Waw magazine

Waw magazine

Menu
© Lieven De Couvreur

Design, nuttig voor dromers én doeners

  • Dossier
  • / Design
Wallonie

Door Carole Depasse

Als u denkt dat het bij design om esthetiek en verleiding gaat, moet u dit dossier zeker lezen. Via een grootschalig evenement, ‘Reciprocity Design.Liège’, ontdekt u een discipline die sterk verbonden is met de werkelijkheid van het menselijk leven. Design is een instrument dat andere dingen mogelijk maakt.

 

Wat voor nut heeft design als het ‘ontwapend’ is? 

De designer voert een vreedzame strijd om de wereld te verbeteren en gebruikt daarbij zijn creativiteit als wapen. Dit idee vormt de achtergrond van ons herfstdossier over design en het vak van designer in het kader van de opening van de triënnale ‘Reciprocity Design.Liège’. Dat is een rondtrekkend evenement dat tussen Luik, Vlaanderen en de Euregio Maas-Rijn zwerft en daarbij bijzondere culturele locaties (La Boverie, Museum van het Waalse Leven, La Cité Miroir), kunstgalerieën, speciale designruimtes (Design Station, rue Paradis) en zelfs stadswijken (Outre-Meuse) aandoet.

Ondanks deze versnippering is er sprake van samenhang, want op elke tentoonstellingslocatie wordt dezelfde vraag gesteld: kan design aanzetten tot gedragsverandering in gevoelige situaties, zoals instabiliteit en kwetsbaarheid van mens of milieu?

Reciprocity beantwoordt deze vraag bevestigend en baseert die overtuiging op de humanistische ethiek en dienstbaarheid die aan het werk van de designer ten grondslag liggen. Wat dat betreft, kunnen we zeggen dat de designer een vreedzame strijd voert die iedereen, dus ook mensen met een handicap, in staat stelt om een vorm van zelfstandigheid en vrijheid te bereiken. 

 

 Van 5 oktober tot en met 25 november

www.reciprocityliege.be

www.laboverie.com

www.design-station.be

À lire aussi

Your opinion counts