Waw magazine

Waw magazine

Menu
© PEFC Belgium

Bois & Habitat - Bossen met PEFC-label

  • Dossier
  • / Bois & Habitat
Namur  / Namur Expo

Door Christian Sonon

Wel hout kopen, maar niet met de ogen dicht. In het kader van duurzame ontwikkeling willen consumenten een verantwoorde keuze kunnen maken en dus geïnformeerd worden. Het internationale PEFC-label waarborgt dat het hout afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos.

 

Het Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC), dat in de tropen is ontstaan, garandeert de kwaliteit van het bosbeheer in de wereld. Het is een veilig en transparant systeem, waarmee de houtstroom van het bos tot de consument gevolgd kan worden. PEFC-certificaten worden op twee manieren toegekend: aan boseigenaren (bosbeheercertificaat) en aan bedrijven die hout verwerken (controleketencertificaat).

Boseigenaren die voor een PEFC-certificaat in aanmerking willen komen, zijn verplicht om hun bos te beheren volgens strenge regels die in een charter voor vijf jaar zijn vastgelegd. Enkele voorbeelden van deze verplichtingen zijn diversificatie van het bos door soorten, leeftijden en structuren te combineren, geen gebruik van kunstmest, bescherming of zelfs herstel van gebieden met een bijzonder biologisch belang (bv. bosranden, open plekken, poelen, vijvers) en toegang onder voorwaarden en met respect voor de bosecosystemen tot privéwegen voor culturele, educatieve, ontspannings- of recreatieactiviteiten. Er worden regelmatig controles uitgevoerd door onafhankelijke certificeringsinstanties. Uit de resultaten hiervan blijkt duidelijk dat in Wallonië, waar 50% van de bossen in handen van de overheid en 50% in handen van particulieren is, werkelijk de wil aanwezig is om bossen duurzaam te beheren, vooral bij het Département Nature et Forêts (DNF), dat de openbare bossen beheert. De overgrote meerderheid hiervan is namelijk PEFC-gecertificeerd, net als 11% van de privébossen. In de regio’s Vlaanderen en Brussel, die voor het FSC-label (Forest Stewardship Council) hebben gekozen, is slechts 15% van de bossen gecertificeerd.

Een commercieel voordeel

Houtverwerkende bedrijven (bv. bosbouwers, zagerijen, meubelfabrieken, houthandels, importeurs, papierfabrieken, drukkerijen) die in aanmerking willen komen voor een certificaat, krijgen ook bezoek van een onafhankelijke controleur. Deze gaat eerst na of het gekochte hout zelf PEFC-gecertificeerd is en controleert dan het toezicht op de administratieve procedures, met name het toezicht op de hout-/papierstromen. Als de bedrijven voor deze jaarlijkse controle slagen, mag hun hout of papier onder het PEFC-label worden verkocht. Als alle schakels in de keten gecertificeerd zijn, heeft de eindafnemer dan de garantie dat het product afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. In 2017 waren 376 bedrijven in de Belgische houtsector in het bezit van dit label. Een niet te verwaarlozen commercieel voordeel!

À lire aussi

Your opinion counts