Waw magazine

Waw magazine

Menu
© © Succession Jacques Meuris

Jacques Meuris

  • Tendance
  • / Culture
Hainaut  / Charleroi

Door Musée de la photographie

Drie tentoonstellingen te ontdekken tot 12 mei.

 

L’expérience photographique

Wanneer men de naam van Jacques Meuris voor de geest haalt denkt men eerder spontaan aan de schrijver dan wel aan de fotograaf of de theoreticus. Als atypische figuur in de naoorlogse Belgische culturele kring is hij de auteur van talrijke zowel literaire als poëtische of kritische teksten.

De fotografische ervaring van Jacques Meuris geeft aanleiding tot een consequent œuvre, gevoelig voor de invloeden en ideeën van zijn tijd en meer bepaald, op een duurzame wijze, voor de nieuwe energie die uitgaat van het surrealisme.

Bij het overlijden van Jacques Meuris, in 1993, heeft zijn echtgenote een deel van heel zijn productie en van zijn afdrukken geschonken aan het Musée de la Photographie in Charleroi. De tentoonstelling presenteert de meest gekende of verwachte beelden van Jacques Meuris, maar besteedt eveneens heel wat aandacht aan een selectie van sequenties uit zijn contactafdrukken.

 

À lire aussi

Your opinion counts