Waw magazine

Waw magazine

Menu
© Philippe Lavandy
© Philippe Lavandy
© Philippe Lavandy

Namen, een vernieuwende kracht

  • Dossier
Namur  / Namur

Door Christian Sonon

Het NID, om nieuwe ideeën te doen ontluiken

 

Hoewel de hoofdstad van Wallonië bekend staat om haar erfgoed, zoals de citadel en het belfort, om haar folklore, haar culturele rijkdom en haar autovrije centrum, toch ondergaat ze een voortdurende metamorfose. Evenzeer geeft ze blijk van creativiteit, zoals u op de volgende pagina’s kunt lezen, om een innovatieve dimensie toe te voegen aan haar aantrekkelijke en gezellige kant.

 

De toekomst van Namen ? Die loopt zeker langs het NID. Of je van een oever van de Maas of van de Samber komt, of je over de fiets en voetgangersbrug l’Enjambée loopt of uit de lucht valt, je zult niet naast het futuristische gebouw aan de Confluence kunnen kijken, dat het nieuwe uitstalraam van de Waalse hoofdstad is.

NID betekent “Namur intelligente et durable” (IDN of Intelligent en Duurzaam Namen). Symbolisch staat dat nieuwe gebouw voor een ontmoetings-, bezinnings- en gespreks- plaats, waar burgers kunnen discussiëren over de toekomst van hun stad. Een broedplaats voor de “architecten” van het nieuwe Namen. Om er meer over te vernemen, spraken we met Sophie Marischal, het jonge hoofd van het NID.

Hoe ontstond het NID?

Vanaf 2008 beseften we tijdens de weken over duurzame ordening dat de burgers graag in debat zouden gaan over de toekomst van hun stad. In 2015 hebben we een paviljoen voor stadsplanning opgericht, dat een ontmoetingsplaats was in het Stadhuis zelf. Dat instrument bleek echter een maatje te klein. Tegelijkertijd werd er een wedstrijd uitgeschreven voor het heraanleggen van de Grognon-site, die de Espace Confluence is geworden. Een emblematische plek, aangezien ze de wieg van Namen en de zetel van het Waals parlement is. Het lag dus voor de hand dat we daar een debatruimte voor de burgers zelf zouden creëren en van de site het uitstalraam van een intelligente en innovatieve stad maken.

Welke functies heeft dat gebouw?

Het NID heeft twee bouwlagen. Op het gelijkvloers, ter hoogte van de kaden van Samber en Maas, bevindt zich al een café-restaurant dat op de korte ketens is gericht. Maar de verdieping, die op het niveau van de esplanade ligt, zal binnenkort een voor de burgers bestemde ruimte krijgen, die aan intelligente en duurzame innovatie is gewijd. Die bestaat uit drie delen. Een ontvangstruimte waar aan de bezoekers uitleg zal worden gegeven over verschillende universele thema’s zoals de klimaatverandering en de nieuwe technologieën, om hun te tonen dat de steden verantwoordelijk zijn voor veel klimaatverstoringen, maar dat we kunnen reageren. Zo komen ze in het tweede gedeelte, waar het gaat over thema’s die om de twee jaar zullen veranderen. Nu bespreekt men er stadsontwikkeling in de ruime zin. Met behulp van een interactieve en ludieke scenografie zullen de bezoekers er kennismaken met de mobiliteitsproblemen in de stad, met de kosten voor stadsspreiding, alsook met digitale en menselijke intelligentie en met veerkracht. Door middel van virtuele werkelijkheid zullen ze zelf hun stad kunnen opbouwen door keuzes te maken. De derde ruimte is een debatruimte over het Namen van morgen, waar ze in een virtuele werkelijkheid kunnen rondgaan in het Namen van gisteren en van morgen, opdat ze zouden kunnen begrijpen waarom en hoe de stad is geëvolueerd.

Welke zijn de voornaamste uitdagingen waarvan de stad haar bevolking bewust wil maken?

De mobiliteit in het centrum van Namen en op de invalswegen, de klimaatverandering en de voedselautonomie zijn heel reële problemen, die het stadsbestuur hebben aangezet om samen te werken met panels van bewustgemaakte burgers. Er werd onderzoek gedaan naar plaatselijke oplossingen, zoals naar het autovrij maken van straten en de kwetsbaarheden van het Naamse grondgebied ten aanzien van de klimaatverandering. En de bewoners deden concrete voorstellen of zullen dat doen. Over het algemeen kan men zeggen dat we vooral moeten leren zien hoe Namen de overgang kan maken door er de inwoners bij te betrekken en door een beroep te doen op solidariteit. In dat opzicht werkt het NID echt als een interface tussen de burger en het beleid. Tegen midden oktober zou het volledig moeten ingericht zijn.

Het Paviljoen en de Kikk

Een andere emblematische plaats en een ander gebouw dat morgen een eersterangsrol zal spelen te Namen, is het vroegere paviljoen voor de Wereldtentoonstelling in Milaan uit 2015. Het werd door de Naamse architect Patrick Genard ontworpen in natuurlijke en flexibele materialen en won een prijs voor zijn ecologisch design. Dat gebouw met een oppervlakte van 2500 m2 werd door de Stad Namen aangekocht en weer opgetrokken op de esplanade van de Citadel, waar het een tweede leven begint, aangezien het nu helemaal gewijd is aan de digitale overgang. Via een ludieke aanpak, met een combinatie van kunst, wetenschap en technologie, zal het Paviljoen tentoonstellingen, workshops en voordrachten aanbieden. Het werd deze lente ingewijd met de tentoonstelling “Humans/Machines”, maar nu is het weer gesloten om de inrichting ervan af te werken en om de instellingen te optimaliseren met het oog op de grote opening in 2022.. Het permanente tentoonstellingscentrum verkeert in goede handen, aangezien het beheer ervan werd toevertrouwd aan de vzw Kikk, die het al tien jaar opneemt tegen de heersende opvattingen over creativiteit, en digitale technologieën, en wel via een samenwerkingsruimte die voorzien is van een Fab Lab, een platform voor kunstproductie, en natuurlijk via het Kikk Festival, waarvan de tiende uitgave gepland is voor 4 tot 7 november 2021.

 

À lire aussi

Your opinion counts