Waw magazine

Waw magazine

Menu
© Etienne Lorent

Bois & Habitat - Bij u in de buurt gekapt!

  • Dossier
  • / Bois & Habitat
Namur  / Namur Expo

Door Christian Sonon

In 2015, toen consumenten steeds gevoeliger begonnen te worden voor thema’s als korte ketens en milieubescherming, introduceerde de Waalse houtsector het merk ‘Bois local’, een initiatief dat aandacht vraagt voor de natuurlijke rijkdommen van Wallonië en de knowhow van haar ondernemingen, of ze nu enkelvoudige producten (bv. gezaagd hout, panelen, gevelbekleding, vloeren, paaltjes, houtblokken, pellets) of samengestelde producten (bv. meubels, kozijnen, deuren, bouwelementen, kisten en verpakkingen) vervaardigen. ‘Bois local’ garandeert zo dat deze producten gemaakt zijn door ondernemingen die hun hoofdkantoor in Wallonië hebben en met hout dat afkomstig is uit bossen die zich dicht bij de plaats van verwerking bevinden.

Het merk benadrukt de knowhow van deze ondernemingen en hun belang voor de regionale economie via de rijkdom en werkgelegenheid die ze creëren. Het sluit bovendien volledig aan bij de logica van de korte ketens, wat niet alleen wil zeggen dat de vervoersafstanden worden verkort, maar ook dat er transparant wordt gehandeld in een korte keten die producenten en consumenten dichter bij elkaar brengt.

Ondersteuning voor de loofbomen

“Dit initiatief is voornamelijk op touw gezet om de loofbomen te ondersteunen”, zegt Emmanuel Defays, directeur van het Office économique wallon du bois (OEWB). “Terwijl een groot deel van de naaldbomen uit de bossen in het zuiden van België op Waalse bodem wordt verwerkt, is datzelfde lot namelijk voor slechts een kwart van het zaagbare hout van onze loofbomen weggelegd. Het merk is zo een soort reactie op de toenemende export van een grondstof waarvan alle toegevoegde waarde verloren gaat en een aanmoediging om meer lokale houtsoorten, zoals eiken, te gebruiken in toepassingen die meestal aan hun exotische concurrenten zijn voorbehouden.”

Door hun handtekening onder de licentieovereenkomst te zetten, beloven de deelnemers dat ze zich aan de toetsingscriteria houden en zich aan controles onderwerpen. Ze mogen dan het merk ‘Bois local’ op hun producten, verpakkingen en reclamemateriaal zetten, waardoor ze gemakkelijk herkenbaar zijn voor de consument. Iets meer dan twee jaar na de start van dit initiatief zijn er ongeveer 25 gecertificeerde ondernemingen actief in de bouwsector, waarvan de helft zagerijen.

Het Office économique wallon du bois
Het Office économique wallon du bois (OEWB), dat op 1 januari 2012 werd opgericht, heeft als belangrijkste doel om gunstige voorwaarden voor de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de houtsector in Wallonië te scheppen. Het OEWB is met name verantwoordelijk voor het opstellen van een ontwikkelingsstrategie voor de nuttige toepassing en het gebruik van hout om zo veel mogelijk toegevoegde waarde door het Waalse bedrijfsleven te genereren.

À lire aussi

Your opinion counts