Waw magazine

Waw magazine

Menu
© Philippe Lavandy

Digitale intelligentie voor iedereen

  • Dossier
Namur  / Namur

Door Christian Sonon

digitaal en vriendelijk

Door een deel van haar digitale data ter beschikking te stellen van de burgers, wil de stad Namen het openbaar bestuur transparanter maken, de inwoners beter informeren en de beleidsmensen helpen om beslissingen te nemen.

 

Welke wegenwerken zijn er voltooid of in uitvoering? Hoeveel kinderdagverblijven of lagere scholen zijn er in elk van de zesenveertig districten van het grondgebied? Hoeveel eenoudergezinnen of kinderen tussen 5 en 18 jaar zijn er? Welke graven zijn er geregistreerd op de dertig openbare begraafplaatsen van de entiteit? Waar bevinden zich de bibliotheken, de openbare vuilnisbakken? Waar zijn de opmerkelijke gebouwen en sites die men op oude foto's en ansichtkaarten aantreft ?

Dat zijn slechts enkele van de 173 geanonimiseerde datasets uit dertien thema's en honderd trefwoorden, die op de stadssite van Namen te vinden zijn. “Hoe meer data we hebben, hoe beter we ons grondgebied kunnen begrijpen en hoe beter we er gebruik zullen kunnen van maken”, stelt Samuel Nottebaert, geomaticaspecialist en sitemanager.

Namen is een van de eerste steden in België die sinds juni 2018 een Open Data-platform (of portaal) heeft. Het wil daarmee de informatiezoekende burger bijstaan, het stadsbestuur helpen bij het nemen van beslissingen en datzelfde bestuur ook doorzichtiger maken. Het is een transversaal project dat niet aan één afdeling gebonden is. Al die gegevens stonden reeds ter beschikking van de verschillende diensten en lokale besturen. “Andere steden hebben die informatie in de vorm van Excel-tabellen. Wij wilden ze echter toegankelijker maken door ze te combineren met de cartografie.

Bijna 5000 bezoeken per maand

In drie jaar tijd is de lijst met beschikbare datasets flink gegroeid. Vandaag wordt de site 4000 tot 5000 keer per maand geraadpleegd. Veel architecten downloaden bijvoorbeeld 3D-informatie uit Namen om hun projecten beter te visualiseren in hun directe omgeving. Veel van het materiaal dat online wordt geplaatst, is een reactie op de vraag van het publiek. Zo is het naar aanleiding van een verzoek van een burger dat er GPS-coördinaatbestanden zijn toegevoegd aan de kaarten van natuurwandelingen en routes. “We weten niet hoe ver we met die gegevens kunnen gaan. We willen het hergebruik ervan op een creatieve manier promoten, zowel bij de burgers als bij het bestuur en het onderwijs.

Voor de toekomst van de site blijven alle mogelijkheden open. Samuel Nottebaert wil graag meer communicatie met de burgers om feedback van hen te krijgen en om beter te zien welke gegevens nuttig zijn voor de economische ontwikkeling.

In dienst van de mobiliteit

Als we een dienst aangeboden krijgen, raken we eraan gewend. En we kunnen die heel vlug niet meer missen. In september 2020 lanceerde de stad haar intelligent vervoerssysteem. Een op kunstmatige intelligentie gebaseerde methode voor het bevorderen van de mobiliteit, die sinds januari 2019 werd uitgetest. In het zichtbare deel bestaat het uit een reeks panelen die langs de acht invalswegen van de stad en de boulevards rond de Corbeille staan opgesteld. Die lichtpanelen geven informatie over de verkeerssituatie, stellen andere routes voor, geven inlichtingen over de parkeerruimte in het stadcentrum en bieden multimodale alternatieven aan. De gegevens zijn afkomstig van zeventien omgevingscamera's die de reistijd op verschillende trajecten berekenen. “Ze voeren metingen uit en stellen statistieken over de evolutie van de reistijden op, doch ze maken geen voorspellingen”, aldus Michael Petit, hoofd van de gemeentelijke mobiliteitsdienst. Er zou bijvoorbeeld ook informatie moeten worden aan toegevoegd over de beschikbaarheid van plaatsen voor personen met beperkte mobiliteit.

Met dat systeem willen we een volledig beeld van de mobiliteit bieden ; het dient dan ook niet uitsluitend voor het autoverkeer. In de drukste bushokjes krijgt men informatie over de wachttijden voor de bussen. Fietsers krijgen ook inlichtingen over fietsparkeerplaatsen, fietsvoorzieningen en fietsroutes. Voor het ogenblik hebben de systeembeheerders besloten geen speciale toepassing ter beschikking te stellen, maar de gebruikers liever naar de portaalsite te verwijzen. “Het systeem is nog volop in ontwikkeling, maar zou zich binnen zes tot twaalf maanden moeten stabiliseren met meer realtime data. Op langere termijn zouden we voorspellingen moeten kunnen maken.

Binnenkort intelligente verlichting

Ook voor de verlichting van wegen zijn er veranderingen op til. Maar zelfs als er sensoren zijn aangebracht, kunnen we de verlichting nog niet aanpassen aan de drukte van het autoverkeer. Het stadsbestuur opteerde liever voor een veralgemeende dimming van de verlichting tussen 22 uur en 6 uur, wat nu dankzij de nieuwe LED-lampen al een besparing van 50 % mogelijk maakt. Uiteindelijk zou een beperkt aantal plaatsen, zoals de site van de Confluence en die van de Citadel, moeten worden uitgerust met een verlichting met variabele intensiteit op basis van het aantal wandelaars.

À lire aussi

Your opinion counts