Waw magazine

Waw magazine

Menu
© meta-morphosis
© Justine Pedol 2019

De Grote Boog

  • Tendance
Namur  / Rochefort

Door Waw

Een droom die uitkwam

arc majeur

Je ziet hem eerst van ver, een beetje vaag. Je wrijft je de ogen uit en wil niet denken dat het misschien de opgegraven resten van de borstkast van een prehistorisch monster zijn. Dan wordt het fenomenale voorwerp geleidelijk beter zichtbaar naarmate de weg omhoog loopt en je de ankerplaats ervan nadert, aan kilometerpaal 99, ter hoogte van Lavaux-Sainte-Anne.
Het is een 200 ton zwaar beeldhouwwerk van cortenstaal, dat het landschap elegant omsluit en waarvan de twee aan weerszijden van de E411 geplaatste bogen elkaar onder die autosnelweg virtueel ontmoeten. Je had dus wel reden om je de ogen uit te wrijven, want het gaat om een kunstwerk en wel om een droom, de droom van de Fransman Bernar Venet, die werd verwezenlijkt op de grens tussen de provincies Namen en Luxemburg, op een van de drukste autosnelwegen van Europa.

Natuurlijk heeft de kunstenaar heel wat kilometers moeten vreten vooraleer hij in ons land een stuk weg vond zonder een of ander gebouw en vooral zonder middenbermverlichting die nadelig zou geweest zijn voor zijn beeld.

Hoewel de op 23 oktober ingewijde Grote Boog het verhaal is van een man en zijn passie, is hij toch ook het resultaat van een overpeinzing die 35 jaar eerder werd begonnen op vraag van Jack Lang, de toenmalige Franse Minister van Cultuur. Vroegere, maar niet uitgevoerde projecten waren gepland geweest voor de groene autosnelwegen in Bourgondië en de Moezelstreek, maar de ontmoeting die Bernard Vernet had met Bernard Serin, de voorzitter van de Cockerill-groep, was beslissend, aangezien die hem aanbood het werk te financieren via zijn stichting en met de hulp van mecenassen, het uit te voeren in zijn werkplaatsen te Seraing en het dan aan het Waals Gewest te schenken als symbool van de eeuwenoude knowhow van die regio.

Kunstwerk, technische uitdaging en menselijk avontuur: de Grote Boog heeft heel wat pijlen!

À lire aussi

Your opinion counts