Waw magazine

Waw magazine

Menu
© Alain Voisot

Sint-Servaas,
een erg lange geschiedenis

  • Dossier
 / Maastricht

Door Alain Voisot

Het is lang voor Sint-Lambertus, Luik bestaat nog niet. Servaas of Servatius, geboren in 300 en gestorven in Tongeren in 384, is dan bisschop van het diocees Tongeren. Sindsdien is er tijd genoeg geweest om de geschiedenis te herschrijven en van hem een neef van Jezus te maken, geboren in Penestria, Armenië. Hij zou priester gewijd zijn in Jeruzalem vooraleer naar Tongeren te komen, destijds een belangrijke Gallo- Romeinse stad. De beschrijvingen gaan over en weer tussen kroniek en legende, wat misschien verklaart waarom hij pelgrims naar de streek lokt.

Een van de reliquiaria van Sint-Servaas is een zilveren reliekbuste uit de 16de eeuw die zijn schedel bevat. In Maastricht aanroepen ze de Noodkist. Deze schat heeft de eeuwen niet zonder slag of stoot doorstaan en werd dan ook verschillende keren gerestaureerd. Enkele sporen getuigen hiervan.

Het reliekschrijn zou tussen 1160 en 1170 zijn gemaakt. Het is 175 cm lang en 74 cm hoog. Op de belangrijkste gevel is de tronende Christus afgebeeld met aan weerszijden een alfa en omega en het water des levens met bomen omringd. Bovenaan in de puntgevel troont een antiek vrouwenhoofd uit amethist dat wellicht uit de hellenistische periode dateert.

Op de andere puntgevel is Sint-Servaas afgebeeld met bisschoppelijk gewaad, omringd door twee engelen die hem naar het paradijs begeleiden. De linker engel houdt een kruis vast, de rechter engel het Boek. In de punt van deze gevel een ander hoofd in Byzantijnse stijl, nagebootst van een antieke camee. Aan de zijkanten drie omlijste vierkante vlakken met daarin dubbele nissen en met centrale kolommen. In de nissen zitten de apostelen twee aan twee op tronen en houden spreukbanden vast die verwijzen naar het Laatste Oordeel dat op de zijkanten van het dak is uitgebeeld, rechts de uitverkorenen en links de verdoemden. We herkennen stijlkenmerken van de reliekschrijnen van Sint-Mengold en Sint-Domitiaan die worden bewaard in de crypte van de collegiale Notre-Dame van Hoei

 

informatie

Schatkamer Basiliek van Sint Servaas
Keizer Karelplein 6
6211 TC, Maastricht
+31 (0) 43 350 62 62
reserveringen@vvvmaastricht.nl
www.sintservaas.nl

À lire aussi

Your opinion counts