Waw magazine

Waw magazine

Menu
© Marc Vanel

jean-François Baele gooit
het roer om. En met succes!

  • Économie
  • / Ambachten van de toekomst
Namur  / Bovesse

Door Marc Vanel

Het Domaine du Ry d’Argent, in Bovesse op het Naamse platteland, is op de eerste plaats een succes dankzij de vechtlust van Jean-François Baele. Die heeft niet alleen talent als wijnbouwer, maar beschikt ook over een scherp commercieel inzicht. Een ontmoeting met een ondernemer die ver vooruitkijkt.

Van generatie op generatie hield zijn familie een hoeve met akkers en melkkoeien. Maar Jean- François Baele zag de toekomst anders. Hij woonde vlak naast de wijngaard van Philippe Grafé, waar hij tijdens zijn opleiding landbouwkunde stage liep. Die ervaring bracht hem op inspirerende ideeën en in 2003 plantte hij zijn eigen wijngaard aan ‘Ik zat toen in het eerste jaar van de landbouwschool en begon over de dingen na te denken. In 2005 maakte ik mijn eindscriptie over Chenoy, met als onderwerp de grootschalige aanplanting van een wijngaard in Wallonië. Het boeide me enorm daarmee bezig te zijn.’

In 2005 plant hij de eerste hectare druiven aan. Net als zijn buurman kiest hij voor de druivensoort Regent, een kruising van variëteiten die beter dan klassieke soorten bestand is tegen ziekten. In 2006 komen er nog twee hectaren bij met Cabernet-Jura voor de rode wijn en Solaris, een andere kruising, voor de witte. In 2007 volgen nog twee hectaren, deze keer met Dornfelder. ‘In België zijn er maar drie professionele wijnbouwers die voor deze kruisingen hebben gekozen: mijn buurman Philippe Grafé, Vanessa en Andy Wyckmans in Bioul en ik. Onlangs is de coöperatieve vereniging Vin de Liège daar nog bij gekomen.’

De eerste drie jaar van de aanplant bleef het bij de jonge ondernemer Jean-François Baele uiteraard niet bij ‘het kijken hoe de druiven groeiden.’ In die tijd oefende hij een ander beroep uit, buiten de boerderij. Maar toen ‘de tijd rijp was’ nam hij ontslag om zich volledig op Ry d’Argent toe te kunnen leggen. ‘Nu staat alles en kan het gamma evolueren. In 2008-2009 ben ik voor één rode wijn op vier begonnen met rijping op eiken vaten, nu zijn dat er twee. Dit jaar vertienvoudig ik de productie van de rosé schuimwijn die in 2011 is ontwikkeld. We gaan daarmee van 1.500 naar 15.000 flessen!’

Momenteel produceert Jean François 45.000 f lessen wijn en 15.000 f lessen schuimwijn. De verkoop loopt via verschillende kanalen. Een deel is bestemd voor de groothandel. En het andere deel wordt ter plaatse of op beurzen en privéproeverijen verkocht. Is het beroep wijnbouwer in België dan rendabel? ‘Ik kan ervan leven’, vertrouwt Jean-François ons toe. ‘Het is rendabel, maar we hebben nog een lange weg te gaan om bekend te worden. Sommige restauranthouders zijn nog sceptisch over de kwaliteit van Belgische wijn. Die vooroordelen moeten de wereld uit. Belgische wijn moet dezelfde naam en faam krijgen als Belgisch bier of Belgische bonbons. Belgische wijn moet erkend en bekend worden. Vooral dat laatste. Want bekend maakt bemind.’

In juni van dit jaar is de Association professionnelle des Vignerons de Wallonie (beroepsvereniging van Waalse wijnbouwers - zie kader) opgericht. Een professionele organisatie die volgens Jean-François bepaalde tekortkomingen gedeeltelijk zal oplossen. ‘Dankzij de vereniging kunnen we ons niet alleen beter voorbereiden op de toekomst. De vereniging beschermt ons ook en helpt ons nog professioneler te worden in de wijnbouw. Bovendien zullen we - net zoals bijvoorbeeld aardappelproducenten - echte proeven kunnen doen.’

