Waw magazine

Waw magazine

Menu

WHO IS waw !

  • Who's WAW

Door Gilles Bechet

— Gezondheid

Sunrise analyseert onze slaap

Uit een onderzoek in 2018 op basis van gegevens die in zestien landen waren verzameld, bleek dat 936 miljoen mensen aan slaapapneu lijden. Deze aandoening, die wordt gekenmerkt door periodes van ademstilstand tijdens de slaap, kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Tot voor kort was het stellen van de diagnose een lijdensweg. De patiënten werden namelijk aangesloten op allerlei apparaten en moesten dan één of twee nachten in het ziekenhuis blijven. Voor verreweg de meeste mensen met slaapapneu was dat een zodanige belemmering dat ze er liever van afzagen. Maar dat zou weleens kunnen veranderen dankzij een revolutionair en zeer weinig belastend hulpmiddel dat door het Naamse mkb-bedrijf Sunrise is ontwikkeld.

Dit bedrijf, dat in 2015 werd opgericht door Laurent en Pierre Martinot, heeft een sensortje ontwikkeld dat slaapapneu kan opsporen. Daarmee sluiten de broers aan bij het werk van hun vader, die arts en slaapspecialist was. Het sensortje, dat nauwelijks drie gram weegt, wordt op de kin geplaatst en meet daar de microbewegingen die tijdens de slaap ontstaan. Deze worden vervolgens geanalyseerd met een computerprogramma.

Pierre en Laurent Martinot hebben ervoor gekozen om hun bedrijf met eigen vermogen te ontwikkelen. Eind 2019 haalde de start-up een bedrag van 1 miljoen euro bij verschillende investeerders op. Sunrise werkt samen met de UCL, de Universiteit van Namen en het Imperial College London. Klinische studies hebben bevestigd dat de metingen meer dan 90 % nauwkeurig zijn. Gesterkt door dit succes heeft Sunrise eind vorig jaar zijn eerste hulpmiddel op de markt gebracht. Het bedrijf claimt nu al meerdere duizenden exemplaren te hebben verkocht. “Door zijn gebruiksgemak kan het ook als trigger dienen”, verduidelijken de bedrijfsleiders. “Je kunt het in de apotheek kopen (1) om de test te doen. Als je een probleem vaststelt, kun je via onze tussenpersoon of op eigen initiatief contact opnemen met een arts die gespecialiseerd is in slaapaandoeningen.

Nu zijn hulpmiddel het CE-keurmerk heeft gekregen en binnenkort door de sociale zekerheid in Frankrijk wordt vergoed, is Sunrise zijn organisatie aan het versterken om zich duurzaam in verschillende markten te vestigen. Daarbij wordt voorrang gegeven aan de Verenigde Staten, waar de vraag zeer groot is. Het aantal werknemers zou daardoor kunnen groeien van twaalf tot ongeveer twintig tegen het einde van het jaar.

www.sunrise-sleep.com

(1) Het hulpmiddel voor eenmalig gebruik is voor 119 euro te koop.

— Covid 19

Eurogentec geselecteerd om 

Eurogentec, gevestigd in het Liège Science Park in Seraing, begon zijn activiteiten in 1985 als spin-off van de Universiteit van Luik. Als onderaannemer heeft Eurogentec een groot aantal op maat gesneden diensten ontwikkeld om producten en bestanddelen voor onderzoekslaboratoria en de farmaceutische industrie te leveren. Daarnaast vervaardigt het bedrijf de producten en reagentia die voor de PCR-tests worden gebruikt. Sinds een jaar of vijftien ontwikkelt Eurogentec industriële procedés om plasmiden in grote hoeveelheden te vervaardigen. Omdat deze DNA-moleculen in staat zijn zichzelf te vermeerderen en informatie over te dragen, vormen ze een van de essentiële onderdelen van veel gen- en celtherapieën, met name op het gebied van immuuntherapie en vaccintechnologie. In 2010 werd Eurogentec overgenomen door het Japanse chemiebedrijf Kaneka, waarna de Luikse vestiging uitgroeide tot een centrum van farmaceutische innovatie. Tegenwoordig is Eurogentec wereldleider in de massaproductie van plasmiden.

Deze knowhow trok de aandacht van het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Inovio, dat Kaneka Eurogentec vroeg om zich aan te sluiten bij zijn consortium voor de productie van een vaccin tegen het coronavirus SARS-CoV-2. Dit vaccin met de naam INO-4800 is het enige met een DNA dat langer dan een jaar stabiel blijft bij omgevingstemperatuur. Het hoeft dus niet ingevroren bewaard en vervoerd te worden, wat een aanzienlijk voordeel is bij massavaccinatie. De productie van dit vaccin kan beginnen zodra de tests van fase III in de Verenigde Staten zijn afgesloten. Dit gebeurt in de nieuwe installaties van het bedrijf in Luik, waar dankzij een fermentor van 2200 liter grote hoeveelheden vaccin gemaakt kunnen worden.

In Seraing werken momenteel 360 mensen, maar om de groei van zijn productie op te vangen, wil het bedrijf 80 nieuwe medewerkers aannemen.

Kaneka Eurogentec, dat aan klanten in België, Europa, de Verenigde Staten en Japan levert, wil in de naaste toekomst zijn positie als leider in de grootschalige productie van plasmiden versterken, maar ook nieuwe installaties voor de productie van messenger-RNA (mRNA) ontwikkelen. Bij de preventie en behandeling van onder meer pandemieën, weesziekten, kanker, infectieziekten en erfelijke aandoeningen zal mRNA een steeds belangrijkere rol gaan spelen.

www.eurogentec.com

Your opinion counts