Waw magazine

Waw magazine

Menu
© Guy Focant

een lange geschiedenis
van goud en perkament

  • Patrimoine
  • / Artisans du futur
Namur  / Ambachten

Door Dominique Vanwijnsberghe

In het dorpje in de schilderachtige vallei van de Molignée ligt een benedictinessenklooster verscholen, beter bekend als de abdij van Maredret. De muren verbergen er een eeuwenoude schat aan kennis en talent.

De internat ionale faam van Maredret is grotendeels te danken aan de productie van miniaturen. Deze boeken en devotieprenten zijn met de hand gemaakt, meestal op perkament, speciaal daarvoor bewerkte dierenhuid.

Bij de stichting van de abdij in 1893 richtte zuster Agnès Desclée een atelier op waarin ze probeerde om de oude technieken van de middeleeuwse kopiisten en verluchters terug te vinden. Het heeft meerdere jaren geduurd voor de zusters alle geheimen van het vak onder de knie hadden: de beheersing van de oude geschriften, de goudzetting, het prepareren van de pigmenten.

De intrede in 1898 van zuster Marie- Madeleine Kerger, een zeer getalenteerde artieste, heeft in grote mate bijgedragen tot het groeiende succes van het atelier. In de eerste plaats stond het ten dienste van de benedictijnenabdijen, de Belgische adel en de koninklijke familie. Daarnaast werden talrijke devotieprenten verwezenlijkt, bedoeld om gedrukt en over een veel breder publiek verspreid te worden.

Het heeft meerdere jaren geduurd voor de zusters alle geheimen van het vak onder de knie hadden: de beheersing van de oude geschriften, de goudzetting, het prepareren van de pigmenten.


De benedictinessen vervaardigden ook manuscripten: missalen, antifonaria, ritualen voor de monniken en de slotzusters, en getijdenboeken voor de leken. Deze ambitieuze verwezenlijkingen, meestal in gotische stijl, impliceerden een heus teamwerk omdat er meerdere zusters deelnamen aan de transcriptie van de tekst, het bedenken van de compositie en de picturale uitvoering.

Zuster Marie-Madeleine had het geluk een talentvolle leerlinge te kunnen opleiden, zuster Marie-Louise Lemaire. Zij kon op haar beurt haar kennis doorgeven aan zuster Bénédicte Witz, de huidige abdis van Maredret. Die zet, aan dit begin van de 21ste eeuw, een eeuwenoude traditie voort.

 

informatie

Abbaye de Maredret
Rue des Laidmonts, 9
B-5537 Maredret
+32 (0)82 21 31 80
info@abbayedemaredret.be
www.maredret.be

À lire aussi

Your opinion counts