Waw magazine

Waw magazine

Menu
© Speaky

SPEAKY, Een neus voor ondernemerschap

  • Business
  • / Économie
Brabant wallon  / Mont-Saint-Guibert

Door Adrienne Pesser

David, Benjamin en Ludovic vormen een trio van geniale autodidacten. Wat bindt hen? Zich samen op het bedrijfsleven storten en hun eigen onderneming stichten. In amper twee jaar tijd zijn al ruim 200.000 gebruikers wereldwijd gewonnen voor Speaky. Wat motiveert hen? Lachend opstaan, zich goed in hun vel voelen en zien dat hun project lekker loopt.

 

In de kantoren van Creative Spark, een soort kweekvijver voor start-ups, is er geen tekort aan creatieve geesten. Dagelijks leven die zich uit achter hun computerschermen. De broers David en Benjamin Defrenne, en hun vriend Ludovic Chevalier, medeoprichters van Speaky SPRL, vormen daarop geen uitzondering. Amper 25 en 26 jaar, en pas afgestudeerd aan de UCL laten de drie jonge ingenieurs (in informatica, toegepaste wiskunde en management) zich leiden door hun instinct. Ze willen een eigen zaak oprichten. Dankzij een omweg via NEST’up, een start-up accelerator, komen ze erachter welke weg ze precies moeten volgen. Het doel is zo snel mogelijk nagaan of hun idee kans op slagen heeft en het daarna op de markt brengen.

 

Een vliegende start

De spreekwoordelijke eerste steen voor hun zaak wordt gelegd op 1 september 2014. Gedurende enkele maanden kamperen de hoofdfiguren op de bank van de familieveranda. Met de steun van hun ouders vestigen ze al hun aandacht op hun project. Een maand later is het platform Speaky versie 1.0 een feit. “Als kind en als puber volgden we taallessen op school, maar we leerden ze niet echt gebruiken, legt medestichter David uit. “Toen we dan met Erasmus een uitwisselingsprogramma volgden in Sevilla, Valencia en Shanghai, beseften we alle drie vrij snel dat het makkelijker is om een vreemde taal te leren als je omgaat met plaatselijke bewoners die belang stellen in dezelfde dingen als jezelf. Spreken over een onderwerp dat je interesseert, stimuleert. Dat zijn echte situaties. Deze ervaring wilden we doen herleven via ons volledig gratis platform: in contact treden met mensen dietalen willen leren en gemeenschappelijke interesses hebben.

Uiteindelijk maakt het eigenlijke project niet zoveel uit, het ondernemerschap primeert, meer in het bijzonder de zin om een probleem op te lossen. “Als we op ons niveau geen problemen kunnen oplossen, hebben we gewoon geen bestaansreden. Dat geeft ons leven zin.” Bolt, een Spaanse start-up accelerator, selecteert hen en ze trekken naar Malaga, in Andalusië. “We bleven vier maanden ter plaatse en dat was zowel op menselijk als op professioneel vlak een geweldige ervaring. We hadden geen verplichtingen en konden ons dus dag in dag uit toeleggen op Speaky. We hebben enorm veel geleerd, grote vooruitgang geboekt, maar ook veel fouten gemaakt. En toch ging alles met rasse schreden vooruit. Mentors onderwierpen ons project aan een kritisch onderzoek, want het eindresultaat moest toch wel uitmuntend zijn.

De kmo die zich lanceert in het domein van het onderwijs krijgt in april 2015 een toelage van de Europese Unie. In ruil voor de beurs verplicht men ons om enkele jaren lang huncomputerprogramma’s te gebruiken. De deal bestaat er dus in om op de technologische producten de EU een zekere zichtbaarheid te geven. Heel toepasselijk heb ik het hier over een video chat-systeemwaarmee men kan skypen via een navigator.

