Waw magazine

Waw magazine

Menu
© © Davide Farbegoli

RECIPROCITY

  • Dossier
  • / Design
Wallonie  / Liège

Door Carole Depasse

Editie 2018 van Reciprocity opent met een gevoelige noot om design in dienst van kwetsbaarheid te onderzoeken, of die kwetsbaarheid nu betrekking heeft op lichaam, geest, maatschappij, werk of milieu. Aandacht voor empathisch design via twee belangrijke exposities: ‘Fragilitas’ in La Boverie en ‘Face A - Face B’ in het Design Station.

FRAGILITAS

“Het exposeren van design in La Boverie, een museum voor schone kunsten, is een verrassende ontmoeting tussen twee werelden die niet gewend zijn om met elkaar om te gaan” (Giovanna Massoni, artistiek directeur van Reciprocity). Een uitnodiging aan het gebruikelijke publiek van La Boverie om de creatieve mogelijkheden en toepassingsgebieden van design met nieuwsgierigheid te bekijken. In drie exposities, die onder de titel ‘Fragilitas’ vloeiend in elkaar overlopen door het gemeenschappelijke decorontwerp van Designwithgenius (zie pagina 65), wordt design zichtbaar in de vorm van objecten, meubels, foto’s, grafische ontwerpen en architectonische installaties, die nu eens monumentaal zijn en dan weer verkleind zijn tot maquettes. 

‘Fragilitas’ laat zien dat design niet alleen om productie en rendement draait, maar ook een instrument is om menselijke waarden uit te drukken. Dat geldt ook voor de meest gevoelige: lichamelijke, geestelijke of sociale kwetsbaarheid. Een drieledige expositie om ons ervan te overtuigen dat de parameters veranderd kunnen worden, want kwetsbaarheid, of die nu zichtbaar is of niet, is geen onoverkomelijke situatie. De resultaten van het onderzoekswerk op designgebied tonen aan dat mensen hun handicaps kunnen overwinnen om normaal of op een andere manier normaal te leven. De gezondheidszorg is in die zin een gebied waar men een bijzonder dringend beroep doet op design. Van het industrieel vormgegeven voorwerp dat het suikergehalte in het bloed meet tot de organisatie van de thuiszorg worden onderzoeken en antwoorden van de dienstdoende designers verwacht .

 Design for (every)one © Lieven De Couvreur.

Dit object (en dat op pagina 57) is gemaakt tijdens workshops van studenten en mensen met een handicap. Het onderzoek van Lieven De Couvreur, curator van het onderdeel Design for every(one) van ‘Fragilitas’, aan de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) berust op de algemene opvatting dat we bestaande voorwerpen via een co-design methode kunnen aanpassen aan de ontwikkelingsbehoeften van gehandicapten. 

Handle with care  © Davide Farbegoli

Kwetsbaarheid wordt gezien als een positief thema, een uitdaging die we moeten aangaan, een kans om de voorwerpen en diensten om ons heen te analyseren en verbeteren. Waarom geen wandelstokken?

À lire aussi

Your opinion counts