ons op heel kleine delen van het menselijk lichaam. Onze technologie kan ook interessant zijn voor andere toepassingen en ziekten, met name op het gebied van KNO, oncologie en psychische aandoeningen. De volledige toediening van geneesmiddelen is bij uitstek geschikt voor ouderen of patiënten met mentaal lijden.

In november van dit jaar wordt een beslissende stap gezet met de introductie van de eerste implantaten bij de mens. De voorbereidingen in verband met de regelgeving, documentatie en medische handelingen zullen intensief zijn. De komende maanden worden ingewikkeld voor alle teams. “2021 wordt inderdaad een beslissend jaar voor EyeD Pharma”, zegt Mélanie Mestdagt tot besluit. “Persoonlijk wil ik na de coronaperiode snel weer meer contact met andere mensen. De gezondheidscrisis heeft onze materiaaldistributie moeilijker gemaakt. De betrokkenheid en solidariteit van de teams waren daarentegen geweldig. Iedereen heeft alles gegeven wat hij had. In dat opzicht is de balans van het jaar heel positief.

“Al onze afdelingen, van productie tot HR en R&D, worden op dezelfde plek samengebracht. Dat is een groot voordeel voor de teamgeest, maar stimuleert ook de innovatie, die een centrale rol speelt in ons vakgebied.


www.eyedpharma.com

 

Your opinion counts