‘Ik kan ervan leven. Het is rendabel, maar we hebben nog een lange weg te gaan om bekend te worden. Sommige restauranthouders zijn nog sceptisch over de kwaliteit van Belgische wijn. Die vooroordelen moeten de wereld uit. Belgische wijn moet dezelfde naam en faam krijgen als Belgisch bier of Belgische bonbons. Belgische wijn moet erkend en bekend worden. Vooral dat laatste. Want bekend maakt bemind.’


De familie Baele heeft vertrouwen in de toekomst en deed in 2011 grote investeringen. Nu willen ze zich op de ontvangst van bezoekers gaan richten. Met de aankoop van een druivenplukmachine, waar verschillende wijnbouwers nu al om vechten, heeft onze ondernemende ondernemer bovendien een extra troef in huis gehaald. ‘Alle druiven voor de schuimwijn pluk ik nog steeds met de hand, dan heb je het over ongeveer 1 à 1,5 hectare. Maar de rest doe ik met de machine. Dat gaat met een snelheid van een hectare per uur. Dat zegt genoeg. Doe je dat met de hand, dan ben je met 40 mensen 2 dagen bezig. Aangezien het zo snel gaat, ga ik met mijn druivenplukmachine ook langs bij andere wijnboeren. Ik maak geen reclame, maar dat gaat als een lopend vuurtje. Zodra de wijnpluk start, begint mijn telefoon te rinkelen… Voor de rest doe ik het tot ten minste half 2013 rustig aan. Want ik moet ook nog tijd overhouden voor mijn privéleven!’ Onze man is rijper geworden, dat is zeker…

 

informatie

Domaine du Ry d’Argent
Rue de la Distillerie 51 à 5081 Bovesse
+32 (0)81 56 65 45
www.domainedurydargent.com

 

Association des Vignerons de Wallonie

Drie jaar na zijn Vlaamse tegenhanger werd op 30 mei jongstleden de ‘Association des Vignerons de Wallonie’ in het leven geroepen. Momenteel hebben nog maar 18 van de 30 professionele Waalse wijnbouwers zich bij de vereniging aangesloten en nog niemand van de honderd amateurwijnbouwers uit de regio. Toch is deze stap heel erg belangrijk. Want de vereniging behartigt de belangen van de wijnbouwers en zorgt dat de beroepsgroepl de aandacht en ondersteuning krijgt die het verdient.

In 2001 is landbouw een regionale bevoegdheid geworden. Sindsdien is de landelijke overheid niet langer verantwoordelijk voor de uitvoering van het Europese landbouwbeleid , maar de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest. Daarbij is een landelijke minister woordvoerder bij de Europese instellingen. In het zuiden van het land valt alles met betrekking tot regelgeving, landbouwsteun, promotie van producten en besluiten voor de toepassing van Europese beleidslijnen onder de bevoegdheid van het Waalse Gewest.

Voorheen werden de Belgische wijnbouwers vertegenwoordigd door de Belgische Federatie van Wijn en Gedistilleerd. Door de wetswijziging moesten er twee beroepsverenigingen worden opgericht, een Vlaamse en een Waalse. De Vlamingen reageerden het snelst, in 2009, en aarzelden niet zich ‘Belgische Wijnbouwers’ te noemen… wat de zaken niet bespoedigde. Dankzij de steun van de Fédération wallonne de l’Horticulture, waarbij de vzw vandaag is aangesloten, werd aan Waalse zijde onlangs de Association des Vignerons de Wallonië opgericht, met Henri Larsille (Domaine des Agaises) als voorzitter en Philippe Grafé (Domaine du Chenoy) als vice voorzitter.

De vereniging heeft tot doel ‘de ontwikkeling, exploitatie en bescherming van het Waalse potentieel van de wijnproductie.’ De ambitie van de vereniging is onder andere het coördineren en ondersteunen van de sector, het verspreiden van informatie over de sector, het promoten van producten en het bevorderen van het Waalse wijntoerisme. Rest alleen nog het eeuwige pijnpunt: de nodige financiële middelen vinden…

Your opinion counts