Waw magazine

Waw magazine

Menu
© CMI

John Cockerill - Innovatie, eigen aan het DNA van de onderneming

  • Dossier
Liège  / Seraing

Door Waw

In de 19de eeuw speelde John Cockerill een rol in de ontwikkeling van het spoor en maritiem transport, de uitrusting van het nieuwe Belgische leger en de staalproductie. Vandaag gaat CMI geen enkele uitdaging uit de weg om een geactualiseerde versie van deze technologieën te brengen, afgestemd op de hedendaagse noden. Met innovatie, het concept dat al 200 jaar deel uitmaakt van het Cockerill-DNA, treedt men meer dan ooit in de voetsporen van het oorspronkelijke brein. “Innovatie is een mentaliteit, een gemene deler in al onze bezigheden en een cruciale waarde die ons allen aanstuurt”, aldus Bernard Serin. Enkele voorbeelden die zijn woorden kracht bijzetten:

Defensie

De bescherming van volkeren en territoriums is een gegeven van alle tijden. Er is een wereld van verschil tussen de kanonnen van 200 jaar geleden en de hightechgeschuttorens of simulators en drones van vandaag. De intense samenwerking tussen ingenieurs gespecialiseerd in wapens en ervaren militairen leidde tot de ontwikkeling van geschuttorensimulators – al dan niet aan boord – die de gebruikers virtueel onderdompelen in verschillende situaties en hun opleiding in een zo realistisch en veilig mogelijk kader laten verlopen. De recente koppeling van een geschuttoren aan een drone moet het innovatieve karakter in deze sector nog versterken.

Energie

John Cockerill was een van de pioniers op het vlak van stoomtoepassingen. Zijn machines dienden voor de energievoorziening van productie-tools uit die tijd. Vandaag staat er ten noorden van Upington in Zuid-Afrika, op de top van een 200 m hoge toren een ultramoderne stoomturbine geënt op Cockerills uitvinding. Deze stoomturbine ligt te midden van een zonne-energiepark in de woestijn dat elektriciteit produceert voor 70.000 gezinnen. Hoe gesofisticeerd deze zonne-energieturbine ook mag zijn, het blijft een klassieke turbine. Men vindt er warmtewisselaars, scheidingsbuffervaten, oververhitters, isolatiesystemen en ventielen: allemaal onderdelen van de stoommachine die John Cockerill 200 jaar geleden al ontwikkelde. De hedendaagse turbine beantwoordt evenwel aan de huidige noodzaak om op een alternatieve manier energie te produceren en te stockeren.

Milieu

Pas tegen het einde van de 20ste eeuw is de maatschappij zich bewust geworden van het belang van milieubehoud. Vandaag levert CMI oplossingen voor de toegankelijkheid tot drinkwater of voor afvalverwerking op maat van de rurale, stedelijke of industriële context. Als voorbeeld halen we de waterzuiveringsinstallatie in Macau (China) aan, uitgerust met een nieuwe geurbehandelingsunit met biofilters en actievekooltorens.

 

Your opinion counts