Waw magazine

Waw magazine

Menu
© © Fred Guerdin
© Fred Guerdin
© © Fred Guerdin

Na het Drops-octrooi in de USA een onderzoeksstructuur

  • Big Ones
  • / Business
  • / Économie
Namur  / Éghezée

Door Jean-Willy Lardinoit

In aansluiting op de technologische en economische missie die in oktober jongstleden in de USA werd georganiseerd, kondigde Vésale Pharma de oprichting van een Onderzoeksfiliaal aan in Texas, namelijk Vesale Pharma Probiotics R&D, dat voor 100% eigendom van de firma is en zich in Bryan/College Station bevindt, op de site van de Texas A&M University.

Dat filiaal vertegenwoordigt Vésale Pharma in Texas en op heel het Amerikaans grondgebied voor O&O-activiteiten, met het oog op het verbeteren of verkennen van nieuwe onderzoekspistes voor fundamenteel en toegepast onderzoek naar galenische en therapeutische oplossingen die door de Naamse firma worden ontwikkeld. Als houdster van verscheidene wereldwijde octrooien, waaronder Intelicaps® en Bifidobacterium Animalis Lactis® die al in de USA werden verkregen, beleefde Vésale Pharma onlangs de publicatie van een derde octrooi, namelijk voor een oliecondensaat  voor probiotica, de door haar ontwikkelde DROPS-technologie.

Het oprichten van een onderzoeksfiliaal in Texas was door de Naamse firma al in maart jongstleden op het programma gezet; het ligt direct in het verlengde van de prinselijke economische missie die in december 2016 in Texas werd georganiseerd en van het akkoordprotocol dat toen door dhr. Jehan Liénart, de stichter van de Naamse firma, werd ondertekend met  de Texas A&M University in College Station.

Primordiaal zijn de samenwerking en de synergieën die werden verwezenlijkt met de Texas A&M University in het algemeen en meer bepaald met het Health Science Center en het Center for Micro-encapsulation and Drug Delivery, twee instellingen die door professor Dr. Alison Ficht worden geleid, aangezien ze ons in staat zullen stellen om de door ons ontwikkelde oplossingen beter tot hun recht te doen komen. Als we ons huidig leiderschap willen versterken, moeten we internationale partnerschappen smeden. Wat we hier verwezenlijken, zal ons hoe dan ook geloofwaardiger maken en onbetwistbare meerwaarde creëren voor de toekomstige verkoop van onze producten in de Verenigde Staten in 2019”, luidt de commentaar van Jehan Liénart, CEO-Stichter van de firma.

 

Vésale Pharma
Rue Louis Allaert, 9
5310 Noville-sur-Mehaigne
+32 (0) 81 56 00 06
info@vesalepharma.com

Photos

Bekijk de gallery "Vésale Pharma"

À lire aussi

Your opinion counts