Marketingverantwoordelijke Ludovic legt uit. “We zijn begonnen aan een mooie uitdaging, want we willen van ons platform een sociaal netwerk maken waarop iedereen die een taal wil leren, in verbinding kan treden met personen met hetzelfde doel. Dat is onze visie op de zaken. In theorie hebben we het hier over twee miljard mensen. De grote vraag is dus hoe we zonder financiële middelen zoveel mensen kunnen bereiken en hoe we er kunnen voor zorgen dat de website gratisblijft.” In juli 2015 wordt een overeenkomst ondertekend met Altissia, dé referentie voor online-taalcursussen en de bedenker van WallanguesSpeaky is in die zin een innovatief instrument dat alle cursisten met elkaar in contact brengt. Door de overeenkomst bezit Altissia een exclusieve licentie om Speaky te gebruiken. “Wij genereren bijgevolg geen geld met ons platform, maar wij bieden Altissiaeen licentie aan en de taaltrainer vergoedt ons daarvoor. Naast de EU-beurs beschikken we daardoor over een inkomen en kunnen we onze medewerkers betalen.

 

Een reeks kleine wendingen

Sinds de start heeft het project geen grote keerpunten gekend. De bedenkers zijn veeleer van mening dat het geleidelijk een reeks kleine wendingen genomen heeft. Er zijn geen beperkingen aan het principe van language exchange. Om zich te onderscheiden van de concurrentie hebben de drie schalkse vrienden niet veel keuze: ze moeten een groot marktaandeel bemachtigen. “Steeds meer zien we hier en daar virtuele gemeenschappen opduiken die sterk op ons gelijken. Om dat verschijnsel vóór te zijn, moeten we absoluut de besten in ons domein worden.” Logischerwijze is de tijd ook rijp om een plaatsje te veroveren op de mobiele markt en het leren van talen uit te breiden op smartphone. “Op dat vlak bezitten onze concurrenten voorsprong op Android en iOS. Onze apps werden nog maar pas gelanceerd. Het is nog heel nieuw, we zijn nog niet droog achter de oren,” relativeert David, die belast is met de ontwikkelingen op Android.

Om te voldoen aan de grote vraag hebben ze de hulp ingeroepen van Matthieu, de jongste telg van het gezin Defrenne, en van een van hun vrienden, Arnaud De Backer. De vijf jonge autodidacten vullen elkaar aan en steunen elkaar. David verduidelijkt: “In het informaticawereldje is tijd de enige beperking. Op dit moment is het aantal oplossingen en dragers nagenoeg eindeloos. Door heel veel teoefenen, leert men zijn vak in de praktijk. Door zo veel mogelijk deskundigheid bijeen te brengen binnen de groep besparen we tijd en geld, en vermijden we langdurige discussies. Op dit moment is alles wat we nodig hebben intern beschikbaar.”

Het team kan rekenen op het advies van de leden van het netwerk Ondernemen Brussel, waar het zich sinds kort heeft bij aangesloten, alsook op de andere huurders van Creative Spark“Het product maakt eigenlijk niet uit, want we hebben vaak dezelfde vragen en problemen. Door ervaringen te delen of om raad te vragen, kunnen we bepaalde stappen overslaan. Het zou echt jammer zijn om dezelfde fout te maken die iemand al eens eerder gemaakt zijn. Dat proberen we dus te vermijden.”

 

Nadruk op ontplooiing

Op 25-jarige leeftijd een carrière starten in de ondankbare, selectieve wereld van het ondernemerschap is zeker geen gemakkelijkheidsoplossing. Maar sinds de start van het avontuur lijkt het geluk de drie moedige kerels toe te lachen. “Geluk is wellicht niet het juiste woord, maar wehebben wel mooie kansen gekregen en die hebben wij op het goede moment met beide handen aangegrepen. Verder zijn we voortdurend op zoek naar opportuniteiten om het product verder te ontwikkelen. Maar voor we één kans kunnen grijpen, hebben we eerst al talloze zaken uitgeprobeerd, die allemaal op niets zijn uitgedraaid,” herinnert David zich.

