Waw magazine

Waw magazine

Menu
© Fondation Croÿ-Roeulx - Plensa © Sabam Bruxelles 2015

In de voetsporen van Keizer Karel

  • Patrimoine
  • / Notre histoire
Hainaut  / Le Roeulx

Door Marie Godfroid

Het kasteeldomein van de Prinsen van Croÿ ademt geschiedenis. Wat zich hier afspeelde, was groots en indrukwekkend, net als het gebouw zelf. Het kasteel ligt op een heuvel tussen de Zenne en de Hene, in de streek van de beroemde Abdij Saint-Feuillien, en behoort tot het belangrijkste erfgoed van Wallonië.

Alles begon zo’n zeshonderd jaar geleden, toen Jacqueline van Beieren, gravin van Henegouwen, het ingenieuze idee had om haar domein na te laten aan de opperkamerheer van Filips de Goede, Anton van Croÿ. Zo kwamen in 1433 “gronden, stad, gerecht, weides en aanhorigheden” in handen van de familie van de Prinsen van Croÿ. Dankzij de geografische ligging van het domein en het prestige van de Prinsen de Croÿ namen in de loop van de geschiedenis tal van bekende personages hun intrek in het kasteel. De beroemdste is waarschijnlijk Keizer Karel, zelf petekind van een van Croÿ, die bijeenkomsten hield in de inkomhal. Om het familie-erfgoed te bewaren, is er sinds 1542 niets veranderd aan de architectuur en de decoratie van de majestueuze raadszaal in de inkomhal, die het hart vormt van het kasteel. Daardoor is ook het karakter van de ruimte als oude wachterszaal bewaard gebleven. Het contrast met de gevel, die gerenoveerd werd tussen 1713 en 1760, is groot en geeft het geheel een bijzondere stijl. Wie goed kijkt, kan het devies van de familie ontwaren op de lange schoorsteenmantel: ‘Plus en sera de Croÿ’ (‘Er zit meer in van Croÿ’). Dat zegt genoeg. In het kleine voorportaal links, bij het buitengaan van de grote raadzaal, kun je de portretten bewonderen van de ridders van het Gulden Vlies, de dappere voorouders van de Prinsen van Croÿ. Van alle families zijn zij het best vertegenwoordigd bij de van Croÿs. En dat is niet het enige record. Het is ook het kasteeldomein dat het langst in handen van één familie bleef, doorheen de geschiedenis, met alle oorlogen en veranderingen die daarbij horen. Onder de uitgelezen gasten: Maria de Medici en de Hertogen van Bourgondië, Filips de Goede en Karel de Stoute. Prins van Oranje Willem II van de Nederlanden en de Hertog van Wellington hielden er een krijgsraad enkele dagen voor de Slag bij Waterloo.

Een brug tussen verleden en heden

Tussen 1963 en 1981 werd het volledige kasteel beschermd als erfgoed. Sinds 2009 staat het als een van de opmerkelijke monumenten op de lijst van onroerend erfgoed van het Waalse Gewest. De familie van de Prinsen van Croÿ-Roeulx woont er nog steeds. Ze organiseren regelmatig grootse culturele evenementen en stellen het kasteeldomein daarbij open voor het publiek. In 2004 werd er een tentoonstelling rond Salvador Dali gehouden ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Spaanse kunstenaar. Vanaf 21 mei wordt het prachtige domein opnieuw opengesteld voor de overzichtstentoonstelling rond het thema ‘Clouds’. Die toonaangevende socioculturele activiteiten zijn niet zomaar een vitrine voor erfgoed en kunst. De Stichting Croÿ- Roeulx wil hiermee de menselijke waardigheid behouden door de bescherming van milieu, fauna en flora. Ook wil ze de streek en het hele land promoten, over de grenzen heen. “Mijn vrouw en ik zijn actief bezig het kasteeldomein te beschermen, in te richten en te onderhouden. We willen er de bruisende plek van maken die het domein toentertijd was. Voor ons betekent dat traditie en erfgoed bewaren, maar dat ook laten samengaan met de wereld van vandaag. Open staan voor het grote publiek, dat is wat ons echt interesseert”, vertrouwt de Prins van Croÿ- Roeulx ons toe.

 

Inlichtingen :

Château du Roeulx

Place du Château, 21

B-7070 Le Roeulx

www.leroeulxtourisme.be

 

EEN KASTEEL IN DE WOLKEN

Een machine die wolken maakt, Chinese meditatiestenen, ronddwalende schapen, een stalen bol die de hemel en zijn charmante bewoners weerspiegelt… Dat alles vindt u op de tentoonstelling Clouds, waar de poëzie van wolken centraal staat, op het schitterende domein van het Kasteel van Roeulx. Clouds ontstond in samenwerking met Mons 2015 en onder leiding van wetenschappelijk commissaris Michèle Moutashar, ere-hoofdconservator van het Erfgoed van Franse Musea. De tentoonstelling wordt gecoördineerd door Sophie Chartier, zaakvoerder van SoChart International. Het is een uitvloeisel van de expo die werd gecreëerd in het kader van Marseille Provence 2013 ‘Culturele Hoofdstad van Europa’. Verspreid over het domein zijn nieuwe voorwerpen, werk van moderne kunstenaars uit heel België en creaties van wereldwijd bekende hedendaagse kunstenaars of van grote namen uit de 20ste-eeuwse kunst te bewonderen. Ze zetten de bezoekers aan tot dromen, praten met de hemel, aandachtig kijken. Via schilderijen, video’s, foto’s, beeldhouwwerken en installaties nemen zo’n dertig kunstenaars − van Magritte tot Michel François, van Charlotte Charbonnel tot Meret Oppenheim en van Marina Abramovic tot Javier Perez – bezit van de verschillende ruimtes en gaan ze een dialoog aan met de specifi eke kenmerken ervan. Bezoekers kunnen rondwandelen in de oranjerie, de stallen en het centrale park en de kunstwerken tot zich laten spreken. De tentoonstelling reikt verder dan het thema wolken. Hij vormt het “hart van een ontmoeting tussen twee werelden, het kasteel en hedendaagse kunst, twee culturen die samenkomen op deze tentoonstelling”, vertelt de Prins van Croÿ-Roeulx. “Wolken zijn soms gewoon wolken, maar ze kunnen ook een fi guurlijke betekenis hebben. Het is een grote, aparte tentoonstelling, met een verrassend thema en kunstenaars uit de hele wereld.” De tentoonstelling is verspreid over het hele domein, in de parken en tuinen, en in de oranjerie. U kunt er werk van Jan Arp, Man Ray, Bob Verschueren of Not Vital bewonderen, maar maak zeker ook van de gelegenheid gebruik om de natuurpracht van het domein te ontdekken, de bijzondere bomen, de rust en de elegantie. Als afsluiter kunt u voor een welverdiende pauze terecht in het Clouds-café.

www.expo-clouds.com

À lire aussi

Your opinion counts