Waw magazine

Waw magazine

Menu
© WBT - David Samyn

LACS DE L'EAU D'HEURE - MOEDER NATUUR, TROEF NR. 1!

  • Dossier
  • / Patrimoine
 / Froidchapelle – Hainaut et Cerfontaine – Namur

Door Christian Sonon

Uit erkentelijkheid omdat ze de bron is van hun aantrekkelijkheid, besteden de Meren van l’Eaud’Heure bijzonder veel aandacht aan de natuur. Deze laatste moet dan ook alle milieuaspectenomvatten, zoals ruimtelijke ordening, het in stand houden van de waterkwaliteit, het beleid inzakeafvalbeheer, natuurbehoud, de strijd tegen invasieve soorten, energiebeleid, milieuvriendelijk vervoer, codes van goede milieupraktijken en milieulabels. Voor het behoud van de natuur en van de biologisch belangrijke zones is er een speciaal beheer nodig, dat helemaal niet onverenigbaar is met toerisme. De Meren van l’Eau d’Heure hebben verscheidene natuurreservaten, zoals woudzones en ornithologische zones.

Al die plaatsen kan men verkennen door zorgvuldig de bebakende wandelpaden, de plattelandswegen en stukken van de GR 125 te volgen. Toeristen kunnen gebruikmaken van een tiental wandelroutes, waarvan zeer goede beschrijvingen en kaarten bestaan. Vanaf het noordelijke deel van het Meer van l’Eau d’Heure (‘La balade du grand cerf’ wandeling van het grote hert, 8 km) tot aan de zuidelijke oevers van het Meer van de Plate Taille (‘La crique aux cabiniers, 2,2 km; ‘Bois du Grand Oupia’, 8,5 km), doorlopen de wandelaars de hele site, waar ze een ongelooflijk diverse fauna en flora kunnen waarnemen!

Geeft u echter de voorkeur aan een meer ludieke of sportieve activiteit die volledig bij de natuur past? Dan zal het Natura Parc, tussen het Golden Lakes Village en het Onthaalcentrum van de Plate Taille, het hele gezin pret en kippenvel bezorgen met zijn negen in de bomen opgehangen trajecten, zijn reusachtige tokkelbanen en zijn 25 meter hoge toren van waarop de grootste durvers Spidermanzullen willen nadoen door in een reusachtig spinnenweb te springen er zich daaraan vast te klampen!

Voor wie in één keer de verschillende facetten van de site wil leren kennen, zijn er verscheidene fietsparcours, die op een kaart zijn uitgestippeld. Het parcours dat op deze pagina wordt voorgesteld, doet de ronde van de meren, volgt zoveel mogelijk de oevers ervan en is gebaseerd op het RAVeL-netwerk. Het parcours begint in Cerfontaine, vlak bij de Place du Monument. U hoeft slechts de knooppunten in deze volgorde aan te doen: 29, 98, 93 (Meer van Falemprise), 92, 88 (Meer van de Ry Jaune), 86, 87 (Meer van Féronval), 91 (Onthaalcentrum), 90 (Landal Dorp en Aquacentre), 96, 97, 31 en 29. Dit traject van 32 km is toegankelijk voor mountainbikes. Let wel: het is ook mogelijk om te vertrekken vanop de parking van het Onthaalcentrum, waar de wandelaars alle nodige informatie en kaarten kunnen vinden.

 

INLICHTINGEN:

Maison du Tourisme : +32 (0)71 23 95 97


 

FIETSCENTRUM “BIKE PARK DE L’EAU D’HEURE” 

In het kader van haar toeristische ontwikkeling, die wordt gesteund door de Waalse Regering en deEuropese structuurfondsen, heeft de vzw Les Lacs de l’Eau d’Heure enkele jaren geleden beslist omeen centrum op te richten, dat zich zou toeleggen op verschillende sporttakken die verband houdenmet fietsen. Het bikepark werd ontworpen door de firma “Alter Espaces”, die zich al meer dan 15 jaar bezighoudt met het ontwikkelen van pleinsporten en ontdekkingsruimten. Het bevindt zich in het gehucht van de Badon-hoeve. “In de buurt van het onthaalcentrum van de Plate Taille, is het zeerheuvelachtige terrein heel geschikt voor fietsactiviteiten”, legt algemeen directeur Vincent Lemercinier uit. “Dat centrum past volledig in het ontwikkelingsprogramma van de site. Het beantwoordt immers niet alleen aan de bedoeling om onze toeristische, sportieve en recreatieveuitrustingen te diversifiëren, maar ook aan ons plan voor het ontwikkelen van zacht toerisme in een natuurlijke omgeving, die de site van de Meren van l’Eau d’Heure zo aantrekkelijk maakt.” Dankzij hetnieuwe centrum zal men ook meer sportevenementen kunnen organiseren, aangezien het terbeschikking kan worden gesteld van clubs en verenigingen, en het kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de MICE-sector, doordat het aantrekkelijk is voor het organiseren van “ondernemingsdagen”. Het sluit direct aan op het RAVeL-netwerk en vormt dus het ideale vertrekpunt voor uitstappen op de vele bestaande trajecten en voor fietstochten langs de toeristische en culturele schatten, het erfgoed en de gastronomische etablissementen in het Land van de Meren.

 

Een bikepark, wat is dat?

Het is het uitstalraam voor alle fietsactiviteiten van de Meren van l’Eau d’Heure:

— permanente parcours voor mountainbikes;

— een trialruimte: met verscheidene zones voor een hoogwaardige sportbeoefening, voor eenpedagogische aanpak en diverse wedstrijden;

— routes voor dual slalom/four cross: twee of vier deelnemers wedijveren met elkaar op evenwijdige banen met opgehoogde bochten, platte stukken, dubbele bulten enz.;

— routes voor free ride: drie banen voor het grote publiek, met voorzieningen die passen bij deverschillende niveaus (gap, brugjes, hip, roller);

— een big airbag: een heel ludieke activiteit waarbij men op een reusachtig luchtkussen springt;

— een ruimte voor pump track: het reliëf is zo gemaakt, dat je haast nooit hoeft te trappen tijdens die opeenvolging van rollers, opgehoogde bochten en andere jumps;

— een dirtzone: hier maak je vooral sprongen op velden vol bulten;

— een lift of roltapijt voor personen met beperkte mobiliteit.

Your opinion counts