Waw magazine

Waw magazine

Menu

WHO IS WAW!

  • Who's WAW
  • / business

Door Waw

— Gezondheid

Hersenkanker : ERC gaat zijn innoverende behandeling op de markt brengen

Het ontwikkelen van een immunotherapie tegen veelvormig glioblastoom – de meest voorkomende en de agressiefste hersenkanker – betekende een belangrijke stap vooruit in de onvermoeibare strijd tegen alle kankervormen. Dit succes is te danken aan ERC Belgium, dat zich in het wetenschappelijk Crealys-park in Gembloers bevindt. Door bij de patiënt een immuniteitsreactie uit te lokken door het inspuiten van extracten van zijn kankercellen in combinatie met cellen die bij drie andere patiënten werden afgenomen, kan Gliovac een interne strijd leveren tegen een bijzonder agressief type van hersenkanker, waarvoor er tot op heden geen bevredigend therapeutisch antwoord bestond. Sinds de eerste bijdrage die WAW er in de zomer van 2017 aan wijdde, heeft de firma uit Gembloers haar klinisch en experimenteel onderzoek voortgezet.

Klinisch onderzoek van fase II, dat hoofdzakelijk in de Verenigde Staten gebeurde, heeft geleid tot een zeer duidelijke verbetering tegenover de huidige klinische praktijk. De resultaten tonen een zeer betekenisvolle verbetering aan van het algemene overleven van patiënten die met Gliovac zijn behandeld. Ongeveer 10 % van hen genazen volledig en hebben een overlevingsduur van meer dan drie jaar na het hervallen. De behandeling van ERC Belgium lijkt dus beter te zijn dan eender welke andere medische standaardtherapie die nu bestaat. Anders dan zijn concurrenten, blijft Gliovac maximaal doeltreffend, ongeacht de morfologische veranderingen van de tumorcellen. Bovendien is het niet intrusief en vermindert het aanzienlijk de onaangename en dikwijls pijnlijke neveneffecten. Daarbij zijn de productie- en uitrustingskosten rendabel.

Tot 12.000 patiënten per jaar

Aansluitend op die meer dan bemoedigende resultaten heeft ERC Belgium bij de bevoegde overheden in het Verenigd Koninkrijk, in Europa en in de Verenigde Staten, een aanvraag ingediend om zijn behandeling op de markt te brengen. Om vlug te kunnen inspelen op alle vragen, heeft ERC Belgium zijn eigen productie-eenheid opgericht te Schaijk, in Nederland. De productie volstaat om 4000 patiënten per jaar te behandelen, met de mogelijkheid om er zeer vlug 12.000 te bereiken.

Dit eerste succes tegen glioblastoom verstevigt de leiderspositie van de onderneming inzake immunotherapie en moedigt haar aan om ook zulk een aanpak te ontwikkelen tegen alle andere soorten sterke kankertumoren.

www.erc-immunotherapy.com

Your opinion counts