Waw magazine

Waw magazine

Menu
© Meyko/Sandrine Bender
© ORIGINN

Een heilzame brugfunctie

  • Dossier
  • / Design
Wallonie

Door Carole Depasse

Dienstverlenend design, op basis van een multidisciplinaire en participatieve aanpak, is een veelbelovend hulpmiddel in een samenleving waar de tertiaire sector 80% van de economische activiteiten vertegenwoordigt.

 

Volgens Yves Voglaire, designer, consultant en hoogleraar aan de Université de Nîmes, is dienstverlenend design “erop gericht om (financieel) levensvatbare, (technisch) haalbare en (in menselijk opzicht) wenselijke diensten te ontwikkelen, dat wil zeggen diensten die aan de beoogde gebruikers zijn aangepast.” De designer moet dus goed kunnen luisteren en zich empathisch opstellen. “Hoe zou hij de behoeften van de begunstigde kunnen begrijpen als hij niet in diens schoenen gaat staan?” Met de ‘juiste schoenen’ aan en door middel van co-creatie, een proces dat dienstverleners en gebruikers bijeenbrengt, kan de designer streven naar de ontwikkeling van vernieuwende en verrijkende oplossingen.

Nog een uitdaging: “In onze digitale samenleving, met steeds meer interfaces, is de designer geroepen om diensten tastbaar te maken.” Het bekendste voorbeeld is de reservering van vliegtickets. Reisbureaus zijn door het internet onttroond en daarmee verleden tijd. Hier speelt de designer een rol: een intelligente online reserveringssite is een site die ontworpen is om ergonomisch, gebruiksvriendelijk en plezierig te zijn en die de gebruiker in staat stelt om terug te gaan als hij een fout heeft gemaakt.

De gezondheidszorg blijft niet achter. Deze sector heeft de designmethode overgenomen om bestaande diensten te verbeteren en nieuwe diensten te ontwikkelen. We noemen met name het CHU van Luik, dat onlangs een workshop organiseerde om de kwestie van het ziekenhuisverblijf in de toekomst aan de orde stellen. Slapen, verzorging, eten, bezoek, begeleiding, vrijetijdsbesteding ... het zijn allemaal diensten waar een designer zich over moet buigen om het leven als aangenamer te ervaren.

 Om verder te gaan

Tot en met 21 oktober 2018 presenteert het Centre d’innovation et de design (CID) een expositie over de rol die design kan spelen in het licht van de overconsumptie in de hedendaagse samenleving Via het werk van een groot aantal Belgische en internationale designers snijdt de expositie een reeks actuele thema’s aan, zoals low tech, geplande veroudering, korte kringlopen en recycling.

www.cid-grand-hornu.be

À lire aussi

Your opinion counts