In amper twee jaar tijd is er veel gebeurd, maar de motivatie is nog altijd ongeschonden en even groot. Om zich te onderscheiden van de concurrentie moet Speaky opvallen. Met dat doel voor ogen zetten alle teamleden hun beste beentje voor. Net als zijn makkers is David een sportman in hart in nieren: “Ons avontuur blijft een marathon, het is geen korte sprint. We moeten ook nog tijd hebben om uit te blazen. In het begin werkten we minstens 10 tot 12 uur per dag. Na enkele maanden tegen dat tempo kwamen we snel tot de vaststelling dat een dergelijk hoog werkritme per dag onze productiviteit afremde. Op dit moment proberen we het dan ook wat kalmer aan te doen. We startennog altijd om 7.30 u, maar stoppen vroeger, zo rond 16 u. We werken nu minder, maar toch liggen onze productiviteit en ons concentratievermogen hoger. En we zijn ook beter afgestemd op het ritme van de rest van de bevolking, meer bepaald onze vrienden. Bovendien doen we allemaal graag aan sport, in de eerste plaats aan krachttraining. Op die manier blijft er nog tijd over om ons uit te leven. Dat is onze bedrijfscultuur in een notendop,” glimlacht David. “Na gemeenschappelijk overleg besloten we om ons aan dat werkritme te houden. We praten moeiteloos over onze individuele behoeften ten opzichte van de zaak. En we streven vooral evenwicht na: wij zorgen voor onze bijdrage aan Speaky, maar Speaky brengt ons ook iets bij.” Persoonlijke ontplooiing is een cruciale factor in de ontwikkeling van de jonge onderneming en de al even jonge medewerkers die niet bang zijn voor detoekomst.

 

www.gospeaky.com 


SPEAKY, HET RESULTAAT VAN GEMEENSCHAPPELIJK OVERLEG
DAVID

“De hiërarchie die we toepassen, is zo vlak’ mogelijk. De leden van ons team worden niet onderverdeeld in ‘bazen’ en ‘werknemers’. Iedereen staat op gelijke voet. Niet iedereen bezitdezelfde graad van verantwoordelijkheid, maar toch heeft ieder van ons iets te zeggen! Als men zijn noden uitdrukt, is het heel makkelijk om te brainstormen en om oplossingen te vinden die iedereen bevallen. Zo lezen Benjamin, Ludovic en ik veel over ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling. We hebben alleen het beste voor met onze zaak, en daar laten we ons door leiden.”

BENJAMIN

“Op het vlak van strategische keuzes zijn alle leden van het team betrokken partij. Ieders mening telt. Dat is een essentieel element voor de samenhang en de ontwikkeling van de onderneming.”

ARNAUD

“Hiervoor werkte ik voor een bedrijf dat aan IT-consultancy deed. Ik was er gewoonsoftwareontwikkelaar. Ik wil daarmee zeggen dat men mij nooit vroeg om meer te doen dan datgene wat ik al kon – dat leek me toch ietwat simplistisch. Men liet mij niet deelnemen aan de strategische besprekingen over de software die ik installeerde. Ik had er een veel kleinere inbreng dan bij Speaky.Hier voel ik me volledig betrokken bij het project en dat was al zo van bij de start. Daardoor krijg je de indruk dat het werk dat je doet een volwaardige investering is. Ik zie mezelf groeien en elke dagopnieuw bijleren.”


SPEAKY IN Cijfers
2014
Op 6 oktober 2014 wordt het platform gelanceerd. Sindsdien is de website nog nauwelijks herkenbaar, want ze ontwikkelt zich voortdurend.
 
113
Vandaag zijn er 113 talen beschikbaar, waaronder Sanskriet, Berbers, Zoeloes, Latijn … en zelfsKlingon
 
1000
Elke dag telt Speaky circa 1000 nieuwe inschrijvingen en dat cijfer stijgt onophoudelijk.
 
200 000
Op dit moment heeft Speaky 200.000 gebruikers. Tegen eind september mikt men op maar liefst 400.000 inschrijvingen. 
 
 
Your opinion counts