Waw magazine

Waw magazine

Menu
© “ Twee onbekende dames. Uur onbekend. Leeds. Ik herinner me dat ze weigerden zich te verplaatsen, zolang ik hun niet zou hebben uitgelegd waarom ik een lege muur wilde fotograferen. In dergelijke omstandigheden vinden we geen woorden ...” © Peter Mitchell

Musée de la photographie

  • Tendance
Hainaut  / Charleroi

Door Waw

TWEE BOEIENDE TENTOONSTELLINGEN TOT 17 JANUARI 2021

Yves Auquier

L’INSTANT QUI FUIT

De Belgische fotograaf Yves Auquier werd in 1934 in Brussel geboren. Hij groeit op in “le Pays Noir” en ver- trekt daarna naar Brussel waar zijn professionele car- rière start. In 1965 richt hij samen met andere belgische fotografen de groep “Photo Graphie”op. In 1969 wordt Yves Auquier docent aan de Ecole Supérieure des Arts “Le 75” in Brussel. Naast conferenties, geschreven bijdragen aan boeken en tentoonstellingscurator, sticht hij in 1980 ook nog “Le Patrimoine photographique” voor het beheer van de fotocollecties van de staat.

De tentoonstelling “L’instant qui fuit” schetst het par- cours van Yves Auquier. Als fotograaf van het intieme interesseert hij zich voor wat leeft, voor de tijd die voor- bijgaat, voor het vertrouwde en het vluchtige moment. Gedurende heel zijn carrière werkt hij in zwart - wit en op een seriële manier. Minutieus klasseert hij zijn nega- tieven in thematische classeurs en hiervan vertrekkend stelt hij nieuwe overzichten samen. Zijn reeksen publi- ceert hij voornamelijk onder vorm van portfolio’s die hij zelf analoog afdrukt.


Uit de serie Bruxelles 1974 © Yves Auquier

In zijn portfolio Bruxelles, gepubliceerd rond 1970, dompelt hij ons onder in een stedelijk universum : de lichtsaturatie op de wegen, de snelheid, de massa, de alomtegenwoordige beweging. De beelden volgen elkaar op en nodigen uit doorheen de stad te reizen gezeten op de voorste zetel van een auto verloren in het verkeer of zich vastgrijpend aan de verticale stang van een tram.


« Rassemblement wallon », uit de serie Pays Noir 1968-1970 © Yves Auquier

In Pays Noir, zijn eerste boek, gepubliceerd in 1970, schetst hij het portret van de streek van Charleroi. Hij ziet er grandeur en schoonheid terwijl anderen, de inwoners van “Le Pays Noir” inbegrepen, er donkerte en ruïne zien. Hij wil zijn visie overbrengen, deze delen via het beeld, en hij slaagt daarin dank zij de subtiele eenvoud en de gevoeligheid van zijn benadering.

De reeks Les Mineurs, in 1975 gepubliceerd onder vorm van een bundel, plaatst de Mens in het centrum van de foto’s. De eenzaamheid, de camaraderie, de mijn, de donkerte en de hardheid van het werk zijn even zovele onderwerpen van zijn foto’s. Yves Auquier maakt enerzijds spontane beelden terwijl andere meer geposeerd zijn.

Uit de serie Les Mineurs 1972-1973 © Yves Auquier

Peter Mitchell

Nouveau démenti de la mission spatiale Viking 4

In 1943 geboren in Eccles, Greater Manchester, begint Peter Mitchell als tekenaar op het Ministerie van Huisvesting. Enkele jaren later wordt hij toegelaten op het Hornsey College of Art van Londen en vestigt hij zich in Leeds, waar hij werkt als graficus en typograaf. In 1973 vindt hij in een onderneming werk als vracht- vrachtwagenchauffeur en doorkruist hij regelmatig de stad Leeds en beslist hij die te fotograferen. “Nouveau démenti sur la mission spatiale Viking 4” groepeert deze beelden, opgenomen tussen 1974 en 1979, en ontsluiert een stad die zich tracht te handhaven door-heen de economische veranderingen en het bouwen en afbreken dat daar het gevolg van is. Peter Mitchell fotografeert de kleinhandel, de verwaarloosde winkel- panden, de mislukte bedrijven en de gewone mensen van wat eerder een arbeidersklasse is. Geen ironie noch minachting in zijn beelden; wel integendeel, op een zeer formele manier gefotografeerd met de hulp van een trapladder, poseren de eigenaars of de bedien- den er voor hun handelszaak en toont Mitchell hen als helden van een modern sprookje.


“Edna, George en Pat. Zaterdag 30 april 1977. Middag. Waterloo Road, Leeds. Drie vrolijke slagers die de vandalen en het onweer trotseren.” © Peter Mitchell / RRB Photobooks

Die foto’s van Leeds vormen uiteraard een bijzondere echo van de industriële land- schappen van de stad Charleroi. Maar welk is het verband tussen beelden en een ruimtemissie Viking? De britse humor ? Inderdaad, Peter Mitchell wordt geïnspireerd door de samenzweringstheorieën die toen in zwang waren en presenteert zijn reeks als resultaat van een missie op Mars als reactie op de sondes Viking I en Viking 2, die respectievelijk gelanceerd werden op 20 augustus en 9 september 1974. De foto’s van Mitchell worden toegeschreven aan kleine groene mannetjes die een stad zouden ontdekken met een vergelijkbare indruk als die van de Mens (met een hoofdletter “M”) die de Rode Planeet ontdekt.


“ Dhr. en Mevr. Hudson. Woensdag 14 augustus 1974. 11 uur. Seacroft Green, Leeds. Ik houd van de manier waarop het kraampje tegen de ladder leunt. Ze zijn zopas verhuisd naar een nieuw winkeltje op dezelfde plaats en de kerkgevel wordt opgekalefaterd om beter bij het geheel te passen.” © Peter Mitchell / RRB Photobooks

www.museephoto.be

Your opinion counts