Waw magazine

Waw magazine

Menu

DE COLLEGIALE ONZE-LIEVEVROUWKERK
VAN DINANT

  • Patrimoine
  • / Onze geschiedenis
Wallonie

Door Marie-Marthe Angelroth

Aan de voet van een rots kijkt de collegiale kerk van Dinant trots uit over de Maas. Met haar bolvormige klokkentoren is ze van ver herkenbaar. Oorspronkelijk was het gebouw bedoeld als oratorium. Later werd het flink vergroot. In 934 kreeg de kerk in romaanse stijl het statuut van collegiale. In 1228 vernielde een losgekomen rotsblok de kerk bijna volledig. Bij de plundering van Dinant door Karel de Stoute en zijn troepen in 1466, kreeg de kerk het nog zwaarder te verduren. Overstromingen, brand en plunderingen verwoestten het gebouw en zetten de hele stad in rep en roer.

Ondanks al die tegenslag, werd de kerk telkens weer heropgebouwd.

Pas in 1855 werd de nieuwe, gotische kerk gebouwd die we nu kennen. De bombardementen tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog veroorzaakten opnieuw heel wat schade, vooral aan de glas-in-loodramen. De Collegiale staat op een smalle plek, ingeklemd tussen de rotsen en de Maas. Bij het binnengaan overvalt je echter een gevoel van ruimte. De combinatie van het sobere meubilair en het licht dat binnenvalt door de heldere glasramen, zit daar waarschijnlijk voor iets tussen.

De Onze-Lieve-Vrouwkerk van Dinant is erkend als Uitzonderlijk Erfgoed van Wallonië. Binnen vind je werk van grote Belgische kunstenaars zoals Ladon en Antoine Wiertz. Die eerste maakte een glasin- loodraam – een van de grootste van Europa – voor het koor met daarop de geschiedenis van de stad en die van de Collegiale. Van de tweede hangt er een schilderij met de titel On se retrouve au ciel (We zien elkaar terug in de hemel). Hij droeg het op aan zijn ouders, als een soort afspraak met hen in het hiernamaals. De kerk herbergt ook prachtig werk van plaatselijke kunstenaars. In het koor getuigen enkele voorwerpen van hun wereldwijd bekende savoir-faire. Zo zijn er de doopvont uit 1472 en een schitterende koorlessenaar uit 1731, waarop ook nu nog de Heilige Boeken rusten. Daarnaast valt er een schitterend altaar te bewonderen van Sint-Perpète, die Dinant een bezoek bracht. Deze heilige heeft enkele miraculeuze genezingen op zijn naam. Naast het zijaltaar bewijzen de grote kandelaars in geslagen koper dat de inwoners van Dinant ook bedreven koperbewerkers waren. De vredige indruk die de Collegiale geeft, wordt nog versterkt door de sacrale muziek die er klinkt. De ideale plek dus om even tot bezinning te komen.

 

informatie

Collegiale Onze- Lieve-Vrouwkerk
Place Reine Astrid
B-550 Dinant
www.dinant-tourisme.com

À lire aussi

Your opinion counts